با انواع مختلف نژادهای مرغ در دنیا آشنا شوید
با انواع مختلف نژادهای مرغ در دنیا آشنا شوید
post

انواع مختلف نژادهای مرغ در دنیا را بشناسید

دسته مرغ های آمریکائی American class

نژادهای موجود در این دسته اولین بار در آمریکا پرورش داده شده و بعد به سایر کشورها برده شده است.

تعدادی نژاد استاندارد شده در این دسته قرار دارد که ۴ نژاد آنها از نظر اقتصادی بسیار مهم اند.

این نژادها از جفتگیری نژادهای کوچک مدیترانه ای و نژادهای بزرگ آسیائی که از آسیا و مدیترانه به آمریکا برده شده است بوجود آمده اند و دارای مشخصات زیر هستند:

از نظر اندازه حد متوسط نژادهای مدیترانه ای و آسیایی می باشند. بلوغ جنسی در آنها سریعتر از نژادهای سنگین است ولی به سرعت بلوغ جنسی در نژادهای مدیترانه ای نیست حس مادری در آنها زیاد است و پس از بلوغ به زودی چربی گرفته و چاق می شوند ساق پا بدون پر، پوست بدن و رنگ ساق پا زرد است (به جز نژاد جاو او جرسی که پوست آنها زرد ولی ساق پا سیاه می باشد) تمام این نژادها دارای الاله گوش قرمز رنگ هستند.

پوسته تخم مرغ در همه نژادها به جز لامونا Lamonds قهوه ای است.

در نژاد الامونا پوسته سفیدرنگ می باشد.

از نظر بهره نژادهای این دسته برای گوشت و تخم مرغ هر دو مناسب می باشند.

اخیرا برخی از نژادهای این دسته از نظر تولید جوجه کبابی مورد توجه فراوانی قرار گرفته است.

نژادهای مهمی که در این دسته مورد توجه می باشد عبارتست از:

نژاد پلیموت روک Plymouth Rocks

یکی از نژادهای فوق العاده خوب آمریکائی می باشد که در تمام دنیا مورد توجه قرار گرفته است و تقریبا امروزه این نژاد را در تمام نقاط گیتی می توان بافت زیرا اندازه بدن خوب، گوشت عالی، میزان تخم مرغ مناسب است.

اصل این نژاد از ایالت کنکتیکون Connecticut و از آمیخته گری بین دو نژاد کوشین سیاه Black cochin و دومینیک Dominique در سال ۱۸۶۵ به دست آمده است و اولین بار در سال ۱۸۷۴ استاندارد مشخص آن منتشر شده است.

عمق بدن خوب و رشد سینه بسیار قابل توجه است تاج ساده بوده و حد متوسط وزن آنها به قرار زیر می باشد:

خروس در حدود ۴.۳۰۰ کیلو گرم ،مرغ ۳.۳۹۰ کیلو گرم ،نیم چه خروس ۳.۶۲۰  کیلو گرم و نیم چه مرغ ۲.۷۱۰ کیلو گرم.

این نژاد دارای رنگهای مختلف مانند: سفید – باقلائی – خرمائی – طلائی و آبی و خط و خط نخودی و کبکی است ولی دو جور سفید (White rok) و گل باقلائی Barred plymouth rock آن بیشتر از جورهای دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

بیشتر بدانید: بانک جامع بیماری های طیور

معمولا در انواع رنگین این نژاد رنگ خروس ها، روشن تر از رنگ مرغها است.

در نوع با قلائی در خروسها مخطط بودن پر از رنگ سفید و سیاه تقریبا به یک اندازه است ولی در مرغها رنگ سیاه اغلب یک برابر و نیم رنگ سفید است از این رو تیره تر به نظر می رسند.

نوع گل باقلائی پلیموت روک را می توان در شرائط روستائی به خوبی نگاهداری نمود.

نوع پلیموت روک سفید امروزه بیشتر از جورهای دیگر در دنیا مورد توجه قرار گرفته به خصوص از نظر تولید جوجه کبابی معمولا آمیخته های خروس کورنیش با مرغ وایت روک تولید آمیخته های بسیار عالی می کند که اغلب در ۸ هفتگی وزن آنها به ۲ کیلو گرم می رسد.

این نژاد در ایران از چند سال پیش به خصوص از نظر تولید جوبه کبابی Broiler مورد توجه مرغداران قرار گرفته است.

نژاد ویندوت Wuandottes

از قدیمی ترین نژاد های استاندارد شده آمریکایی می باشد.

اخیرا یک جور از ویندوتها از تقاطع و جفتگیری بین براهما سیاه Dark Brahmas و هامبورگ HamburgS و کورنیش سفید White Cornish به دست آمده است.

این نژاد دارای بدن نسبتا گرد و جمع و جور و پائین افتاده است.

پشت کوتاه و پرها پرپشت و رنگ پوست زرد می باشد.

نژاد خوبی از نظر تولید گوشت و تخم مرغ می باشد و در عین حال به خوبی می توان آن را از نظر گوشت پرورش داد.

میزان تولید تخم مرغ آن نیز خوب است.

از نظر رنگ دارای انواع: سفید – نخودی – طلائی – کبکی و نقره ای است نوع سفید آن بیشتر از جورهای دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

وزن آن برحسب استاندارد به قرار زیر است:

خروس تقریبا ۳.۸۵۰  کیلو گرم ،مرغ ۲.۹۵۰ کیلوگرم ،نیم چه خروس تقریبا ۳.۴۰۰ کیلو گرم ،نیم چه مرغ ۲.۵۰۰ کیلو گرم.

انواع مختلف نژادهای مرغ در دنیا
انواع مختلف نژادهای مرغ در دنیا

نژاد ردایلندرد Rhode island reds

اولین بار این نژاد در ناحیه ردایلندرد به دست آمده است.

منشاء آن از تقاطع بین نژاد مالای قرمز Malay Games و شانگهای قرمز Shanghais می باشد که بعدها خون نژادهای دیگری مثل لکهورن قهوه ای و کورنیش و ویندوت نیز وارد آن شده است.

دارای بدنی کشیاده و جمع و جور می باشد و پشت مسطح و رشد سینه در جلو نسبتا خوب است.

رنگ پر و بال در این نژاد تیره یا قهوهای قرمز و پرهای اصلی دم تقریبا تیره و سیاه است.

در پرهای پائین گردن مرغ لکه های سیاه کم رنگی در قاعده دیده می شود.

علاوه بر رنگ قهوه ای رنگ های دیگر مانند خرمائی، قهوه ای و سفید، نیز ممکن است در جورهای مختلف این نژاد مشاهده شود.

جور سفید از جفتگیری خروس سفید ویندوت و کوشن کبکی به دست آمده است که بعدا با جور الکهورن سفید با تاج گل سرخی جفتگیری کرده اند.

به طور کلی جور قهوه ای قرمز آن عمومیت بیشتری دارد.

بیشتر بدانید: تاریخچه پرورش مرغ در ایران

از نظر تاج نیز دو جور ساده و گلسرخی وجود دارد خصوصیات اصلی این نژاد سبب شده است که از نظر تولید گوشت نژاد خوبی محسوب شود.

بعضی از سویه های این نژاد از نظر تولید تخم مرغ نیز بسیار خوب می باشند.

رنگ تخم مرغ قهوه ای و اندازه آن خوب است.

لاله گوش و چشمان این نژاد قرمز رنگ، ساق پا و رنگ بدن کام زرد و منار دارای رنگ مخصوص قرمز شاخی است.

سرعت رشد در جوجه ها زیاد و نگاهداری و پرورش آنها آسان است بدین جهت در تمام دنیا مورد توجه قرار گرفته است و در هر شرائط آب و هوائی می توان آن را یافت.

در هوای سرد و نقاط مرطوب به خوبی مقاومت می کند.

از این رو برای نقاط مرطوب و بارانی نژادی مناسب به شمار می رود.

وزن استاندارد این نژاد به قرار زیر می باشد :

خروس تقریبا ۳.۸۵۰ کیلو گرم، مرغ ۲.۹۵۰ کیلو گرم، نیمچه خروس ۳.۴۰۰ کیلو گرم و نیمچه مرغ ۲.۵۰۰ کیلو گرم.

نژاد نیوهمپشایر new Hampshire

این نژاد تقریبا نژاد جدیدی است که از نژاد ردایلندرد منشا گرفته است.

بدن آن به جمع و جوری نژاد ردایلندرد نیست.

برای اولین بار این نژاد در ناحیه نیوهمپشایر آمریکا به دست آمده است.

این نژاد در سال های اخیر در تمام دنیا توجه مرغداران را به خود معطوف داشته است.

نژادی تخمی و گوشتی و در شرایط روستایی به خوبی مقاوم می باشد.

دو جور از این نژاد وجود دارد.

جور اول که از نظر تولید گوشت اهمیت دارد و جور دوم که تولید تخم مرغ آن مناسب است.

اخیرا بعضی از مرغداران شروع به پرورش جور دیگری کرده اند که هم تخم مرغ و هم گوشت آن رضایت بخش می باشد.

بیشتر بدانید: بررسی عوامل کاهش تولید تخم مرغ

رنگ پروبال بلوطی قرمز است ولی روشن تر از نژاد ردایلندرد می باشد.

خروس ها تیره تر از مرغ ها می باشند و لک های سیاهی در پرهای ناحیه گردن و دم آنها دیده می شود.

رنگ ساق و پوست زرد، تاج ساده، منقار زرد متمایل به قهوه ای است.

تخم مرغ آن اغلب بزرگ و پوسته آن قهوه ای است.

وزن استاندارد این نژاد به قرار زیر می باشد :

خروس ۳.۸۵۰ کیلو گرم، مرغ ۲.۷۱۰ کیلو گرم ، نیم چه خروس ۳.۴۰۰ کیلو گرم و نیم چه مرغ ۲.۵۰۰ کیلو گرم.

اخیرا در آمریکا یک نوع سفید از نیوهمشایر به وجود آورده اند که از نظر تولید جوجه کبابی بسیار عالی می باشد ولی هنوز به بازار نیامده است.

در دسته مرغهای آمریکائی نژادهای دیگری هم وجود دارد که زیاد مورد توجه نیستند این نژادها عبارتند از :

دومینیک Dominques ژاوا Javas و جانتکلر Chantecler ژرسه سیاه Jerseyblack Gaint و بالاخره لأمونا Lamonas و ژرسه سفید j . white . G

 

دسته مرغهای آسیائی Asiatic class

مبداء این دسته از مرغها، آسیا بوده است امروزه از نظر اقتصادی زیاد مهم نیستند ولی این دسته از مرغها را می توان مبداء نژاد های دیگر دانست زیرا خون این نژادها در نژادهای آمریکائی و انگلیسی دیده می شود.

در قرن نوزدهم این نژادها از چین و هندوستان به انگلستان و سایر کشورها برده شد و در آمریکا به خصوص مورد توجه زیادی قرار گرفت.

آمیخته گری بین این نژادها و نژاد مرغ های دسته مدیترانه ای سبب به وجود آمدن تعدادی از نژادهای جدید شده است.

عوامل تاثیرگذار بر تولید تخم مرغ (بخش اول)

از نظر تولید گوشت، خوب ولی سرعت رشد کم و بلوغ در آنها دیر انجام می گیرد و به مناسبت سنگینی زیاد اغلب قادر به پرواز نیستند ساق پا معمولا دارای پر می باشد و این یکی از خصائص مشخص آنها است.

رنگ تخم مرغ قهوه ای است.

 

مهمترین نژاد هائی که در این دسته قرار دارند عبارتند از:

نژاد برهما Brahmas

اصل این نژاد از ناحیه براهماپو ترا Brahmaputra در هندوستان می باشد.

این نژاد برای اولین بار در سال ۱۸۷۰ به آمریکا و در سال ۱۸۵۳ به انگلستان برده شد و در سال ۱۸۷۴ استاندارد آن تعیین گردید.

در این نژاد بدن جمع و جور سنگین، پرها خوش منظره و هیکل متناسب و تاج نخودی شکل است.

وجود پر در پاها و پنجه ها مشخص کننده این نژاد است.

از نظر رنگ سه جور از این نژاد مشاهده می شود. جور روشن، جور تیره، جور نخودی.

وزن تعیین شده در این نژاد به قرار زیر است:

در براهمای روشن: خروس ۵.۴۰۰ کیلو گرم ،مرغ ۴.۳۰۰ کیلو گرم ، نیم چه خروس ۴.۵۰۰ کیلو گرم ،مرغ ۳.۶۰۰ کیلو گرم.

در براهمای تیره: خروس ۴.۹۰۰  کیلو گرم ، مرغ ۳.۸۰۰کیلو گرم (۸ پوند) نیم چه خروس ۴ کیلو گرم ، نیم چه مرغ کیلو گرم.

انواع مختلف نژادهای مرغ در دنیا
انواع مختلف نژادهای مرغ در دنیا

نژاد کوشین Cochins

اصل این نژاد از چین و از ناحیه شانگهای Shinghai می باشد به این مناسبت به نژاد شانگهای نیز موسوم است.

این نژاد دارای بدنی سنگین بوده و در ساق پا پرهای فراوان دیده می شود رشد سینه کم و به طرف پائین کشیده شده پرها بلند و دور از یکدیگر است از این رو پرنده را بزرگتر نشان می دهد.

تولید تخم مر در این نژاد کم است به خصوص چون تعداد کرجی در مرغ زیاد می باشد کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

جورهای این نژاد عبارتند از: جور سپاه – جور سفید – جور نخودی و کیکی،

استاندارد وزن در این نژاد به قرار زیر می باشد:

خروس ۴.۹۰۰ کیلو گرم (۱۱ پوند)، مرغ ۳.۸۵۰ کیلو گرم ، نیم چه خروس ۴ کیلو گرم ، نیم چه مرغ ۳.۱۷۰ کیلوگرم.

 

نژاد لانگشان Langshan

اصل این نژاد از ناحیه لانگشان چین است که بعدا به سایر کشورها برده شده است.

در سال ۱۸۷۲ به انگلستان و سپس به آمریکا صادر گردیده است.

بدن این نژاد کوتاه تر ولی عمیق تر از دو نژاد دیگر است.

پاها طویل تر و دم بلندتر است.

تاج آنها ساده و ساق پا دارای پر است.

جور های مختلفی که در این نژاد وجود دارد عبارتست از: جور سیاه و جور سفید.

استاندارد وزن تعیین شده در آنها به قرار زیر میباشد:

خروس ۴.۳۰۰ کیلوگرم ،مرغ ۳.۴۰۰ کیلوگرم ، نمیچه خروس ۳.۶۰۰ کیلوگرم، نیمچه مرغ ۲.۹۰۰ کیلوگرم

 

دسته مرغهای مدیترانه ای Mediteranean class

مبدا نژادهائی که در این دسته قرار گرفته اند.

از اطراف دریای مدیترانه می باشد. به طور کلی ۶ نژاد در این دسته طبقه بندی می شود.

در تمام این نژادها، پاها بدون پر، لاله گوش سفید یا کرم رنگ، تاج نسبتا بزرگ است و به جز نژاد مینورکا بقیه نژادها دارای بدن کوچک و ریز هستند.

بلوغ در آنها سریع، از نظرظاهر بسیار فعال و زرنگ می باشند و دیر کرچ می شوند.

تخم مرغ آنها دارای پوسته سفید است.

از نظر تولید تخم مرغ بهتر از نژاد و دستجات دیگر می باشند.

برای تولید تخم مرغ احتیاج به مقدار کمتری غذا دارند.

از این رو نگاهداری برای تولید تخم مرغ از نظر اقتصادی مورد توجه مرغداران در تمام دنیا قرار گرفته است.

از نظر تولید گوشت ضعیف می باشند.

۶ نژاد در این دسته قرار دارند که تعدادی از آنها جزو بهترین نژادهای تخمی دنیا به شمار می رود.

 

این نژادها عبارتند از:

نژاد لکهورن Leghorn

یکی از معروفترین نژادهای تخمی دنیا محسوب می شود.

۱۳ جور مختلف از این نژاد استاندارد شده که جور و خرمائی آن بیشتر از جورهای دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

اصل این نژاد از ناحیه لکهورن واقع در کشور ایتالیا است بدین جهت به این نام معروف شده است.

جورهای سفید و قهوه ای آن بیش از جورهای دیگر مورد اصلاح و توجه قرار گرفته است.

معمولا این جورها در نقاط سردسیر بهتر از نقاط گرم پرورش می یابد.

در ایران به خصوص در تابستان ها که درجه حرارت بالا است میزان تخم مرغ آنها به طور محسوسی پائین می آید ولی در زمستان ها این میزان به نحو قابل توجهی بالا می رود.

از نظر کلی جورهای این نژاد را می توان به دو دسته یکی با تاج ساده و دیگری با تاج گل سرخی تقسیم نمود.

در دسته با تاج ساده جورهای لکهورن سفید ، قهوه ای روشن، قهوه ای تیره، نخودی، نقره ای، قرمز، قرمز دم سیاه قرار دارد.

در دسته با تاج گلسرخی نیز جورهای سفید و قهوه ای و نخودی را می توان یافت.

در انواع با تاج ساده، تاج در خروسها بر روی سر به صورت یک تیغه مستقیم و خوشرنگ قرار دارد و معمولا دارای ۵ دندانه است که فرورفتگی بین دو دندانه آن نسبتا عمیق است. در مرغ ها قسمت جلوئی تاج راست و قسمت عقبی به یک طرف خم می شود.

بیشتر بدانید: اهمیت ضدعفونی مرغداری و چگونگی انجام آن

در نوع تاج گلسرخی در خروسها تاج متوسط و جلوی آن گرد است و در قسمت خلفی به طرف عقب کشیده شده است در مرغ کوچک و شکل آن مانند خروس می باشد.

نژاد لکهورن از نظر جثه کوچک، بدن کشیده، پشت نسبتا طویل و سینه تنگ ساق پا تقریبا بلند و کشیده انتهای دمها بطرز قشنگی در بالای بدن قرار می گیرد به طوری که منظره زیبائی به پرنده می دهد.

سر کوچک و فرم تاج و ریش بسیار قشنگ است از نظر ظاهر بسیار فعال و زرنگ و پر سر و صدا می باشد.

فرم بدن تمام چو رهای لکهورن تقریبا شبیه به هم می باشد و فشل از نفل رنگ پر و بال باهم متفاوت می باشد.

رنگ پوست و منقار و ساق پا و پنجه در این نژاد زرد رنگ است.

انواع مختلف نژادهای مرغ در دنیا
انواع مختلف نژادهای مرغ در دنیا

تخم مرغ نسبتا درشت و رنگ پوسته آن سفید می باشد.

لکهورن از نظر تخمگذاری بهترین نژاد دنیا محسوب می شود ولی از نظر گوشت مورد توجه نیست و تنها عیب مهم این نژاد کم بودن کیفی و کمی گوشت آن است ولی در عوض به سرعت رشاد می نماید و به زودی شروع به تخمگذاری می کند.

به طوری که بعضی از سویه های لکهورن در ۴ – ۵ ماهگی به تخم می آیند.

میزان تولید سالیانه آنها نیز بسیار خوب است به طوری که بعضی فامیل های آن تا بیش از ۳۰۰ تخم مرغ در سال میگذارد.

از نظر تبدیل غذا به تخم مرغ این نژاد بهتر از هر نژاد دیگری است زیرا با حداقل غذا تخم مرغ کافی تولید می نماید.

بیشتر بدانید: کرچ شدن مرغ چیست و چه زمانی رخ می دهد؟

چون جثه این نژاد کوچک است از نظر صرفه جوئی در جا نگاهداری آن مقرون به صرفه است زیرا می توان در هر متر مربع ۵ – ۸ مرغ تخمی را به خوبی نگاهداری کرد.

میزان تلفات کم و مقاومت در برابر عوامل غیر مناسب در این نژاد بسیار زیاد می باشد تمام این خصائص باعث شده است که امروزه این نژاد را یکی از بهترین نژادهای مرغ دنیا از نظر تخمی معرفی نماید.

نوع قهوه ای لکهورن نیز از نظر تولید تخم مرغ مورد توجه عده ای از مرغداران قرار گرفته است رنگ آنها ممکن است قهوه ای روشن یا قهوه ای تیره باشد.

در هر صورت رنگ خروس تیره تر از مرغ است.

این جور معمولا زیباتر از انواع دیگر لکهورن است به خصوص خروس های آن زیبائی مخصوصی دارند.

از نظر مقاومت نیز از نوع لکهورن سفید مقاوم تر می باشند و در مقابل عوامل طبیعی بهتر می توانند مقاومت کند و به خصوص تلفات آنها در سنین اولیه به مراتب کمتر از لکهورن سفید است از در تولید تخم مر ضعیف تر از نوع سفید است زیرا لکهورن سفید سال ها مورد توجه قرار گرفته و نژاد فوق العاده اصلاح شده و پیشرفته ای شده است.

نوع سیاه لکهورن به خصوص در انگلستان مورد توجه است.

از نظر تخمگذاری به خوبی انواع سفید و قهوه ای نیست.

معمولا از نظر شکل ظاهری اغلب این نوع لکهورز با مینورکا اشتباه می شود ولی با توجه به وضع مخصوص سر و بدن در لکهورن و همچنین زرد بودن منقار و پوست و ساق پا و پنجه ها در لکهورن سیاه می توان آن را از مینورکای سیاه تشخیص داد.

استاندارد وزن در این نژاد به قرار زیر است :

خروس ۲.۷۰۰ کیلوگرم، مرغ ۲.۰۲۵ کیلو گرم، نیمچه خروس ۲.۲۶۵ کیلو گرم، نیمچه مرغ ۱.۸۰۰ کیلو گرم.

نگاهی به صنعت پرورش شترمرغ

 

نژاد مینورکا MinorCa

اصل این نژاد از ناحیه مینوکا در ایتالیا است.

طویل و کشیده بوده بدن، تاج بزرگ و ریش طویل مشحص کننده این نژاد است از نظر اندازه بزرگترین نژاد دسته مدیترانه ای است.

پشت طویل است و در طول خود دارای شیب از شانه به طرف دم می باشد.

دم به طرف پائین مایل است زائده گوش سفید، پوست بدن سفید، و سینه برجسته و گرد می باشد از نظر شکل تاج به دو جور تقسیم می شوند یکی دارای تاج ساده و دیگری دارای تاج گلسرخی.

از نظر رنگ به جورهای سیاه و سفید و خرمائی تقسیم می شوند.

معمولا مینورکای سیاه با تاج ساده بیشتر از انواع دیگر این نژاد مورد توجه قرار گرفته است.

این نوع دارای رنگ سیاه فلزی جالب و تاج بزرگ می باشد.

تاج مانند لکهورن تیغی شکل و دارای ۶ دندانه عمیق است تیغه به طرف گردن متمایل شده است.

در مرغها تاج بزرگ و دارای ۶ دندانه می باشد که در جلو به یک طرف خم شده است منقار و ساق پا و پنجه سیاه رنگ است.

استاندارد وزن در این نژاد به قرار زیر است :

خروس ۳.۶۲۰ کیلو گرم، مرغ ۲.۹۵۰ کیلو گرم، نیمچه خروس ۲.۹۵۰ کیلو گرم، نیمچه مرغ ۲.۵ کیلو گرم.

 

نژاد آنکونا Ancona

مبدا، این نژاد نیز از ایتالیا بوده است از نظر تیپ شبیه لکهورن می باشد ولی تناسب اندام لکهورن در این نژاد دیده نمی شود دارای جورهائی با تاج گل سرخی و تاج ساده می باشد.

رنگ پر در انکونا سیاه و در انتهای آن نوارهای سفیدی وجود دارد که به آن نمای لکه دار می دهد. در خروس ها رنگ سیاه دارای انعکاس سبز رنگ است ولی پر مرغها فاقد این انعکاس می باشند.

نوارهای سفید در پرهای اصلی دم خروس ها وجود دارد ساق پا و انگشتان زرد یا زرد مایل به سیاه است.

استاندارد وزن در این نژاد به قرار زیر است:

خروس ۲.۷۰۰ کیلو گرم، مرغ ۲ کیلو گرم، نیمچه خروس ۲.۲۵۰ کیلو گرم، نیمچه مرغ ۱.۸۰۰ کیلوگرم.

علاوه بر نژادهای ذکر شده نژادهای دیگری نیز در دسته مرغهای مدیترانه ای وجود دارند که از نظر اقتصادی زیاد در خور توجه نیستند.

این نژاد ها عبارتند: از نژاد باتر کاپ Butter cup که اصل آن از جزیره سیسیل، نژاد آبی اندالوسی Blue Andalusian که اصل آن از ناحیه اندلس اسپانیا، نژاد اسپانیائی سیاه صورت سفید White faced Black Spanish  که اصل آن از اسپانیا بوده است.

 

دسته مرغهای انگلیسی English Class

مبداء این نژادها از جزیره بریتانیا است اغلب نژادهای خوب گوشتی دنیا در این دسته طبقه بندی می شوند.

رنگ پوست تمام این نژادها به جز کورنیش، سفید و لاله گوش قرمز می باشند.

به جز نژاد دورکینگ و ردکاپ پوست تخم مرغ بقیه قهوه ای می باشد.

به مناسبت سفید بودن گوشت مطلوب بازار نیستند از نظر تولید گوشت نژاد کورنیش به مناسبت پوست زرد و خواص دیگر مورد توجه فراوانی قرار گرفته است.

اما این نژاد از نظر تخمگذاری بسیار ضعیف است ولی کیفیت و کمیت عالی گوشت این نقیصه را برطرف می سازد.

به خصوص رشد سینه در این نژاد بسیار خوب است.

 

۶ نژاد مهم در این دسته طبقه بندی شده است که عبارتند از:

نژاد ساسکس Susex

ساسکس دارای بدنی کشیده شانه پهن، سینه عمیق و گوشت بسیار خوب می باشد.

تاج ساده، رنگ منقار شاخی، پنجه ها و ساق پا دارای رنگ روشن شاخی می باشد رنگ پوست در این نژاد سفید است و این یکی از نکات ضعف این نژاد محسوب می گردد.

زیرا در کمتر کشوری رنگ پوست سفید در مرغ مطلوب بازار است.

معمولا از نظر رنگ پر و بال سه جور در این نژاد وجود دارد که از همه مهمتر سوسکس سفید می باشد.

انواع دیگر آن عبارتند از: سوسکس خالدار که پرها قرمز رنگ و دارای لکه های سفید در انتهای فوقانی می باشد.

بیشتر بدانید: انواع مرغ گوشتی در دنیا بر حسب نژاد

پرهای انتهای دم خروس ها سیاه رنگ است و رویهم رفته از نظر رنگ آمیزی بسیار زیبا هستند.

سوسکس قرمز دارای رنگ قرمز باقلانی است.

ساسکس روشن بیش از جورهای دیگر مورد توجه قرار گرفته و تقریبا از نظر تولید گوشت و تخم مرغ خوب است و یک نژاد دوکاره محسوب می گردد.

رنگ پر در مرغ و خروس سفید و دارای طوق سیاه در دور گردن می باشند همچنین در انتهای دم لکه های سیاه وجود دارد امروزه از آمیخته گری این نژاد با نژاد نیوهمشایر و ردایلندرد برای تولید جوجه کباب استفاده می شود زیرا رنگ سفید در خروس سو سکس غالب است در نتیجه تمام آمیخته های نسل اول سفید خواهند شد.

استاندارد وزن در نوع سوسکس به قرار زیر می باشد:

خروس ۴ کیلو گرم، مرغ ۳.۲۰۰ کیلو گرم، نیمچه خروس ۳.۴۰۰ کیلو گرم، نیمچه مرغ ۲.۷۰۰ گیلوگرم.

انواع مختلف نژادهای مرغ در دنیا
انواع مختلف نژادهای مرغ در دنیا

نژاد ارپینگتون Orpington

از ناحیه ارپینگتون انگلستان که در ناحیه کنت قرار دارد منشاء گرفته و دارای بدنی کشیده و عمیق است.

دست و پا کوتاه و استخوانها درشت می باشد.

از نظر بدن جمع و جورتر از نژادهای آمریکایی است.

از نظر گوشت نژاد خوبی است و بعضی از انواع آن که مورد اصلاح نژاد از نظر تخم مرغ قرار گرفته اند تولیدشان از نظر تخم مرغ نیز خوب می باشد.

شکل تاج در این نژادها ساده، رنگ پر ممکن است خرمائی سیاه، سفید و آبی باشد.

نوع خرمائی آن بیشتر از انواع دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

نوع سیاه آن تا اندازهای مورد توجه است.

استاندارد وزن در این نژاد به قرار زیر می باشد:

خروس ۴.۵۳۰ کیلو گرم، مرغ ۳.۶۰۰ کیلو گرم، نیمچه خروس ۳.۸۵۰ کیلو گرم.

 

نژاد کورنیش Cornish

نژاد کورنیش از نظر تهیه جوجه کبابی امروزه در دنیا اهمیت به سزائی کسب کرده است.

آمیخته گری خروس کورنیش با مرغ وایت روک نیمچه های بسیار خوبی از نظر گوشت تولید می کند به طوری که وزن آنها در ۸ هفتگی به ۱۸۰۰ گرم می رسد.

پرورش نژاد کورنیش بهمین موز در تمام دنیا گسترش یافته است.

اصل این نژاد از نژاد جنگی هندوستان به نام (Cornish indian Game) بوده که در چند قرن پیش به انگلستان برده شده است و در اواخر قرن ۱۹ کورنیش از اختلاط نژادهای آسل Ascel و مالای May و نژاد جنگی انگلیسی English Game و کورنیش جنگی هندوستان به وجود آمده است.

پوست مانند نژاد های دیگر انگلیسی سفید غالب است ولی اخیرا نوع دیگری از کورنیش به وجود آمده است که رنگ پوست آن زرد غالب می باشد از این رو بسته به سلیقه بازار در هر کشوری از یک نوع کورنیش می توان استفاده کرد.

از نظر سیسیت گوشت و قالب بدن بسیار خوب می باشد.

بیشتر بدانید: بستر مرغداری و شرایط مناسب محل زندگی طیور

بدن پر گوشت، شانه های پهن، هیکل نسبتا بلند، سینه وسیع و برجسته و دست و پا بلند می باشد.

فرم بدن کورنیش مخصوص به خود است و به هیچ نژاد دیگر شبیه نیست از این رو به آسانی از روی شکل ظاهر می توان آن را مشخص کرد.

تاج در تمام انواع این نژاد نخودی شکل، منقار و ساق پا و انگشتان زرد است.

تعداد تخم مرغ آن بسیار کم و قدرت باروری و خاصیت جوجه آوری آن نیز بسیار پائین می باشد از این رو تکثیر آن مشکل بوده و این امر یکی از دلایل اصلی گران بودن این نژاد است.

از این نژاد از نظر رنگ سه نوع وجود دارد که عبارتند از: کورنیش سفید – کورنیش سیاه – کورنیش قرمز.

نوع سفید آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته و از نظر اصلاح نژاد بیشتر در روی آن کار شده است.

استاندارد وزن در این نژاد به قرار زیر است:

خروس ۲.۵۳۰ کیلو گرم، مرغ ۳.۴۰۰ ، نیمچه خروس ۳.۶۰۰، نیمچه مرغ ۲.۷۰۰ گیلوگرم.

 

نژاد دورکینگ Dorking

شبیه به نژاد ساسکس بوده، بدن پهن و عمیق و افتاده است.

اختصاصات دیگر این نژاد این است که تمام انواع این نژاد دارای ۵ انگشت می باشند.

از نظر تاج به دو نوع با تاج ساده و تاج گلسرخی تقسیم می شوند.

از نظر رنگ نیز دارای انواع مختلف مانند: سفید – نقره ای و رنگارنگ می باشد.

در نوع اخیر رنگ پرها مختلف است.

مهار تیره، سماق پاها و انگشتان سفید، لاله گوش به رنگ قرمز و رنگ پوسته تخم مرغ سفید است.

استاندارد وزن در نوع سفید به قرار زیر می باشد:

خروس ۳.۴۰۰،  مرغ و پوند ۲.۷۰۰، نیمچه خروس ۲.۹۴۰، نیمچه مرغ ۲.۲۶۵ کیلو گرم.

انواع مختلف نژادهای مرغ در دنیا
انواع مختلف نژادهای مرغ در دنیا

نژاد استرالوپ Australop

به طوری که نام این نژاد نشان می دهد. احصل آن از استرالیا است.

این نژاد در استرالیا از نژاد آرپیتون سیاه به وجود آمده است، جلال به جد و جری ود ار پینگتون سیاه نیست.

سموم مایکوتوکسین

از نظر تخم مرغ بیشتر از نژاد ار پیگون مورد توجه قرار گرفته است.

از نظر گوشتی هم تقریبا خوب است از این رو یک نژاد (تخمی – گوشتی) به شمار می رود.

پشت طویل و بدن از جلو به طرف رم، دارای شیب می باشد.

عمق بدن خوب، و پرها متراکم، تاج ساده منقار سیاه ساق پا و پنجه ها سیاه است و به تدریج که به طرف کف پا می رود سفید پریده رنگ می شود.

بیشتر بدانید: الفبای مرغداری گوشتی

رنگ بدن سیاه و دارای انعکاس سبز است.

این نژاد به خصوص در نقاط مرطوب و بارانی به خوبی خواه خود را حت می کند در سال های اخیر آمیخته جدیدی از این نژاد به نام استرالوپ سفید (Australop white ) که آمیخته از خروس استرالوپ و مرغ لکهورن است تشکیل شده که از نظر تولید تخم مرغ بسیار خوب بوده و از در شکل ظاهر نیز بسیار قابل توجه است.

وزن استاندارد در این نژاد به قرار زیر می باشد:

خروس ۳.۸۵۰ ، مرغ ۲.۹۴۰ کیلو گرم، نیمچه خروس ۳.۴۰۰ کیلو گرم، نیمچه مرغ ۲.۵۰۰ گیلوگرم.

 

نژاد ردکپ Red cap

تاج در این نژاد گلسرخی و بسیار بزرگ است از این رو به آن رو گپ یا سرخ کلاه می گویند.

رنگ تخم مرغ در آن سفید است.

مقدار کمی از این نژاد در انگلستان و آمریکا وجود دارد در سایر نقاط مورد توجه قرار نگرفته است.

اندازه آن متوسط، بدن کشیده، سینه برجسته است.

وزن تعیین شده به قرار زیر می باشد:

خروس ۳.۴۰۰ کیلو گرم، مرغ ۲.۷۰۰ کیلو گرم، نیمچه خروس ۲.۷۰۰،  نیمچه مرغ ۲.۲۶۵ کیلو گرم.

 

نژادهای استاندارد نشده

علاوه بر نژادهای فوق تعداد زیادی نژادهای دیگر در دنیا وجود دارد که به اهمیت نژادهای مذکور نیست از این رو به خوبی مورد مطالعه قرار نگرفته و استاندارد نشده اند.

به طور خلاصه این نژاد ها عبارتند از:

دسته نژادهای لهستانی Polish class

از نژاد های قدیمی ایتالیا سرچشمه گرفته است.

سر بزرگ و برجسته دارد و بعضی از جورها دارای غبغب است.

از نظر شکل و درشتی غبغب و رنگ ۸ جور در این نژاد وجود دارد.

دسته نژاد هامبورگ Hamburg class

اصل آن نژاد های هلندی است و در ناحیه هامبورگ آلمان پرورش داده می شوند اندازه آن کوچک و دارای لاله گوش سفید رنگ هستند.

از نظر رنگ ۶ جور مختلف در این نژاد تشخیص داده می شود.

 

دسته نژادهای فرانسوی French class

در این دسته چند نژاد مورد توجه هستند که عبارتند از:

نژاد هودان Houdan

نژادی است زیبا و تقریبا زینتی که تخم و گوشت آن نیز خوب است.

تاج به شکل ۷ در بالای سر قرار گرفته، پرها در بالای سر به شکل کا کل و در پائین به شکل غبغبی زیبا قرار گرفته اند.

دم آن به شکل بادبزن می باشد.

دو نوع سفید و مخطط وجود دارد نوع مخطط آن بسیار زیبا است این نژاد دارای ۵ انگشت می باشد.

دیگر از نژادهای مهم این دسته نژاد نژاد فاورول Faverolles و lech اما سیاه رنگ و کرو کور Crevecoeurs و Bresse است.

تمام نژادهای ذکر شده در دسته فرانسوی از نظر کمیت و کیفیت گوشت قابل توجه هستند.

دسته نژاد شرقی Oriental class

نژادهائی که در این دسته قرار گرفته اند عبارتند از: نژاد سوماترا Sumatra که از جزیره سوماترا منشاء گرفته و دارای دمی دراز و تاجی به شکل ۷ است.

نژاد یوکوهاما Yokohama اصل آن از ژاپن است در خروس دم بسیار بلند و زیبا و گاهی طول آن تا ۶ متر می رسد.

تاج آن ساده با زایده های بلند، منقار و ساق پا و انگشتان سفید است.

بیشتر بدانید: نژاد مرغ ها را چگونه طبقه بندی میکنند؟

نژادهای جنگی Game and Game Bantam

این نژادها اغلب به عنوان زینتی و برای جنگ انداختن پرورش داده می شوند و تقریبا در اغلب کشورها به خصوص در هندوستان و اسپانیا وجود دارد.

در بعضی از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا جنگ انداختن خروس ها منع قانونی دارد.

این نژادها معمولا دارای ظاهر قوی و عصبی هستند.

جورهای مختلفی که از این نژادها با رنگ های مختلف امروزه وجود دارد که چون از نظر اقتصادی در خور توجه نیستند مورد مطالعه صحیح قرار نگرفته اند.

نژادهای زینتی Ornamental Bantams

این نژادها اغلب دارای جثه ای ریز، پر و بال و تاج و ریش قشنگ و خوش رنگ هستند.

در اروپا به خصوص مورد توجه مردم و دوستداران حیوانات می باشند و در بیشتر خانه ها دیده می شود نژادهای سیاه کاکل سفید لهستانی Mille Fleur booted ،bantams , Buf – laced polish , White crested black poplish از این دسته هستند.

علاوه بر نژادهای ذکر شده نژادهای دیگری نیز در دنیا وجود دارد که از نظر اقتصادی و طبقه بندی زیاد مهم نیستند و فقط به ذکر نام آنها اکتفا می شود.

مهمترین این نژاد ها عبارتند از: نژاد بارنولدر که دارای تخم مرغ با پوسته قهوه ای تند است و بیشتر در آلمان و هلند دیده میشود.

نژاد مرغ های مجعد که پر آنها فرفری است.

نژاد مرغهای ابریشمی که پر آنها ابریشمی است و نژاد مرغهای گردن لخت که گردن آنها بدون پر میباشد.

 

نژاد های نیمه خون

در سال های اخیر پاره ای از مرغداران در دنیا درصدد تهیه نژادهای نیمه خون برآمده اند که عده ای در این راه موفق و برخی دیگر موفقیتی کسب نکرده اند.

این نژادهای نیم خون اغلب به عنوان گله های تجارتی (Cross industrial) بکار برده می شود فقط یک نسل از آنها استفاده می شود.

بعضی از این نیمه خون ها به عنوان جوجه کبابی و برخی دیگر برای تولید تخم مرغ به کار می روند.

مهمترین این نیمه خونها از نظر جوجه کبابی عبارتند از: تقاطع خروس کورنیش با مرغ وایت روک و هم چنین خروس سوسکس و مرغ وایت روگ، از نظر تولید تخم مرغ مهمترین نیمه خونها عبارتند از تقاطع خروس لکهورن با مرغ نیوهمشایر و بالعکس همچنین تقاطع خروس لکهورن با مرغ ردایلندرد و بالعکس و یا تقاطع استرالوپ سیاه و لکهورن سفید این آمیخته ها را نمی توان به عنوان نژاد مشخص کرد و اسامی تجاری آنها، نام کشور با مزرعه ای است که مول آنهاست.

انواع مختلف نژادهای مرغ در دنیا
انواع مختلف نژادهای مرغ در دنیا

نژادهای بومی مرغ در ایران

نژادهای مرغ موجود در ایران به سه گروه تقسیم می شوند، که عبارتند از:

۱ – نژادهای خالص ایرانی.

۲ – نژادهای خارجی که از چند سال قبل به ایران وارد شده است و بعضی از آنها به صورت بومی در آمده اند.

۳- مرغهای مخلوط که نمی توان آنها را در دسته نژاد معینی طبقه بندی کرد.

مطالعاتی که در مورد تعیین نژادهای خالص ایرانی انجام گرفته است نشان داده است که فقط ۲ نژاد به طور کم و بیش خالص در نقاط مختلف ایران وجود دارند که عبارتند از: نژاد لاری (مخصوص گوشت و جنگ انداختن و نژاد مرندی (مخصوص تولید تخم مرغ).

 

نژاد لاری:

اطلاعات کامل این نژاد را در مقاله خروس لاری ، نژادها ، ویژگی ها و تاریخچه پرورش میتوانید مشاهده کنید.

 

نژاد مرندی:

مطالعات زیادی در مورد این نژاد به عمل نیامده است. این نژاد یکی از بهترین نژادهای تخمگذار در ایران محسوب می شود، اصل این نژاد از مرند می باشد.

از این رو به نظر می رسد که احتمالا با نژاد سیاه روسیه که در قرن گذشته به ناحیه آذربایجان وارد شده است از یک منشاء باشند.

فقط یک جور در این نژاد تشخیص داده شده است که اختصاصات آن به قرار زیر است:

منقار سیاه یا خاکستری، لاله گوش کوچک و سفید، ریش قرمز و با اندازه متوسط.

جثه عمیق و با طول متوسط به طوری که بدن جمع و جور به نظر می رسد.

ساق پا دارای پر و جهت پرها به طرف خارج است. پنجه ها بدون پر می باشد.

رنگ پروبال سیاه با انعکاس سبز رنگ.

بیشتر بدانید: تخم مرغ چگونه شکل می‌گیرد؟

وزن در سن بلوغ در مرغها ۲ تا ۲.۲ کیلو گرم و در خروس ها ۲.۵ تا ۳ کیلو گرم است.

بلوغ جنسی خوب و در ۶- ۷ ماهگی به تخم می آید.

میزان تخمگذاری سالیانه در شرائط روستائی ۱۲۰ تا ۱۵۰ عدد و در شرائط مناسب حنی ۱۸۰ عدد نیز می رسد.

وزن تخم مرغ در حدود ۵۰ گرم و از نظر خاصیت مادری و کرچی مرغ خوبی می باشد.

کرچی معمولا در بهار و پائیز دیده می شود.

رنگ تخم مرغ قهوه ای روشن می باشد. نطفه داری تخم مرغ در این نژاد مناسب است.


اصول پرورش طیور / دکتر مرادعلی زهری / دانشگاه تهران
منبع: دامیران
نویسنده: دکتر مرادعلی زهری
لینک کوتاه مقاله: daamiran.com/?p=7546
برای ورود به بانک مقالات دامیران کلیک کنید
با انواع مختلف نژادهای مرغ در دنیا آشنا شوید

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

post

منبع:

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

2 × چهار =