شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در پاییز گذشته+ سند
شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در پاییز گذشته+ سند

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در پاییز گذشته+ سند

 قیمت جوجه یک روزه ۱۸ درصد نسبت به فصل قبل کاهش داشته است/ گوشت مرغ بیشترین افزایش قیمت را بین محصولات طیور، نسبت به سال قبل تجربه کرده است.

 به گزارش دامیران به نقل از مرکز آمار ایران، در فصل پاییز سال ١۴٠١ شاخص قیمت تولید کننده بخش مرغداری­های صنعتی کشور (بر مبنای ١٠٠=١٣٩۵) برابر با ٩٢٩,١ بوده است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٢.٠ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٨٨.٢ درصد افزایش یافته‌است. در فصل مورد بررسی میانگین شاخص قیمت چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۶۶.٣ درصد افزایش یافته‌است.

کاهش تورم فصلی

در فصل پاییز ١۴٠١ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری­های صنعتی کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ٢,٠ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴٩.۴ درصد)، ۴٧.۴ واحد درصد کاهش یافته‌است. در میان قلم­های مرغداری­های صنعتی، بیشترین میزان افزایش قیمت مربوط به قلم” کود” (١٩,٠ درصد)، بیشترین میزان کاهش قیمت مربوط به قلم ” جوجه‌ی یکروزه ”   (١٨,٧- درصد) می باشد.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ١۴٠١ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری­های صنعتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٨٨,٢ درصد بوده‌است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٨٩.۶ درصد) ١.۴ واحد درصد کاهش داشته‌است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری­های صنعتی به ازای تولید قلم­های خود در داخل کشور، در فصل پاییز ١۴٠١ نسبت به فصل پاییز١۴٠٠، ٨٨.٢ درصد افزایش دارد. در بین قلم­های مرغداری­های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم ” کود” (٣۵,٣ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم “مرغ گوشتی” (١٠٢,۶ درصد) می­‌باشد.

جمع آوری مرغ مازاد از مرغداری ها/ قیمت مرغ زنده باید به ۴۴ هزار تومان برسد

افزایش تورم سالانه

 در پاییز ١۴٠١ تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری­های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۶۶,٣ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۵٢.۴ درصد)، ١٣.٩ واحد درصد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم­های مرغداری­های صنعتی کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم ” کود ” (٢٧,۶ درصد) و بیش­ترین آن مربوط به قلم “ مرغ گوشتی”  (٧٣,١ درصد) می‌­باشد.

هشدار خطر خروج بخش عظیمی از مرغداران از چرخه تولید

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری­های صنعتی کشور در پاییز ١۴٠١  نشان می­دهد که بیشترین میزان افزایش شاخص کل نسبت به فصل قبل مربوط به استان کرمانشاه با ٢١,٧ درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان خراسان رضوی با ١۶.٣- درصد بوده است.

بررسی­ها نشان می­دهد که شاخص کل در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، در همه استان­ها با افزایش روبه­رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان چهارمحال و بختیاری با ١٢۵,۴ درصد و کمترین میزان افزایش آن مربوط به استان اردبیل با ۴٠.٣ درصد می‌باشد.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در پاییز گذشته+ سند - دامیران
شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در پاییز گذشته+ سند
شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در پاییز گذشته+ سند - دامیران
شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در پاییز گذشته+ سند
شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در پاییز گذشته+ سند - دامیران
شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در پاییز گذشته+ سند
شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در پاییز گذشته+ سند - دامیران
شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در پاییز گذشته+ سند
شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در پاییز گذشته+ سند - دامیران
شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در پاییز گذشته+ سند
شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در پاییز گذشته+ سند

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

post

"اخبار سایر رسانه‌ها، صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌ ها است و دامیران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد."

منبع: مرکز آمار ایران

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

5 × پنج =