تفاوت های ژنتیکی گونه های قزل آلای رنگین کمان
تفاوت های ژنتیکی گونه های قزل آلای رنگین کمان
post

تفاوت های ژنتیکی گونه های قزل آلای رنگین کمان موجود در ایران وارداتی کشور فرانسه

مهم ترین گونه پرورشی سرد آبی ایران قزل آلای رنگین کمان است که بومی ایران نبوده و منشا آن رودخانه مک کلود کانادا است و از آنجا برای پرورش به سایر کشورهای جهان گسترش پیدا کرده است و بیش از ۷۰ نژاد متمایز را تشکیل داده است.

در ایران تخم چشم زده قزل آلای رنگین کمان از کشورهای مختلفی از جمله دانمارک، فرانسه، نروژ، ایتالیا و انگلستان در دوره های مختلف وارد کشور شده و به صورت غیر اصولی با یک دیگر اختلاط پیدا کرده است و سبب آسیب جدی به ذخایر ژنتیکی جمعیت قزل آلای پرورشی شده است.

همچنین با تلاقی خویشاوندی بیش از حد مولدین موجود باعث هم خونی و ایجاد ناهنجاری های شکلی، کاهش رشد و تلفات زیاد بچه ماهیان تولیدی شده است که با گسترش مراکز تکثیر ماهی قزل آلا در دهه های اخیر و آشنایی کم آنها با علم ژنتیک، باعث ایجاد خسارات بیشتری شده است.

استفاده از یک ذخیره با خصوصیات فامیلی مشابه و بدون تنوع ژنتیکی به عنوان مولد ضریب همخوانی را بالا می برد.

این کاهش تنوع ممکن است در چند نسل اتفاق بیفتد، کاهش تنوع ژنتیکی باعث کاهش جمعیت ها و یا گونه ها خواهد شد و یا ممکن است بر توانایی یک جمعیت در قرار گرفتن در یک محیط جدید اثر گذاشته که با توجه به مشکلات مذکور، اهمیت رعایت اصول فنی در اصلاح ژنتیکی قزل آلای رنگین کمان پرورشی را جهت اطمینان از توسعه پایدار صنعت پرورش قزل آلا ضروری می کند.

یکی از اهداف مدیریت کارگاه های تکثیر باید بکارگیری اصول اساسی ژنتیک و اصلاح نژاد باشد.

لاکتوکوکوزیس قزل آلا (مقاله اول)   |   بیماری لاکتوکوکوزیس در ماهیان قزل آلا (مقاله دوم)

 

تفاوت های ژنتیکی گونه های قزل آلای رنگین کمان
مدیریت تنوع ژنتیکی موجودات نیازمند ارزیابی ساختار ژنتیکی و تفکیک ذخایر گونه مورد نظر است.

بنابراین تنوع ژنتیکی یک گونه برای بقای طولانی مدت آن گونه ضروری است.

صادرات آبزیان شمال، به 26 کشور دنیا در نیمه نخست سال

مدیریت تنوع ژنتیکی موجودات نیازمند ارزیابی ساختار ژنتیکی و تفکیک ذخایر گونه مورد نظر است.

ریز ماهواره ها از جمله مهم ترین نشانگر های مولکولی هستند که به طور گسترده ای در ژنوم موجودات زنده پراکنده شده اند.

آنها به دلیل فراوانی و گستردگی بالا در ژنوم، هم بارز بودن، توارث مندلی، کوچک بودن اندازه جایگاه ژنی و در نتیجه سهولت تعیین ژنوتیپ از طریق واکنش زنجیره ای پلیمراز و همچنین چند شکلی بالا از جمله مناسب ترین نشانگرها هستند.

بنابراین با توجه به ارزش اقتصادی بالای این گونه در صنعت آبزی پروری ایران و جمعیت های مختلف پرورشی و نبود مطالعات جمعیتی کافی و نیز با توجه به ملی بودن مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری یاسوج، تولید، پخش تخم چشم زده و بچه ماهی از این مرکز به نقاط مختلف کشور و با علم به اینکه تأمین بچه ماهی با کیفیت مرغوب و افزایش تولید مشروط به شناسائی ژنتیکی نژاد مولدین است.

این تحقیق به بررسی تنوع ژنتیکی مولدین موجود در مرکز یاسوج با استفاده از ریز ماهواره پرداخته است.

این مرکز دارای دو ذخیره مجزا، یکی حاصل از تخم وارداتی از فرانسه شرکت گسترش تجارت سبلان، نماینده انحصاری شرکت aqualande و دیگری که تخم چشم زده آنها طی چندین نسل پیش، از کشورهای مختلف وارد شده و به دلیل عدم ثبت دقیق اطلاعات مرتبط در خصوص اختلاط آن ها، یک گله تلقی شده و به عنوان مولدین بومی شده مرکز معرفی شدند.

میگو، ماهیان خاویاری، ماهیان زینتی

در این تحقیق به برسی تنوع ژنتیکی مولدین داخلی و مولدین وارداتی از کشور فرانسه پرداخته است.

میانگین هتروز ایگوسیتی مورد انتظار در ذخیره ایرانی ۰.۶۸و در ذخیره فرانسوی ۰.۷۱ بود و میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده در گله ایرانی ۰.۵۳ و گله فرانسوی ۰.۶۱ بدست آمد و میانگین تعداد الل در گله ایرانی ۶.۶۶ و در گله فرانسوی ۶.۶۸ و میانگین تعداد الل موثر در نژاد ایرانی ۳.۱۳ و نژاد فرانسوی ۳.۴۵ محاسبه شد.

بیماری های انگلی و قارچی قزل آلا و آزاد ماهیان

و بررسی تعادل هاردیواینبرگ ضریب اطمینان معنی داری را نشان داد.

بعد از انجام تست تصحیح Bonferroni نیز دارای اختلاف معنی داری بودند.

تفاوت های ژنتیکی گونه های قزل آلای رنگین کمان
ممکن است این دو نژاد مخلوطی از نژادهای مختلف از مراکز پرورشی مختلف باشند.

بیشتر جایگاه ها در دو گروه از نظر آماری معنی دار بوده و انحراف از تعادل را نشان میدهند.

شاخص تمایز FST بر مبنای فراوانی آللی بین نمونه های گله ایرانی و گله فرانسوی معادل ۰.۰۵۸ محاسبه شد.

وجود تمایز ژنتیکی معنی دار بین ذخیره ایرانی و جمعیت وارداتی از فرانسه در مطالعه حاضر را می توان با وجود تعداد الل بیشتر در جمعیت فرانسوی توجیه کرد چرا که در مطالعه با ریزماهواره ها تمایز ژنتیکی بر اساس شاخص FST تفاوت فراوانی اللى محاسبه می شود.

با توجه به منبع مشترک تمام قزل آلاهای رنگین کمان تفریحگاه ها از رودخانه مک کلود کالیفرنیا و نیز با توجه به اینکه مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج در دوره های گذشته تخم چشم زده از خارج کشور و ماهی مولد از نواحی مختلف داخلی وارد کرده و در مدت بیش از پانزده سال اقدام به پرورش و تکثیر آنها نموده است.

مکمل و خوراک آبزیان

بنابراین احتمال اینکه ذخیره ایرانی در ادوار گذشته از فرانسه و از همین جمعیت وارد شده و با سایر جمعیت ها اختلاط یافته باشند.

همچنین ممکن است این دو نژاد مخلوطی از نژادهای مختلف از مراکز پرورشی مختلف باشند.

خصوصیات ژنتیکی گله فرانسوی و ایرانی نشان از این نکته دارد که تنوع ژنتیکی نسبتا مطلوبی درون دو گله پرورشی در مرکز مورد بررسی وجود دارد.

با این وجود احتمال ناشی از بروز مشکلات ناشی از هم خونی در نسل های بعدی وجود دارد.

لذا لازم است جهت کاهش تنوع ژنتیکی به دلیل وقوع آمیزش خویشاوندی، نتاج حاصله مورد بررسی ژنتیکی قرار گیرند و این کار نیازمند مدیریت صحیح می باشد.


فصلنامه علمی – دانشجویی رویان / شماره نوزدهم
محمد افروزیان / دانشجوی کارشناسی مهندسی علوم دامی / دانشگاه فردوسی مشهد
منبع: دامیران
نویسنده: محمد افروزیان
لینک کوتاه مقاله: daamiran.com/?p=6600
تفاوت های ژنتیکی گونه های قزل آلای رنگین کمان

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

post

منبع:

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

4 + نه =