مروری بر سوابق و زندگی علمی دکتر مهدی وصفی مرندی
مروری بر سوابق و زندگی علمی دکتر مهدی وصفی مرندی

 دکتر مهدی وصفی مرندی

با نهایت تاسف و تاثر باخبر شدیم که دکتر مهدی وصفی مرندی، استاد دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه تهران، دعوت حق را لبیک گفته و رخ در نقاب خاک کشیده است. دانشمندی که عمر گرانبهای خود را صرف مطالعه بر روی ویروس هایی به مراتب پاتوژن تر و مسری تر از Covid19 ، در صنعت طیور کشورمان کرده بود، سرانجام توسط این ویروس منحوس، آسمانی شد.

دکتر مهدی وصفی مرندی
اقامه نماز بر پیکر شادروان دکتر مهدی وصفی مرندی

استاد وصفی مرندی علاوه بر تخصص و وارستگی علمی به حسن خلق و تعهد انقلابی نیز اشتهار داشت و از دست دادن ایشان خسران بزرگی برای کشور، دانشگاه تهران و صنعت طیور و جامعه دامپزشکان محسوب میشود. در ادامه جهت یادبود آن مرحوم، اشاره ای میکنیم به بخشی از زندگی علمی ایشان..

پرفسور مهدی وصفی مرندی، استاد دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه تهران

فارغ التحصیل مقطع دکتری عمومی دامپزشکی ازدانشگاه تهران در سال ۱۳۶۸

کارشناسی ارشد، میکروبیولوژی و پاتولوژی, دانشگاه مونترال کانادا

دکتری, میکروبیولوژی و ایمنولوژی, دانشگاه مونترال

معاونت اجرایی پردیس البرز  (۱۳۹۶-۱۳۹۹)

فعالیت های علمی دکتر مهدی وصفی مرندی

کتب تالیفی

تب طوطی مروری بر کلامیدیوز انسان و پرندگان. رزم یار جمشید، وصفی مرندی مهدی (۱۳۹۸).
طوطی های خاکستری آفریقایی: همه چیز  در بارۀ تغذیه، تربیت، بهداشت، مراقبت، بیماری ها و درمان آنها. وصفی مرندی  مهدی ، صمدی کیوان، اسماعیل زاده رضا (۱۳۹۷).
دارونامه پرندگان زینتی و صنعتی. ملکان محمد، سلطانی محمد, وصفی مرندی مهدی (۱۳۹۱).
بیماری آنفلوانزای طیور. وصفی مرندی مهدی (۱۳۹۱).
انسان و حیوانات خانگی، چالشهای زندگی نوین (با نگاه به جنبه های بهداشتی، حقوقی، اجتماعی و نوین). ابراهیم زاده موسوی حسینعلیا، آل داود سیدجاوید، عباس استاد تقی زاده، قربان بهزادیان نژاد، باهنر علیرضا، حمید چوبینه، مسعود حبیبی، حدادی پروانه، رستمی رضا، مصطفی رضاییان، منیر رحیم خانی،  جمشید رزم یار

 

مقالات علمی منتشر شده توسط دکتر مهدی وصفی مرندی

Characterization of Pigeon Paramyxovirus Type 1 Viruses (PPMV-1) Isolated in Iran. Ghalyanchi Arash, Vasfi Marandi Mahdi, Karimi Vahid (2020)., Iranian journal of virology, 14(1).
Genetic Analysis of Avian Orthoavulavirus Type I (AOAV-1) Strains Isolated from Broiler Flocks. Ashouri Alireza, Vasfi Marandi Mahdi, Ghalyanchi Arash, Karimi Vahid, Ziafati Kaneiy Zahra (2020)., Iranian journal of virology, 2(13).
تاثیر عصاره هگزانی میوه های زیتون و انجیر بر ایمنی زایی ویروس غیرفعال شده آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ. مرادپور عدنان, رجبی ذوالفقار, دهقان غلامرضا, وصفی مرندی مهدی (۱۳۹۹)., تحقیقات دامپزشکی و فراورده های بیولوژیک, ۴۰(۱۳۷), ۱۳-۲۰.
Genetic analysis of Iranian Mycoplasma gallisepticum isolates using gene targeted sequencing of pvpA gene. Kabiri Naghmeh,  محسن بشاشتی, Vasfi Marandi Mahdi,  فرشته صبوری (۲۰۱۹)., TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 43(2).
Evaluation of the antiviral effects of aqueous extracts of red and yellow onions (Allium Cepa) against avian influenza virus subtype H9N2.. Ahmadi Saba, Rajabi Zilfaghar, Vasfi Marandi Mahdi (2019)., Iranaian Journal of Veterinary Scienc and technology, 12(2).
Prevalence of avian influenza, Newcastle disease, and infectious bronchitis viruses in broiler flocks infected with multifactorial respiratory diseases in Iran, 2015–۲۰۱۶. Habibbolah Haji-Abdilvahab, Ghalyanchi Arash, Bahonar Ali Reza, Vasfi Marandi Mahdi (2018)., TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION, 51(3), 689-695.
Sequencing and In Silico Multi-aspect Analysis of S1 Glycoprotein in 793/B Serotype of Infectious Bronchitis Virus Isolated from Iran in 2003 and 2011.. Vasfi Marandi Mahdi, Malekan Mohammad, Ranjabr Mohammad Mehdi,  نوید داداش پور دواچی, Alamian Saeed (2018)., ARCHIVES OF RAZI INSTITUTE, 73(3), 198-183.
بررسی سرولوژیکی تحت تیپ های H5 و H7 آنفلوانزای پرندگان در طیور صنعتی و بومی کشور در سال ۱۳۹۲.. باهنر علیرضا, وصفی مرندی مهدی , صدرزاده اوستا, زین العابدین طهرانی فرشاد (۱۳۹۷)., مجله تحقیقات دامپزشکی, ۷۳(۱).
Zataria multiflora essential oil reduces replication rate of avian influenza virus (H9N2 subtype) in challenged broiler chicks. Vasfi Marandi Mahdi, Karimi Vahid, Barin Abas, Ghalyanchi Arash (2018)., BRITISH POULTRY SCIENCE, 59(4), 389-395.
Genotyping of Infectious bronchitis viruses isolated from broiler chicken farms in Iran during 2015-2 016. Gholami Fatemeh, Karimi Vahid, Ghalyanchi Arash, Hashemzadeh Masoud, Vasfi Marandi Mahdi (2018)., Iranian Journal of Veterinary Medicine, 12(1), 9-17.
Seroprevalence and genotyping of avian infectious bronchitis virus detected from Iranian unvaccinated backyard chickens. Shokri Shima, Karimi Vahid, Ghalyanchi Arash, Vasfi Marandi Mahdi, Hashamzadeh Masoud, Zabihipetroudi Taha, Najafi Hamideh, Tehrani Farshad (2018)., IRANIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY, 10(1), 65-71.
Characterization of a novel VIIl sub-genotype of Newcastle disease virus circulating in Iran. Sabouri Fereshteh, Vasfi Marandi Mahdi,  محسن بشاشتی (۲۰۱۸)., AVIAN PATHOLOGY, 41(1), 90-99.
بررسی الگوهای مکانی و تحلیل خوشه های آنفلوانزای پرندگان (H9N2) در طیور بومی روستا های  کشور در سال های ۱۳۹۳-۱۳۹۲. فلاح مهر آبادی محمد حسین, باهنر علیرضا, صدرزاده اوستا, وصفی مرندی مهدی, زین العابدین طهرانی فرشاد (۱۳۹۶)., نشریه دامپزشکی ( پژوهش و سازندگی ), ۳۸(۱۱۴), ۱-۱۳.
پایش مولکولی گاماکروناویروس پرندگان در کبوتران استان تهران. قلیان چی لنگرودی آرش, کریمی وحید, هاشم زاده مسعود, وصفی مرندی مهدی , عبدی حاجی محمد رضا, مقصودلو حسین, مدحی علی (۱۳۹۶)., مجله تحقیقات دامپزشکی, ۱۲(۲), ۲۱۳-۲۱۷.
بررسی وضعیت مصرف داروهای ضدباکتریایی در مرغداری های گوشتی استان قم. فقیهی سیدمحمد, رسولی علی, وصفی مرندی مهدی (۱۳۹۶)., مجله تحقیقات دامپزشکی, ۷۲(۱), ۱-۶.
Molecular evaluation of M2 protein of Iranian avian influenza viruses of H9N2 subtype in order to find mutations of adamantane drug resistance. Malekan Mohammad, Vasfi Marandi Mahdi, Barin Abas,  طلعت مختاری آزاد, Ranjbar Mohammad,  محسن بشاشتی (۲۰۱۶)., Iranian Journal of Veterinary Medicine, 10(4), 253-262.
Prevalence of avian infectious bronchitis virus in broiler chicken farms in south of Iraq, 2014 – ۲۰۱۵. Seger Waleed, Ghalyanchi Arash, Karimi Vahid, Madadgar Omid, Vasfi Marandi Mahdi, Hashemzadeh Masoud (2016)., VETERINARY RESEARCH FORUM, 7(4), 317-321.
بررسی سرولوژیکی عفونت مایکوپلاسما گالی سپتیکم در مزارع مادر گوشتی استان مازندران در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲  با استفاده از روش های آگلوتیناسیون روی پلیت و الیزا.. علوی نیا سید جلال, وصفی مرندی مهدی, باهنر علیرضا, غفوری سید علی, زین العابدین طهرانی فرشاد, آل محمد حوریه السادات, فلاح مهر آبادی محمد حسین, نوروزیان حسن (۱۳۹۵)., مجله تحقیقات دامپزشکی, ۷۱(۳), ۳۵۱-۳۵۷.
عوامل موثر و شیوع سرمی آنفلوانزای پرندگان (تحت تیپ‌های H7 و H5) در طیور صنعتی و روستایی کشور در سال ۱۳۹۳: مطالعه مقطعی. فلاح مهرابادی محمدحسین, باهنر علیرضا, زین العابدین طهرانی فرشاد, وصفی مرندی مهدی, صدر زاده اوستا, شعبانی مریم (۱۳۹۵)., مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران, ۱۲(۱), ۱۹-۲۷.
Sero-survey of Avian Influenza in backyard poultry and wild bird species in Iran-2014. Fallah Mehrabadi Mohammad Hossein, Bahonar Ali Reza, Vasfi Marandi Mahdi, Sadrzadeh Avesta, Zeinolabedin Tehrani Farshad, Salman Movavfagh (2016)., PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE, 65(1), 1-20.
Phylogenetic analysis of the hemagglutinin gene of recent H9N2 avian infl uenza viruses isolated from broiler flocks in Iran. Ghorbani Ali Reza, Vasfi Marandi Mahdi, Mosakhani Farhad (2016)., VETERINARSKI ARHIV, 86(1), 95-109.
Genotyping of infectious bronchitis viruses from broiler farms in Iraq during 2014-2015. Serger Waleed, Ghalyanchi Arash, Karimi Vahid, Madadgar Omid, Vasfi Marandi Mahdi, Hashemzadeh Masoud (2016)., ARCHIVES OF VIROLOGY, 78(1), 1-9.
Genetic analysis of avian paramyxovirus type I strains isolatedfrom backyard poultry in Iran. Sabouri Fereshteh, Vasfi Marandi Mahdi, Karimi Vahid, Malekan Mohammad,  حسین بشاشتی سقزچی (۲۰۱۶)., TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 40(4), 750-756.
Study of virus shedding after challenge of SPF chickens immunized by an experimental Nano-Adjuvant and commercial oil emulsion avian influenza (H9N2) vaccines. Mojahedi Zohreh, Vasfi Marandi Mahdi,  علی پوربخش, Mahdavi Hossein (2015)., Iranian journal of virology, 9(4), 18-23.
The effect of the hexanic extracts of fig (Ficus carica) and olive (Olea europaea) fruit and nanoparticles of selenium on the immunogenicity of the inactivated avian influenza virus subtype H9N2. Asle Najjar Amir Hosseine, Rajabi Zilfaghar, Vasfi Marandi Mahdi, Dehghan Gholamreza (2015)., VETERINARY RESEARCH FORUM, 5(3), 227-231.
سرواپیدمیولوژی آنفلوانزایH9N2  در طیور بومی و روستایی ایران: مطالعه مقطعی.. فلاح مهر آبادی محمد حسین, باهنر علیرضا, زین العابدین طهرانی فرشاد, وصفی مرندی مهدی, صدرزاده اوستا, غفوری سید علی, مشکوه محسن, مسرور فریبرز (۱۳۹۳)., مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران, ۱۰(۴), ۱-۹.
Phylogenetic analysis of neuraminidase gene of H9N2 avian influenza viruses isolated from chicken in Iran during 2010-2011. Norouzian Hassan, Bashashati Mohsen, Vasfi Marandi Mahdi (2014)., IRANIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY, 6(2), 91-97.
Phylogenetic analysis of NS gene of avian influenza viruses (H9N2) isolated from chicken in Iran during 2007–۲۰۱۱. نوروزیان حسن, Emadi Hesam, Nazari Ziba, Vasfi Marandi Mahdi (2014)., TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 38(1), 501-513.
Genetic diversity of early (1998) and recent (2010) avian influenza H9N2 virus strains isolated from poultry in Iran.  محسن بشاشتی, Vasfi Marandi Mahdi, صبوری فرشته (۲۰۱۳)., ARCHIVES OF VIROLOGY, 158(10), 2089-2100.
Genetic and phylogenetic analysis of ribonucleoprotein complexe gene s of H9N2 avian influenza viruses isolated from commercial poultry in Iran. Bashashati Mohsan, Vasfi Marandi Mahdi, Hemat Zadeh Farhid, Bozorgmehri Fard Mohammad Hsan, Sabouri Fereshteh (2013)., Iranian Journal of Veterinary Medicine, 7(3), 159-168.
Molecular characterization of non-structural gene of H9N2 subtype of avian influenza virus, isolated from broiler chickens in Tehran province between 1998 to 2010. Emadi Hesam, Vasfi Marandi Mahdi, Bozorgmehri Fard Mohammad Hsan, Bashashati Saghezchi Hossein, Barin Abas (2013)., Iranian Journal of Veterinary Medicine, 7(1), 23-34.
Detection of 793/B serotype of infectious bronchitis virus in tissue sample by indirect immunoperoxidase assay. شمس الدینی بافتی مهرداد, Vasfi Marandi Mahdi, ممیز رضا, طرقی رضا , Poorbakhsh Seyed Ali, سالاری رضا, تبریزچی حسین (۲۰۱۳)., Comparative Clinical Pathology, 23(2), 347-352.
Molecular typing of N gene and 3 untranslated region of IBV field isolates and vaccine strains using RT – PCR and RFLP.  Raheleh Majdani,  Karim Mardani,  Ahmad Morshedi, Vasfi Marandi Mahdi,  Alireza Talebi,  Iraj Yazdani (2012)., Comparative Clinical Pathology, 21(3), 283-287.
Phylogenetic analysis of haemagglutinin gene of H9N2 avian influenza viruses isolated from chicken in Iran in 2010-2011: Emerging of a new subgroup. نوروزیان حسن, Gholami Sayed Kalae Sayed Jamal, Vasfi Marandi Mahdi (2012)., Iranian journal of virology, 6(1), 18-21.
The cloning of non-structural-1 (NS1) gene of H9N2 subtype of avian influenza virus in pGEX-4T-1 and pMAL-c2X plasmids and expression in <i>Escherichia coli</i> DH5<i>α</i> strain. Soleimani Ramin, Vasfi Marandi Mahdi, Heshmati Mohammad Bagher, Hemat Zadeh Farhid (2012)., Advances in Bioscience and Biotechnology, 03(03), 283-289.
Molecular analysis of the nucleocapsid gene and 3 untranslatrd region of two infectious Bronchitis Virus field isolates from Iranian poultry farm – -.  Rahele Majdani,  Karim Mardani,  Ahmad Morshedi, Vasfi Marandi Mahdi,  Alireza Talebi (2011)., Iranian Journal of Veterinary Medicine, 5(1), 53-58.
بررسی سرولوژیک آنفلوانزتی طیور در گله های ماکیان ایران طی سال های ۱۳۸۲ – ۱۳۷۲. وصفی مرندی مهدی, بزرگمهری فرد محمدحسن ,  سعید چرخکار  (۱۳۸۹)., مجله دامپزشکی ایران, ۶(۱), ۷۹-۷۵.
Assessment of a rapid immunochromatographic assay for the detection of avian influenza viruses. Vasfi Marandi Mahdi (2010)., Iranian Journal of Veterinary Medicine, 4(3), 183-188.
Molecular Comparizon of three different regions of the genome of infectious bronchitis virus field isolates and vaccine strains.  Raheleh Majdani,  Karim Mardani,  Ahmad Morshedi, Vasfi Marandi Mahdi,  Alireza Talebi (2010)., VETERINARY RESEARCH FORUM, 1(2), 73-81.
Cross-Immunity Study Of Two Experimentally Oil-emulsion Inactivated Infectious Bronchitis Vaccines (Massachusetts M41 And An Iranian IR/773/2001, 793/B Strains) In Chickens.  R Momayez, Bozorgmehri Fard Mohammad Hsan,  R Toroghi, Vasfi Marandi Mahdi,  H Shoushtari (2008)., ARCHIVES OF RAZI INSTITUTE, 63(2), 41518.0.
مقایسه RT – PCR با جداسازی ویروس در تشخیص ویروسهای تحت تیپ H9 آنفلوانزای طیور.  مهدی رزازیان ,  حسن نوروزیان , وصفی مرندی مهدی (۱۳۸۷)., مجله تحقیقات دامپزشکی, ۶۳(۱), ۱۷-۲۲.
Detection of avian influenza virus of H9 subtype in the faeces of experimentally and naturally infected chickens by reverse transcription polymerase chain reaction”.  H Noroozian, Vasfi Marandi Mahdi,  M Razazian (2008)., ACTA VETERINARIA BRNO, 76(4), 405-413.
Pathological studies of A / Chicken / Iran / ZMT – 173 / 99 ( H9N2 ) influenza viruses in commercial chickens of Iran. Internatinal Journal of Poultry Science.  Jafar Pazani, Vasfi Marandi Mahdi, Ashrafi Helan Javad, Mardjanmehr Seyed Hossein,  Farid Ghods (2008)., International Journal of Poultry Science, 7(5), 502-510.
Evaluation of the pathogenicity of A/Chicken/Iran/ZMT – 173/99 ( H9N2 strain of avian influenza virus in serologically Mycoplasma galisepticum positive and negative broiler chicken. Vasfi Marandi Mahdi,  Jaafar Pazani,  Javad Ashrafi Helan, Mardjanmehr Seyed Hossein,  Farid Ghods (2007)., Iranian journal of virology, 1(2), 27-20.
آنالیز ملکولی سه سویه متعلق به سروتیپ ۷۹۳/B ویروس های برونشیت عفونی طیور جدا شده از مرغداریهای صنعتی ایران.   گیتا اکبری آزاد ,  حسین کیوانی امینه , وصفی مرندی مهدی (۱۳۸۶)., مجله تحقیقات دامپزشکی, ۶۲(۱), ۸۰-۶۹.
Detection of Avian Influenza Virus of H9 Subtype in the Feces of Experimentally Infected Chickens by RT–PCR.  Hasan Noroozian, Vasfi Marandi Mahdi,  M Razazian (2007)., ACTA VETERINARIA BRNO, 76(3), 405-413.
جداسازی و شناسائی مولکولی ویروس های برونشیت عفونی طیور در مرغداریهای صنعتی ایران.  گیتا اکبری آزاد , وصفی مرندی مهدی,  حسین کیوانی  (۱۳۸۳)., مجله تحقیقات دامپزشکی, -(۳), ۲۵۹-۲۶۴.
ارزیابی مقایسهکای روشکهای ایمونوهیستوشیمیایی در تشخیص بیماری آنفلوآنزای طیور.   مهرداد شمس الدینی بافتی,  سیدعلی پوربخش, وصفی مرندی مهدی, حسنی طباطبائی  عبدالمحمد (۱۳۸۳)., پژوهش و سازندگی, ۱۷(۱), ۹۱-۸۸.

کنفرانس های دکتر مهدی وصفی مرندی

Control and Eradication of H5NX Subtype of Avian Influenza Viruses Circulating in Asia and Middle East Countries by Using Vaccination Strategy.. Vasfi Marandi Mahdi (2020)., Full paper published in proceeding of The 7th International veterinary poultry Congress., 15-16 February, Tehran, IRAN.
Genetic analysis of avian paramyxovirus type I strains isolated from broiler flocks in Iran.. Ashouri Alireza, Vasfi Marandi Mahdi, Ghalyanchi Arash, Karimi Vahid (2020)., The 7th International veterinary poultry Congress, 4 February-5 March, Tehran, IRAN.
Molecular evaluation of avian influenza virus of H9N2 subtype isolated from poultry flocks in order to detect resistance against neuraminidase inhibitor drugs.. Malekan Mohammad, Vasfi Marandi Mahdi, Mohammad Mehdi Ranjbar, Homayounimehr Alireza (2020)., The 7th International veterinary poultry Congress., 4-5 February, Tehran, IRAN.
Complete genome sequence of a subgenotype XXI.1.1 pigeon paramyxovirus type 1 virus (PPMV-1) isolated from Iran in 2018 and phylogenetic analysis of a possible novel, but unassigned, PPMV-1 group isolated in 2014. Ghalyanchi Arash, Vasfi Marandi Mahdi, Karimi Vahid (2020)., 7th International Veterinary Poultry Congress, 4-5 February, Tehran, IRAN.
مروری بر کلامیدیوز در پرندگان و انسان. رزم یار جمشید, وصفی مرندی مهدی (۱۳۹۸)., سومین کنگره ملی طب حیوانات همراه, ۱۱-۱۳ شهریور, تهران, .
Full Genome and Molecular Characterization of Pigeon Paramyxovirus Serotype 1 (PPMV-1) Strain Isolated in Iran, 2018. Vasfi Marandi Mahdi, Ghalyanchi Arash (2019)., WVPC 2019, 16-20 September, THAILAND.
راههای پیشگیری، کنترل و ریشه کنی بیماری آنفلوانزا بر اساس پروتکل جهانی. وصفی مرندی مهدی, بزرگمهری فرد محمدحسن , قلیان چی لنگرودی آرش (۱۳۹۸)., بیماری آنفلوانزای طیور و اهمیت آن در اقتصارد کشور, ۱۹-۱۹ اردیبهشت, تهران, ایران.
Virus shedding after H9N2  strain challenge of SPF chickens immunized  by an experimental nano-adjuvant avian influenza (H9N2) vaccine. Vasfi Marandi Mahdi, Mojahedi Zohreh, Mahdavi Hamid, Anissian Ali (2018)., The 6th International veterinary poultry Congress, 27 February-1 March, Tehran, Iran.
Phylogenetic study of avian influenza H9N2 subtype and human influenza virus H3N2 subtype neuraminidase gene.. Vasfi Marandi Mahdi, Malekan Mohammad (2018)., The 6th International veterinary poultry Congress, 27 February-1 March, Tehran, Iran.
Control strategies for velogenic sub-genotype VIId of Newcastle disease virus  in poultry industry of Iran. Vasfi Marandi Mahdi (2018)., The 6th International veterinary poultry Congress., 27 February-1 March, Tehran, Iran.
Zataria multiflora essential oil reduce severity of Avian influenza (H9N2 subtype) in challenged broiler chickens.. Vasfi Marandi Mahdi, Shayeganmehr Arjang, Mohseni Zahra (2018)., The 6th International veterinary poultry Congress, 27 February-1 March, Tehran, Iran.
Genotyping of infectious bronchitis viruse isolates in Iran, 2015:An Update Data. Ghalyanchi Arash, Hashemzadeh Masoud, Gholami Fatemeh, Karimi Vahid, Vasfi Marandi Mahdi, Jannat Azra (2016)., XXV World’s Poultry Congress 2016, 5-9 September, Tehran, Iran.
Molecular characterization of infectious bronchitis viruses from broiler farms in Iraq (middle and south ) during 2014 -2015. Ghalyanchi Arash, Segar Waleed, Karimi Vahid, Madadgar Omid, Vasfi Marandi Mahdi, Hashemzadeh Masoud (2016)., 9th Symposium on AvCoV & AMPV • ۴th Annual Meeting of COST Action FA1207, 21-24 June.
The evaluation of antiviral effects of aqueous extracts of two types of onion(red and yellow) against avian influenza virus subtype H9N2.. Ahmadi Saba,  Zolfaghar Rajabi, Vasfi Marandi Mahdi (2016)., The 5th  international veterinary poultry congress (IVPC), 31 January-1 February, Tehran, Iran.
Emergence of New Genotypes of Newcastle Disease Viruses in Asia, Middle East and Iran. Vasfi Marandi Mahdi (2016)., The 5th  international veterinary poultry congress (IVPC), 31 January-1 February, Tehran, Iran.
Seroepidemiology and risk factors of Avian Influenza  H9N2 in backyard poultry of Iran, in 2013-2014. Fallah Mehrabadi Mohammad Hossein, Bahonar Ali Reza, Vasfi Marandi Mahdi, Zeinolabedin Tehrani Farshad, Sadrzadeh Avesta, Ghafori Sayyed Ali (2016)., The 5th  international veterinary poultry congress (IVPC)., 31 January-1 February, Tehran, Iran.
سرواپیدمیولوژی و عوامل خطر آنفلوانزای  H9N2 در طیور بومی ایران در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ر. فلاح مهر آبادی محمد حسین, باهنر علیرضا, وصفی مرندی مهدی, صدرزاده اوستا, طحانی فرشاد, غفوری علی (۱۳۹۴)., پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور, ۱۱-۱۲ دی, تهران, ایران.
وصفی مرندی مهدی (۱۳۹۴)., نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, ۵-۷ مهر, تبریز, ایران.
بررسی میزان ارجاع موارد مسمومیت با فلزات سنگین در پرندگان زینتی ارجاعی به کلینیک پرندگان زینتی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.. وصفی مرندی مهدی, کریمی وحید, مدنی سید احمد, باقری سید سینا, احسان نژاد فاطمه, عبدی محمدرضا (۱۳۹۳)., نخستین همایش سم شناسی و مسمومیت های دامی, ۲۳-۲۴ شهریور, تهران, ایران.
A Survey on Serologic Titers against Avian Influenza Virus of H9N2 subtype in Iranian Broiler Farms. Mohammadi Peyman, Vasfi Marandi Mahdi, Soltani Mohammad, Fereydoon Poor Nser, Taymouri Afra, Madani Bahman (2014)., The fourth international veterinary poultry congres, 16-17 February, Tehran, Iran.
Molecular characterization of non-structural gene of H9N2 subtype of Avian Influenza Viruses, isolated from broiler chickens in Tehran province between 1998 to 2010.. Emadi Hesam, Vasfi Marandi Mahdi, Bozorgmehri Fard Mohammad Hsan, Bashashati Mohsen (2014)., The fourth international veterinary poultry congres, 16-17 February, Tehran, Iran.
Phylogenetic Analysis of the Hemagglutinin genes of H9N2 Avian Influenza Viruses Isolated in Iran, during 1998 – 2012. Gholbani Ali, Moosakhani Farhad, Vasfi Marandi Mahdi, Sasani Farhangh, Dezfuli Samira (2014)., 4th International Veterinary Poultry Congress, 16-17 February, Tehran, Iran.
Phylogenetic analysis of NS gene of avian influenza viruses (H9N2) isolated from chicken in Iran during 2007-2011. نوروزیان حسن, Vasfi Marandi Mahdi, Emadi Hesam, Nazari Zahra (2014)., The fourth international veterinary poultry congres, 16-17 February, Tehran, Iran.
Molecular characterization of membrane gene of the first 793/B Avian Infectious Bronchitis Strain Isolated from Broiler Chickens In Iran. The fourth international veterinary poultry congress (IVPC-2014).. Rafiei Mohsen, Vasfi Marandi Mahdi, Bozorgmehri Fard Mohammad Hsan, Ghadi Smira (2014)., The fourth international veterinary poultry congres, 16-17 February, Tehran, Iran.
Phylogenetic Analysis of the Hemagglutinin Genes of H9N2 Avian Influenza Viruses Isolated in Iran During 1998-2012. Ghorbani Amir, Moosakhani Farhad, Vasfi Marandi Mahdi, Sasani Farhangh, Dezfuli Samira (2014)., The fourth international veterinary poultry congres, 16-17 February, Tehran, Iran.
Phylogenetic analysis of haemagglutini and neuraminidase genes of H9N2 avian influenza viruses isolated from chicken in Iran in 2010-2011: emerging of a new subgroup. Ghorbani Amir, Moosakhani Farhad, Vasfi Marandi Mahdi, Sasani Farhangh, Dezfuli Samira (2013)., The XVIII th World Veterinary Poultry Congres, 19-23 August, France.
The effect of the nanoparticles of selenium anf Fig and Olive fruit extracts on the immunogenicity of the inactivated avian influenza virus subtype H9N2.. Asl Najjari Amir Hossein, Rajabi Zolfaghar, Vasfi Marandi Mahdi, Dehghan Gholamreza, Moradpour Adnan (2013)., The XVIII th World Veterinary Poultry Congres, 19-23 August, France.
Phylogenetic analysis of the haemagglutinin genes of H9N2 avian influenza viruses isolated from poultry farms in Tehran province of Iran in 2012.. Ghorbani Amir, Moosakhani Farhad, Vasfi Marandi Mahdi, Sasani Farhangh, Dezfuli Samira (2013)., The XVIII th World Veterinary Poultry Congres, 19-23 August, France.
Acquisition of new mutation in a novel genotype of H9N2 virus at the level of the haemagglutinin in Iran.. Vasfi Marandi Mohsrn, Vasfi Marandi Mahdi, Saburi Fereshteh, Bashashati Mohsen (2013)., The XVIII th World Veterinary Poultry Congres, 19-23 August, paris, France.
Identification of viral agents from silkworm in sericultures of Khorasn Province in Iran. Iranmanesh Maliheh, Moradi Mohammad, Vasfi Marandi Mahdi (2012)., The 6th Iranian Congress of Virology., 17-19 October, Tehran, Iran.
Sequence and phylogenetic analysis of Neuraminidase gene of H9N2 avian influenza viruses isolated from chicken in Iran. Nowrouzian Hasan, Vasfi Marandi Mahdi, Esmaili Ali (2012)., The 6th Iranian Congress of Virology., 17-19 October, Tehran, Iran.
تحقیقی بر میزان شیوع مگاباکتریوم ها و ارگانیسم های شبه مگاباکتریوم به عنوان عوامل اصلی ایجاد کنندۀ استفراغ در جوجه طوطی های ارجاعی به کلینیک پرندگان زینتی دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه تهران.. ملکان محمد, وصفی مرندی مهدی, سلطانی محمد, آقا ابراهیمی سامانی رضا (۱۳۹۰)., هفتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, ۲۸-۲۹ آذر, تهران, ایران.
بررسی میزان شیوع تریکوموناس گالینه در کبوتران ارجاعی به کلینیک پرندگان زینتی دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه تهران. ملکان محمد, وصفی مرندی مهدی, سلطانی محمد, آقا ابراهیمی سامانی رضا (۱۳۹۰)., هفتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, ۲۸-۲۹ آذر, تهران, ایران.
استفاده از واکسنهای آنفلوآنزای پرندگان در دفاع زیستی Bio defense- استفاده از واکسنهای آنفلوآنزای پرندگان در دفاع زیستی Bio defense-. ملکان محمد , وصفی مرندی مهدی (۱۳۹۰)., دومین کنفرانس پدافند غیر عامل

پایان نامه ها و رساله های دکتر مهدی وصفی مرندی

جداسازی سروتیپ ۱ پارامیکسوویروس کبوتری در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶ و تعیین هویت ژنوم کامل آنرضا اسمعیل زاده دیزجی, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
تعیین هویت مولکولی ویروس های نیوکاسل جدا شده از مرغان فارم های گوشتی صنعتی در استان های قزوین، البرز و تهرانعلیرضا آشوری, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
بررسی فراوانی و توزیع مکانی بیماری های آنفلوانزای طیور، برونشیت عفونی و نیوکاسل و تعیین کننده های آنها در مزارع طیور گوشتی مبتلا به کمپلکس تنفسی در ایرانحبیب اله حاجی عبدالوهاب, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
Detection of virulence genes in Pseudomonas aeruginosa isolates from canary to ornamental birds clinic of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran using MultiplexPCR techniqueنجمه فیروز صمدی, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
Studying antibacterial effect of Zataria multiflora (Shirazi Thyme) essential oil on the clinical isolates of Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Salmonella Enteritidis isolated from poultryوحید موسوی, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی تنوع ژنتیکی مایکوپلاسما گالیسپتیکم جدا شده از طیور صنعتی با استفاده از آنالیز توالی کامل ژنpvpAنغمه کبیری, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
بررسی تاثیر اسانس گیاه آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) بر عفونت تجربی آنفلوانزای طیور (تحت تیپ H9N2) در جوجه های گوشتیارژنگ شایان مهر, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
تهیه و ارزیابی واکسن تجربی آنفلوانزای طیور (H9N2 ) با استفاده از نانو ادجوانزهره مجاهدی, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
تشخیص و تعیین هویت مولکولی ویروس برونشیت عفونی پرندگان در طیور گوشتی جنوب عراق در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ ولید مجیدصکرالمیاحی, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
ردیابی سرمی و مولکولی ویروس برونشیت عفونی پرندگان (IBV) در  مرغان بومی استان مازندران ،۱۳۹۳شیما شکری, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
تشخیص سرولوژیکی و مولکولی عفونت مایکوپلاسما گالیسپتیکوم در مزارع مرغ مادرگوشتی استان مازندران با استفاده از روش های RSA، ELISA، PCR و Real time PCRجلال علوی نیا, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۹۴/۰۷/۲۰
Retrospective molecular study of H5N1, H9N2 and H7N2 subtypes of avian influenza viruses in fecal & or tracheal swap samples of rural chickens referred to Pet Bird clinic in 2011-2014.علیرضا آشوری, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ردیابی مولکولی کروناویروس پرندگان در کبوترسانان  استان تهرانمحمدرضا عبدی حاجی, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بررسی الگوهای مکانی و عوامل خطر آنفلوانزای پرندگان در طیور بومی و صنعتی کشورمحمدحسین فلاح مهرآبادی, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
تشخیص برونشیت عفونی طیور در یک گله تخمگذار تجاری با تولید غیرطبیعی ویدا حیدریان، دکتر مهدی وصفی مرندی ، ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
بررسی مولکولی ویروس‌ های H9N2 جدا شده از مرغداری های صنعتی به منظور ردیابی مقاومت به داروهای مسدود کننده کانال یونی M2 و مهار کننده‌ های نورآمینید از محمد ملکان, مهدی وصفی مرندی دکتری، ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
شناسایی کمپیلوباکتر ژوژنای و کمپیلوباکتر کولای در پرندگان خانگی ( زینتی ) و مطالعه ژن‌ های بیماریزای CDT و مقایسه آن با جدایه‌ های طیور صنعتیفاطمه احسان نژاد,مهدی وصفی مرندیدکتری، ۱۳۹۳/۰۶/۳۰
مطالعه تعیین کننده ‌های مولکولی حدت ویروس‌ های آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2 در سال های ۱۳۷۷و ۱۳۸۸محسن بشاشتی سقزچی, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۹۲/۰۳/۱۱
جداسازی و شناسایی ویروس های تنفسی در طیور بومی و روستایی یا خانگیروح اله منتظری, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
مطالعه مولکولی ژن های NS1 و NS2 ویروس آنفلوانزای تحت تیپ H9N2 جدا شده از گله های گوشتی استان تهران در سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۸حسام الدین عمادی چاشمی, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۹۱/۰۲/۲۳
ارزیابی آنتی بادی اختصاصی NS1 ویروس آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2 بوسیله آزمایش الیزای غیرمستقیم با استفاده از پروتئین نوترکیب NS1 بیان شده در اشریشیاکلیر امین سلیمانی، مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۹۰/۱۲/۱۶
تشخیص سریع عامل بیماری گامبورو در بورس فابریسیوس نمونه های تهیه شده از کمپلکس های تنفسی طیور گوشتی علی نظری, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۹۰/۰۶/۲۸
تعیین هویت مولکولی ژن غشایی ( M )  نخستین سویه ۷۹۳/B جدا شده در سال ۱۳۷۸  از مرغداری های صنعتی ایران محمد محسن رفیعی, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۸۹/۰۷/۰۳
تعیین هویت و آنالیز فیلوژنتیک ژن نورآمینیداز ویروس های آنفلوانزا تحت تیپ N2 جدا شده از ماکیان در ایران و بهینه سازی و ارزیابی تشخیص ویروس آنفلونزا تحت تیپ H9 در ماکیان با آزمایش PCR-RTحسن نوروزیان, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۸۶
مقایسه کیت الیزای آنفلوانزای طیور ساخت داخل و خارج امیر رحیمی, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۸۲
شناسایی و تعیین خصوصیات ملکولی ویروس های برونشیت عفونی طیوربا استفاده از روش RT-PCR/RFLP گیتا اکبری آزاد, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۸۲
بررسی گذشته نگر بیماری آنفلوانزای طیور ناشی از تحت تیپ های H5N1 H5N2, H7N7, H9N2  با استفاده از آزمایش HI یاسر پوراسماعیلی,  مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۸۲
بررسی بیماریزایی تحت تیپ H9N2 ویروس آنفلوانزا در جوجه های گوشتی جعفر پازانی, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۸۱
ارزیابی روش های ایمونوهیستوشیمیایی در تشخیص آنفلوانزای طیور مهرداد شمس الدینی بافتی, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۸۱
مقایسه تست های HI و ELISA در تشخیص سرولوژیکی آنفلوانزای طیور در ماکیان زینب بخشی نژاد, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۸۱
بررسی بیماری آنفلوانزای طیور در یک مرغداری تخم گذار چند سنی مصطفی کردآبادی, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۷۹
تهیه آنتی ژن کشته آنفلوانزای طیور تحت سروتیپ H9N2 جهت استفاده در الیزا رضا حسینی, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۷۸
تشخیص سرولوژیکی تحت سروتیپ H9N2 آنفلوانزای طیور ایران به روش الیزا حسین یاوری خلیل آباد, مهدی وصفی مرندی دکتری ، ۱۳۷۸

منبع: Scopus      /      لینک کوتاه مقاله: lish.ir/1Jm9
مروری بر سوابق و زندگی علمی دکتر مهدی وصفی مرندی
غنی سازی شیر با استفاده از کلسیم پوسته تخم مرغ

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

منبع:

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید