روغن ها در تغذیه اسب (امگا ۳)
روغن ها در تغذیه اسب (امگا ۳)

روغن ها در تغذیه اسب (امگا ۳)

اهمیت اسیدهای چرب و تفاوت نقش آن ها در تغذیه اسب برای سوارکاران و پرورش دهندگان اسب به خوبی مشخص شده است. روغن ها در بهبود عملکرد تولید مثلی، تقویت سیستم ایمنی، فعالیت هرمون ها، بهبود بیماری های تنفسی و بازیابی انرژی پس از تمرین نقش مهمی را دارند.

اسیدچرب امگا چیست؟

امروزه در اغلب تبلیغات خوراک ها از اسیدچرب امگا نام برده می شوند، اما اسیدهای چرب امگا به چه نوع اسیدهایی گفته می شود؟ اسیدهای چرب امگا به اسیدهای چربی گفته می شود که دارای باند دوگانه یا به عبارت ساده تر باند دوتایی بین دو کربن مجاور هم هستند و آن ها را در گروه اسیدهای چرب غیر اشباع  قرار می دهند.

اسیدهای چربی مانند اسید لینولئیک (امگاه۶)، اسید چرب لینولنیک (امگا ۳) و اسید اولئیک (امگا ۹) اسیدهای چرب غیر اشباع امگا هستند که بدن قادر به تولید آن ها نبوده لذا جز اسیدهای چرب ضروری محسوب می شوند و می بایست حتما در جیره اضافه شوند. این اسیدهای چرب با نسبت های متفاوت در دانه های روغنی مانند سویا، کتان، کلزا، آفتابگردان و غیره یافت می شوند.

آیا همه اسیدهای چرب امگا برای اسب عملکرد یکسان دارند؟

جواب این سوال به طور قطع خیر می باشد. برای درک بهتر تفاوت اسیدهای چرب امگا به توضیح کوتاهی در مورد عملکرد این اسیدهای چرب در بدن اسب می پردازیم. متابولیسم اسید لینولئیک ( امگا ۶) در بدن اسب منجر به تولید اسید آراشیدونیک می شود. این ماده خود به ماده ای به نام پروستاگلندین ای ۲ و دیگر مواد حدواسطی تبدیل میشود که این مواد محرک ایجاد درد و التهاب در بدن  اسب هستند.

در مقابل متابولیسم اسید لینولنیک (امگا ۳) با طی همان مسیر متابولیسمی امگا ۶ در بدن به جای اسید آراشیدونیک به اسید ایکوزاپنتائنوئیک و نهایت سری ۳ پروستاگلندین ها تبدیل می شود که یا ضد التهاب هستند و یا تحریک به التهاب آن بسیار کمتر از اسید آراشیدونیک است. مصرف مقادیر زیاد امگا ۶ سبب ایجاد التهاب، افزایش ریسک گرفتگی رگها و انسداد مجاری عروقی در بدن اسب می شود.

علل شیوع و کنترل رفتارهای کلیشه‌ ای در اسب های ورزشی

نکته حایز اهمیت این است که هر دو این اسیدها برای بدن ضروری هستند اما مهم نسبت مناسب بین امگا ۳ و امگا ۶ می باشد.

اهمیت نسبت کلیدی امگا ۳ به امگا ۶

رعایت نسبت این دو اسید چرب امگا در بدن برای استفاده بهینه هر دو ضروری است. هر دو این اسیدهای چرب در طی فرایند متابولیسم به پروستاگلندین ها تبدیل می شوند اما تفاوت مهم در نحوه عمل پروستاگلندین تولیدی از امگا ۳ و امگا ۶ است در فرایند التهاب در بدن می باشد که متفاوت با یکدیگر هستند.

پروستاگلندین تولید شده از متابولیسم امگا ۳ تاثیر التهاب زایی کمتری دارد اما پروستاگلندین تولید شده از امگا ۶ قابلیت تحریک التهاب بیشتری دارد. لذا چنانچه اسب شما خوراکی با نسبت  بالایی از امگا ۶ به امگا ۳ مصرف کند (مانند روغن سویا)  بدن دچار  التهابات زیادی می شود.

مقادیر کافی از امگا ۳ در خوراک سبب می شود تا التهابات تقلیل یابند. هنوز نسبت علمی دقیقی برای خوراک اسب در شرایط بدنی مختلف منتشر نشده است اما نسبت ۲ تا ۴ به ۱ برای امگا ۳ به ۶ توصیه می شود.

در زمان افزودن روغن به خوراک اسب ها حتما از نسبت مناسب امگاه ۳ به امگا ۶ مطمئن باشید.

 

گردآوری و تدوین: دکتر وحیده حیدریان میری

روغن ها در تغذیه اسب (امگا ۳)

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

منبع: دامیران

برای کپی کلیک کنید