اسید آمینه در تغذیه دام و طیور
اسید آمینه در تغذیه دام و طیور
post

اسیدهای آمینه در تغذیه دام و طیور

حدود ۲۰ اسید آمینه در ساخت پروتئین های بدن نقش دارند.

بدن حیوان قادر به ساخت بعضی از این اسید آمینه نیست (اسید آمینه ضروری) در نتیجه از طریق خوراک و به میزان مورد نیاز باید تأمین شوند.

داشتن اطلاعات در مورد کمیت اسید آمینه در ترکیبات خوراکی شرط اصلی برای بالانس خوراک است (به جز نشخوارکنندگان).

یک جیره از نظر پروتئین وقتی بهینه است که نیازهای اسیدهای آمینه حیوان (با توجه به شرایط) به خوبی تأمین شود.

هیچ یک از اسید آمینه، بیش از حد وجود نداشته باشد در طول سنتز پروتئین، اسید آمینه ضروری و غیر ضروری بر اساس کدهای ژنتیکی از پیش تعیین شده ترکیب می شوند.

اهمیّت اسیدهای چرب در تغذیه دام

برای اطمینان از اینکه این فرایند پیوسته انجام می شود لازم است همه اسید آمینه در ذخایر اسید آمینه ای بدن وجود داشته باشند.

کمبود اسید آمینه غیرضروری را با ترانس آمیناسیون می توان جبران کرد (انتقال ترکیبات نیتروژنی).

اما فقدان هر کدام از اسید آمینه ضروری، باعث توقف سنتز پروتئین می شود.

در چرخه غذایی حیوان، اولین اسید آمینه که باعث قطع سنتز پروتئین می شود، اسید آمینه محدود کننده نامیده میشود (در خوک لیزین و در طیور متیوانید).

این مفهوم را نشان می دهد (شکل بالا) هر تکه از بشکه نماد یک اسید آمینه ضروری است و کوتاه ترین تکه تعیین کننده ظرفیت بشکه است.

اگر کوتاه ترین تکه بلندتر شود (اسید آمینه ای که از طریق مکمل تأمین می شوند) ظرفیت سنتز پروتئین تا سطح دومین اسید آمینه محدود کننده افزایش می یابد.

به طور کلی ظرفیت پروتئین سازی ثابت است.

به همین علت وقتی اسید آمینه بیش از حد مشخصی افزوده می شوند منجر به تولید پروتئین بیشتر نمی شوند و به شکل اوره دفع می شوند و به همین دلیل است که وقتی حتی مقدار اندکی اسید آمینه محدود کننده به جیره اضافه می شود موجب افزایش ارزش غذایی خوراک می شود.

اثرات اختلال رفتاری self sucking بر سلامت و تولیدات گاو شیری

عموما، اسید آمینه به شکل جامد هستند، به جز لیزین و متیونین که اغلب به شکل مایع نیز استفاده می شوند.

اسید آمینه در تغذیه دام و طیور

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

post

منبع: فصلنامه علمی تخصصی رویان

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

8 + نوزده =