شیوه نامه صدور مجوز جوجه ریزی مرغ مادر گوشتی
شیوه نامه صدور مجوز جوجه ریزی مرغ مادر گوشتی

در راستای حمایت از سویه ملی آرین اعلام شد:

شیوه نامه صدور مجوز جوجه ریزی مرغ مادر گوشتی

شیوه نامه صدور مجوز جوجه ریزی مادر گوشتی در راستای حمایت از سویه آرین توسط مجری برنامه ملی احیای مرغ لاین آرین اعلام شد.

در این شیوه نامه آمده است:

«نظر به منویات مقام معظم رهبری (مد ظله) در خصوص اهمیت امنیت غذایی کشور و دستور ایشان مبنی بر استفاده از کلیه ظرفیت های موجود در کشور (بخش خصوصی و دولتی) در توسعه مرغ لاین آرین (سویه داخلی) و بی نیازی کشور از واردات اجداد سویه های خارجی و همچنین بند ۳ مصوبه جلسه کمیته مدیریت و راهبری اطلاعاتی مقابله با تحریم شماره۷۳۰/۱۱۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ مبنی بر تشکیل کارگروه صدور مجوز جوجه ریزی مادر گوشتی به منظور تحقق کامل جوجه ریزی ماهانه جوجه مادر گوشتی و چاره اندیشی به موقع در جذب جوجه های مادری سویه آرین رعایت موارد زیر پیشنهاد می گردد:

* جلسه کارگروه تایید جوجه ریزی واحدهای مادر گوشتی، الزاماً می بایست تا نیمه اول هر ماه برگزار و برای ماه بعد تعیین واحدها انجام گردد. چنانچه در جلسه اول نتیجه کامل به دست می آمد جلسه دوم برای سایر واحدهای باقی مانده با قید فوریت می بایست ظرف مدت یک هفته تشکیل شود.

* به منظور تحقق کامل جوجه‌ریزی تمام سویه ها و پوشش دهی واحدهایی که ممکن است در ماه تاییدشده جوجه ریزی نشوند، نسبت به اعلام واحدها به میزان ۲۰ درصد بیشتر از ظرفیت تولیدی اقدام نمایند.

* در تایید واحدهایی که دارای دو یا چند فرم هستند، اولویت با واحدهایی میباشد که نسبت جوجه‌ریزی یک به یک آرین و سوریه خارجی را با نسبت و زمان نزدیک‌تری رعایت کرده باشند.

* چنانچه شرکت یا واحد مادری متقاضی اقدام به جوجه‌ریزی اجداد آرین کرده باشد، می تواند برابر تعداد جوجه کل خطوط اجدادی اقدام به جوجه ریزی مادر گوشتی سویه وارداتی نماید. بدیهی است صدور مجوز جوجه ریزی منوط به تایید کارگروه میباشد.

عرضه بیش از ۲۰۰ هزارتن گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌ های کشور

* واحد هایی که در دوره گذشته واحد جوجه ریزی آرین انجام داده باشند، در صورت عدم دریافت سویه وارداتی متناظر می توانند اقدام به جوجه‌ریزی سویه های وارداتی نمایند.

* شرکتهای اجدادی واجد تسویه خارجی قبل از اخذ مجوز جوجه ریزی توسط متقاضی از این کارگروه و اعلام واحد متناظر از سوی وی در قبال سوریه خارجی حق اعلام نام متقاضیان به عنوان رزرو را نداشته و انعقاد قرارداد با اینگونه متقاضیان هیچگونه حقی در خصوص اولویت اخذ جوجه ایجاد نمی نماید.

* شرکتهای اجدادی موظف به اعلام پیش‌بینی تولید سه ماهه و ارائه متقاضیان جوجه‌ریزی با عنایت به رعایت بند ۵ این شیوه نامه خواهند بود تا جوجه ریزی صرفا جهت بررسی در کارگروه صدور مجوز جوجه ریزی، به دفتر طیور می باشند.

* دفتر طیور موظف است پس از اخذ پیش بینی تولید سه ماهه شرکتهای اجدادی و لیست متقاضیان آن را در اختیار کارگروه صدور مجوز قرار دهند.

* مدیریت برنامه ملی احیای مرغ لاین آرین می بایستی جوجه ریزی متناظر سویه آرین افراد متقاضی جوجه‌ریزی سویه های وارداتی را برای هر جلسه کارگروه مشخص و در جلسه ارائه نماید.

* انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه موظف است، نسبت به ترغیب و تشویق و معرفی واحدهای متقاضی جوجه ریزی مادر به کارگروه جهت جوجه ریزی آرین تلاش و ارائه گزارش نماید.

* به منظور جلوگیری از هرگونه چالش در تولید جوجه یک روزه و گوشت مرغ کشور، کارگروه صدور مجوز می بایست به گونه ای برنامه ریزی نماید که برابر نیاز کشور جوجه های تولیدی هر ماه جذب گردد. بدیهی است جذب سویه آرین در اولویت اول قرار دارد.

* ظرفیت واحد، اجاره ای بودن واحد، زمان خالی بودن و تغییر مالکیت هیچ حقی را برای جوجه ریزی سویه وارداتی ایجاد نمی کند و اینگونه از واحدها نیز می بایست مطابق ضوابط اقدام نمایند

* واحدهای مادری تک فارمی می توانند در قالب مشارکت اجاره و یا قرارداد همکاری با یک واحد دیگری با ظرفیت متناسب از جوجه‌ریزی آرین و وارداتی برخوردار شوند.

مشکلات مرغداران و دامداران همچنان با سامانه بازارگاه ادامه دارد

* واحدهای جوجه ریزی شده از سویه آرین اگر بنا به هر دلیلی در طی دوره پرورش و یا تولید منتج به حذف گردند ملزم به ارائه گزارشات کارشناسی و مستندات قانونی حذف به کارگروه بوده و کارگروه درخصوص جوجه ریزی مجدد آن واحد از سویه آرین و یا سویه خارجی تصمیم‌گیری خواهد نمود در غیر اینصورت واحد فوق ملزم به جوجه‌ریزی از سوی آرین نخواهد بود.

* با توجه به مصوبه شماره ۰۲۰/۱۷۲۱/م مورخ ۱۴۰۰/۴/۹ در صورت درخواست واحد مرغ مادر در خصوص جوجه ریزی ترکیبی سویه ملی و سویه وارداتی در سالن های مجزا، یک واحد به منظور حمایت از سوییه ملی آرین مساعدت لازم منوط بر تایید دامپزشکی واحد صورت گیرد.

* با توجه به رغبت عمومی کمتر برای جذب جوجه یکروزه مادری سویه کاب در مقایسه با سایر سویه‌های وارداتی، به منظور جذب حداکثری جوجه های تولیدی کشور این موضوع با مساعدت بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

* چنانچه واحد های مادری به صورت یک طرفه قرارداد جوجه‌ریزی سویه آرین را کنسل نمایند، بنا به تشخیص و درخواست کارگروه اقداماتی شامل غیر فعال شدن سامانه بازارگاه گله مادری سوله خارجی که متناظر با سویه آرین دریافت کرده به عنوان جریمه واحد مادری در نظر گرفته می شود.

* شرکتهای اجدادی آرین موظف هستند که حداکثر تلاش و ابزارهای خود را از جمله برگزاری همایش، خدمات پس از فروش و مشوق های لازم را برای بازاریابی و فروش محصول خود به کار گیرند. بدیهی است مسئولیت فروش جوجه های تولیدی به عهده خود شرکتهای اجدادی بوده و این امر با کمک و مشارکت مرکز احیای مرغ آرین انجام خواهد شد.

* کارگروه موظف است، دلایل تایید و یا رد جوجه‌ریزی هر واحد مورد بررسی در کارگروه را مکتوب و به دفتر امور طیور جهت صدور یا عدم صدور مجوز جوجه ریزی گزارش نماید.

* صورت جلسه نهایی جلسه کارگروه صدور مجوز طی مدت سه روز کاری در اختیار اعضای کارگروه قرار گیرد.

مرغداران هنگام خرید جوجه فاکتور دریافت کنند

* اطلاع رسانی مصوبات کارگروه به واحدهای مادری بر عهده انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه می باشد.

* رعایت مفاد این شیوه نامه برای تمام واحد ها اعم از واحدهای حقیقی و شرکت های حقوقی مستقل و زنجیره لازم الاجرا می باشد.»

شیوه نامه صدور مجوز جوجه ریزی مرغ مادر گوشتی - دامیران
شیوه نامه صدور مجوز جوجه ریزی مرغ مادر گوشتی
شیوه نامه صدور مجوز جوجه ریزی مرغ مادر گوشتی - دامیران
شیوه نامه صدور مجوز جوجه ریزی مرغ مادر گوشتی
شیوه نامه صدور مجوز جوجه ریزی مرغ مادر گوشتی - دامیران
شیوه نامه صدور مجوز جوجه ریزی مرغ مادر گوشتی
شیوه نامه صدور مجوز جوجه ریزی مرغ مادر گوشتی - دامیران
شیوه نامه صدور مجوز جوجه ریزی مرغ مادر گوشتی
شیوه نامه صدور مجوز جوجه ریزی مرغ مادر گوشتی

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

4.4/5 - (8 امتیاز)

منبع: دامیران

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

هفت + 14 =