انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران: بکارگیری مدل مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیو (MSAR)
انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران: بکارگیری مدل مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیو (MSAR)

انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران: بکارگیری مدل مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیو (MSAR)

مطالعه حاضر به بررسی چگونگی انتقال قیمت گوشت مرغ در ایران می‌پردازد. برای این منظور از آمار هفتگی قیمت مرغ در کشتارگاه و قیمت جوجه یکروزه و قیمت کنجاله سویا در سال­های ۱۳۹۱-۱۳۸۶ استفاده شده است. با توجه به اینکه سری­ های زمانی متغیرهای مورد مطالعه غیرخطی هستند، نمی­توان از مدل­های خطی برای آزمون انتقال قیمت استفاده کرد.
بنابراین باید از مدل ­های غیرخطی نظیر مدل­ های آستان ه­ای یا مدل مارکوف سوئیچینگ بهره جست. که به دلیل انعطاف­ پذیری مدل مارکوف سوئیچینگ و اینکه انتقال رژیم ­ها به صورت احتمالی و برونزا تعیین می­گردد، در این پژوهش مدل مارکوف سوئیچینگ به کار گرفته شده است.
نتایج حاصل از برآورد مدل انتخابی (MSMAH(3)-AR(2)) با سه رژیم (کاهش قیمت، کاهش ملایم قیمت و افزایش قیمت) و دو وقفه نشان می­دهند که تمامی متغیرها معنی­ دار می­ باشند. انتقال قیمت نامتقارن بوده و افزایش قیمت نهاده­ های تولیدی گوشت مرغ نسبت به کاهش قیمت نهاده­ ها سریع­تر به قیمت گوشت مرغ منتقل می­شود.
به احتمال ۴۶ درصد شرایط کاهش قیمت بر گوشت مرغ حاکم خواهد بود، به احتمال ۷۱ درصد قیمت گوشت مرغ افزایش می‌یابد. رژیم غالب اقتصادی رژیم کاهش ملایم قیمت است و از این رو به احتمال ۹۰ درصد قیمت گوشت مرغ به طور ملایم در حال کاهش خواهد بود. با توجه به یافته‌ ها پیشنهاد می‌گردد که سیاستگذاران بخش طیور عدم تقارن در انتقال قیمت در این بخش را در سیاستگذاری‌ های خود مد نظر قرار دهند.

برای دانلود مقاله کلیک کنید

نویسندگان

  • اسماعیل پیش بهار ۱
  • رویا فردوسی ۲
  • فرشته اسد الله پور ۳

۱ دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

۲ دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبزیز، تبریز، ایران

۳ دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 

بهار ۱۳۹۸

انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران: بکارگیری مدل مارکوف سوئیچینگ خودرگرسیو (MSAR)

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

post

منبع: مجله علوم کشاورزی ایران

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

سیزده − 7 =