ابلاغ سیاست‌های صدور مجوز بخش طیور
ابلاغ سیاست‌های صدور مجوز بخش طیور
post

ابلاغ سیاست‌های صدور مجوز بخش طیور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: به استناد بند ” الف” تبصره ۲ ماده ۵ و همچنین ماده ۶ دستورالعمل اجرایی قانون نظام جامع دامپروری کشور درخصوص ابلاغ سالانه سیاست ها و دستورالعمل ها، سیاست های صدور مجوزهای بخش طیور در سال ۱۴۰۰ برای برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر فرآیند صدور مجوزها با رعایت کامل مفاد سیاست های مذکور و سایر قوانین، ضوابط و مقررات موجود، ابلاغ شد.

احمد طمراسی افزود: هدف از اعلام این سیاست ها حفظ، توسعه و تشویق سرمایه گذاری در فعالیت های مرتبط با صنعت طیور، افزایش بهره وری و ایجاد امنیت غذایی، بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید و اشتغال پایدار و سیاست های صدور مجوزهای طیور است.

به نقل از جهاد کشاورزی فارس، طمراسی در ادامه به سیاست های کلی صدور مجوزهای طیور اشاره و اظهار کرد: رعایت کلیه ضوابط فنی، بهداشتی و زیست محیطی ضروری است و صدور پروانه تاسیس واحدهای پرورش طیور و سایر ماکیان در مناطق پر تراکم و پرخطر ممنوع است و رعایت حداقل ظرفیت های اعلام شده در زمان صدور مجوزها الزامی است.

ارائه تعهد محضری توسط متقاضی درخصوص اخذ پروانه بهره برداری برای واحد تولیدی، حداکثر ۴ سال پس از تاریخ صدور پروانه تاسیس و نیز پذیرش مسئولیت بازاریابی، تبعات ناشی از نوسانات قیمت، اشباع بودن بازار و رعایت دستورالعمل های مرتبط ابلاغ شده ضروری است و تغییر شاخص فعالیت های واحدهای پرورش طیور تا ۵ سال پس از صدور پروانه بهره برداری امکان پذیر نیست و تغییر نام و انتقال پروانه تاسیس میسر نخواهد بود.

وی به سیاست های اختصاصی صدور مجوزهای طیور گریزی زد و تاکید کرد: صدور پروانه تاسیس پرورش مرغ اجداد گوشتی و پرورش مرغ اجداد تخمگذار منوط به ارائه نمایندگی رسمی نژاد مرغ اجداد معتبر و پس از تائید دفتر امور طیور و با رعایت سیاست های کلی صدور مجوز (ماده ۲) امکان پذیر است و این مجوز پس از تائید معاونت امور تولیدات دامی وزارت متبوع توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قابل صدور خواهد بود.

قیمت مصوب جوجه یک روزه برای مرغداران اجرا نمی‌شود

طمراسی تصریح کرد: صدور پروانه تاسیس یا توسعه واحدهای پرورش مرغ مادر گوشتی براساس سیاست های وزارت متبوع و در راستای توسعه زنجیره های یکپارچه تولید گوشت مرغ برای شرکت های دارای مجوز فعالیت زنجیره موجود و متقاضیان تشکیل زنجیره، مطابق با دستورالعمل اجرایی شرکت های زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ و با رعایت سیاست های کلی صدور مجوز (ماده ۲) امکان پذیر است.

پرورش مرغ گوشتی، صدور پروانه تاسیس یا توسعه واحد پرورش مرغ گوشتی با رعایت سیاست های کلی صدور مجوزهای طیور (ماده ۲) میسر خواهد بود و پرورش مرغ مادر تخمگذار صدور پروانه تاسیس یا توسعه در قالب زنجیره یکپارچه تولید تخم مرغ خوراکی و با رعایت سیاست های کلی صدور مجوزهای طیور (ماده ۲) امکان پذیر بوده و این مجوزها پس از تائید معاونت امور تولیدات دامی وزارت خانه توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور قابل صدور می باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: در پرورش مرغ تخمگذار و پولت و پرورش مرغ تخمگذار، نمیچه و مرغ مادر بومی (تکثیری) صدور پروانه تاسیس یا توسعه واحد پرورش مرغ تخمگذار و پولت، با رعایت سیاست های کلی صدور مجوزهای طیور (ماده ۲) انجام پذیر است.

در پرورش مرغ رنگی صدور پروانه تاسیس واحد پرورش مرغ رنگی با ارائه مدرک معتبر، مبنی بر تامین جوجه دارای منشاء ژنتیکی مشخص از گله های مرغ مادر با تائید دفتر امور طیور و رعایت سیاست های کلی صدور مجوزهای طیور (ماده ۲) امکان پذیر خواهد بود که البته توسعه آن دارای اولویت نیست.

طمراسی یاداور شد: صدور پروانه تاسیس یا توسعه واحد جوجه کشی با رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و زیست محیطی و ارائه تعهد توسط متقاضی مبنی بر پذیرش مسئولیت بازاریابی و اشباع بودن بازار امکان پذیر است.

صدور پروانه تاسیس یا توسعه پرورش شترمرغ مولد، توام (مولد و گوشتی) و شترمرغ گوشتی، بوقلمون مولد یا گوشتی و صدور پروانه تاسیس یا توسعه پرورش پرندگان زینتی با رعایت سیاست های کلی صدور مجوزهای طیور (ماده ۲) امکان پذیر است و صدور پروانه تاسیس یا توسعه واحدهای پرورش بلدرچین، کبک، قرقاول و کبوتر گوشتی در قالب مجموعه مولد، جوجه کشی و واحد پرورشی تجاری با رعایت سیاست های کلی صدور مجوزهای طیور (ماده ۲) و ارائه تعهد محضری مبنی بر تامین جوجه از واحدهای جوجه کشی معتبر و یا واردات از مبادی مورد تائید دفتر امور طیور امکان پذیر خواهد بود.

چرا مرغداری و صنعت طیور؟

تغییر شاخص فعالیت واحدهای دارای پروانه بهره برداری با رعایت سیاست های کلی صدور مجوزهای طیور (ماده ۲) و ضوابط اختصاصی صدور مجوز فعالیت مورد تقاضا امکان پذیر خواهد بود ضمن اینکه ظرفیت واحدهای موجود (با یا بدون افزایش بنا) با رعایت ضوابط فنی، بهداشتی، زیست محیطی، تجهیز و نوسازی براساس تعریف ارائه شده در بند ۲ ماده ۱، ارائه تعهد محضری توسط متقاضی مبنی بر پذیرش مسئولیت بازاریابی و اشباع بودن بازار و نیز رعایت ضوابط اختصاصی هر یک از فعالیت های مورد تقاضا امکان پذیر است، همچنین صدور مجوز انتقال واحدهای پرورش طیور داخل و خارج استان مشروط به ابطال پروانه قبلی و لغو امتیازات مکتسبه از محل صدور مجوزهای قبلی و با رعایت سیاست های کلی صدور مجوزهای طیور (ماده ۲) و همچنین ضوابط اختصاصی صدور مجوز فعالیت مورد تقاضا امکان پذیر خواهد بود.

برای سایر مواردی که در این سیاست ها ذکر نشده با درخواست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان، موضوع در جلسه کمیته فنی صدور مجوزهای معاونت امور تولیدات دامی وزارت متبوع، بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: در استان فارس مناطق پر خطر استانی از نظر صدور مجوز پرورش طیور شامل همایجان سپیدان، منطقه ملوسجان، سیاخ دارنگان، آب باریک، سیدان و رامجرد، کوهنجان، دم قنات، تنگ تور، شهید آباد، خان زنیان، قره چمن، شیخ عبود، جاده سلطان، خفر، خرامه، یوسف آباد و محمد آباد، دهشیخ و دودج اعلام شده است.

حداقل ظرفیت فعالیت های پرورشی در بخش طیور و سایر ماکیان به شرح: مرغ اجداد گوشتی (براساس خط D) ۲۲ هزار قطعه، مرغ مادر گوشتی ۲۰ هزار قطعه، مرغ گوشتی ۲۰ هزار قطعه، مرغ مادر تخمگذار ۲۰ هزار قطعه، پولت ۲۰ هزار قطعه، مرغ تخمگذار تجاری ۳۰ هزار قطعه، قرقاول (توام) ۲۰۰ قطعه مولد به علاوه دو هزار قطعه گوشتی، کبک (توام) صد قطعه مولد به علاوه دو هزار هزار قطعه گوشتی، بلدرچین ( توام ) دو هزار قطعه مولد به علاوه ۳۰ هزار قطعه گوشتی، شترمرغ گوشتی صد قطعه، شترمرغ توام ۵۰ قطعه مولد به علاوه ۲۵ قطعه نر و هزار قطعه گوشتی، بوقلمون گوشتی ۲۵۰۰ قطعه، بوقلمون مولد پنج هزار قطعه مولد، نیمچه بومی دو هزار قطعه، مرغ تخمگذار بومی دو هزار قطعه و مرغ مادر بومی پنج هزار قطعه مولد ماده است.

راهی برای تعدیل قیمت جوجه

اخبار سایر رسانه‌ها، صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌ ها است و دامیران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
منبع: ایسنا
لینک کوتاه: daamiran.com?p=9950
جهت مشاهده آرشیو اخبار صنعت کلیک کنید
ابلاغ سیاست‌های صدور مجوز بخش طیور

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

post

"اخبار سایر رسانه‌ها، صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌ ها است و دامیران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد."

منبع:

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نوزده + 8 =