تأثیر متغیرهای حکمرانی کشاورزی بر بازار گوشت دام و طیور در ایران
تأثیر متغیرهای حکمرانی کشاورزی بر بازار گوشت دام و طیور در ایران

تأثیر متغیرهای حکمرانی کشاورزی بر بازار گوشت دام و طیور در ایران

حکمرانی خوب برای کشاورزی به­ معنی فراهم آوردن خدمات بهتر با مشارکت دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی برای کشاورزان است. حکمرانی کشاورزی شامل نهادهایی است که در آن کشاورزان در مورد منافع خود صحبت می­کنند، حقوق قانونی خود را اعمال می­کنند، تعهدات خود را برآورده می­کنند و در زمان اختلاف میان آن­ها میانجی­گری می­شود.
در این تحقیق، تأثیر ضریب تغییر متغیرهای منتخب حکمرانی کشاورزی (دامداری) در برنامه­ های توسعه کشور بر بازار گوشت با استفاده از مدل جابجایی تعادل ۴ (EDM) مورد بررسی قرار گرفت. عوامل قیمت و مقدار برای مرغ، گاو و گوسفند و هم­چنین مازاد عرضه ­کننده تحت سناریوهای مختلف در برنامه پنجم و ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد که عوامل اشتغال کشاورزی و شرکت ­های تعاونی بیشترین اهمیت را در حوزه سیاسی، اجتماعی و محیطی دارند و عوامل افزایش تولید و سرمایه­ گذاری در حوزه اقتصادی بیشترین رتبه و اهمیت را دارند. مطابق با یافته­ های پژوهش، از جمله توصیه ­های سیاستی این است که حکمرانی خوب باید منافع کشاورزی را در حوزه‌ های مختلف از طریق اجماع و مشارکت عمومی با کشاورزان تامین کند.
دست­یابی به توافق جامع نیازمند نمایندگان منتخب، متخصصان متفکر و کشاورزان نوآور با دیدگاه وسیع و بلندمدت در زمینه حکمرانی خوب و داشتن درک درست از رشد و توسعه کشاورزی است.

برای دانلود مقاله کلیک کنید

نویسندگان

  • مرضیه رونقی ۱
  • محمدرضا کهنسال ۲
  • محمد قربانی ۲

۱ فردوسی مشهد

۲ دانشگاه فردوسی مشهد

 

زمستان ۱۳۹۸

تأثیر متغیرهای حکمرانی کشاورزی بر بازار گوشت دام و طیور در ایران

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

post

منبع: مجله علوم کشاورزی ایران

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

چهار × پنج =