آزمون جدایی‌ پذیری ضعیف و برآورد سیستم تقاضای گوشت در ایران (کاربرد سیستم تقاضای روتردام)
آزمون جدایی‌ پذیری ضعیف و برآورد سیستم تقاضای گوشت در ایران (کاربرد سیستم تقاضای روتردام)

آزمون جدایی‌ پذیری ضعیف و برآورد سیستم تقاضای گوشت در ایران (کاربرد سیستم تقاضای روتردام)

وجود جدایی­ پذیری در تابع مطلوبیت مصرف­ کنندگان شرط لازم و کافی برای بودجه ­­بندی چند‌ مرحله‌ای و جمعی­ سازی سازگار کالاهاست که در آن مخارج با استفاده از شاخص­ه ای قیمت بین گروه‌های خوراکی تخصیص داده می­شود و تخصیص درون­ گروهی هم به طور مستقل از سایر گروه ­ها صورت می­پذیرد.
با توجه به بالا بودن سهم انواع گوشت (۲۳ درصد مخارج خوراکی و آشامیدنی خانوار) در بودجه خانوار و نقش مهم تغذیه ­ای گوشت در سلامتی افراد، در این مطالعه از تابع تقاضای روتردام برای تعیین الگوی مصرف کالاهای گوشتی در ایران استفاده شده است. در مطالعات تجربی تقاضا، از مفهوم تفکیک ­پذیری جهت برآورد صحیح تابع تقاضا و محدود نمودن تعداد پارامترها استفاده می‌شود. برای این منظور از داده­ های مربوط به شاخص قیمت و هزینه انواع گوشت­ ها (دام، طیور، ماهی) بانک مرکزی طی سال­های ۱۳۹۶-۱۳۷۴ استفاده شده است.
نتایج حاصل از آزمون­ های جدایی ­پذیری این فرضیه را که مصرف­ کنندگان ابتدا درآمد خود را بین ۱۳ کالای گوشت به صورت سه گروه (دام، طیور، ماهی) تخصیص داده و سپس عمل تخصیص درآمد بین انواع زیر رده­ های گوشت که بر اساس گروه ­بندی صورت گرفته را تایید می­ نماید. همچنین، نتایج تخمین سیستم تقاضا نشان داد ﻫﻤـﻪ ﮔﺮوه­ های ﻛـﺎﻻﻳﻲ، دارای کشش قیمتی منفی هستند. در این میان کشش قیمتی گروه ­های گوشت دام، طیور و گوشت ماهی به ترتیب برابر ۸۹/۰-، ۵۹/۰-، ۷۷/۰- می ­باشند. پیشنهاد اساسی پژوهش حاضر این است که پیش از هر گونه اقدامی در رویکرد سیستم تقاضا، باید آزمون­های تفکیک ­پذیری ضعیف صورت گیرد.

برای دانلود مقاله کلیک کنید

نویسندگان:

  • امین دلاور ۱
  • غلام رضا یاوری ۲
  • سعید یزدانی ۳
  • افشین امجدی ۴
  • ابوالفضل محمودی ۲

۱ دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

۲ دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

۳ استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

۴ استادیار اقتصاد کشاورزی، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران

تابستان ۱۴۰۰

آزمون جدایی‌ پذیری ضعیف و برآورد سیستم تقاضای گوشت در ایران (کاربرد سیستم تقاضای روتردام)

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

post

منبع: مجله علوم کشاورزی ایران

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دو × 1 =