تلقیح مصنوعی داخل رحمی به روش آندوسکوپی
تلقیح مصنوعی داخل رحمی به روش آندوسکوپی
post

اپیزود هشت: تلقیح مصنوعی داخل رحمی به روش آندوسکوپی و تشخیص درست سیکل فحلی

باحضور دکتر میرمعین بهرامی متخصص مامایی و بیماریهای تولیدمثل

Episode 08  – Radio vetergency

تلقیح مصنوعی داخل رحمی به روش آندوسکوپی
مروری بر سوابق و زندگی علمی دکتر مهدی وصفی مرندی

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

post

منبع:

برای کپی کلیک کنید