نژاد مرغ ها را چگونه طبقه بندی میکنند؟
نژاد مرغ ها را چگونه طبقه بندی میکنند؟
post

نحوه طبقه بندی نژادهای مختلف مرغ

برای طبقه بندی و مشخص کردن نژادهای مرغ روش های مختلفی معمول است ولی به طور کلی اصول این طبقه بندی به قرار زیر میباشد

Class یا دسته

بر اساس محل جغرافیایی و یا بهره، مرغ های موجود در دنیا به چند دسته تقسیم شده و در هر دسته تعدادی نژاد قرار گرفته است.

 

نژاد Breed

تعداد زیادی نژاد در هر دسته قرار دارد.

بعنوان مثال در دسته مرغ های آمریکایی در حدود پنجاه نژاد طبقه بندی میگردد.

معمولا اصولی که از نظر تفاوت های ظاهری صفاتو اعضا بدن سبب تشخیص نژادها از هم میگردند عبارتند از:

 

۱- رنگ

در نژادهای مختلف رنگ های گوناگونی دیده میشود که از راه آن و خصوصیات دیگر میتوان نژاد را مشخص کرد.

به طور کلی رنگ هایی که در مرغ دیده مشوند عبارتند از: رنگ های ساده – رنگ های مخلوط – رنگ های مرکب

الف- رنگ های ساده:

در این حالت تمام پر های دارای یک رنگ استو هیچ گونه رنگ دیگری در پر و بال دیده نمیشود.

رنگ های ساده ای که در مرغ ها دیده میشود عبارتست از: سفید- سیاه- قرمز- طلایی- خاکستری

پروبیوتیک ها در تغذیه طیور گوشتی

ب- رنگ های مخلوط:

قسمتی از پر بدن پرنده دارای یک رنگ و قسمت دیگر دارای رنگ دیگری است.

مثل نژاد سوسکس سفید (light Sussex) که بدن سفید و اطراف گردن و دم سیاه است.

یا نیوهمپشایر که تمام بدن قرمز قهوه ای و اطراف گردن و دم ، دارای لکه های سیاه است.

ج- رنگ های مرکب:

در روی یک پر دو یا چند رنگ ساده به اشکال مختلف پهلوی یکدیگر قرار گرفته اند و مجموع آنها رنگی را تولید میکنند که پرنده را به آن رنگ میمنامند.

از رنگ مرکب انواع مختلف وجود دراد مانند راه راه، نقطه ای، موازی پولکی، موجدار و غیره.

طبقه بندی نژادهای مختلف مرغ
بر اساس محل جغرافیایی و یا بهره، مرغ های موجود در دنیا به چند دسته تقسیم شده

۲- تاج

در هر نژاد تاج و ریش شکل معینی دارد که از روی آنها و با مقایسه با سایر صفات میتوان نژاد را مشخص کرد.

انواع تاج که بیشتر در ماکیان دیده میشود عبارتست از:

الف- تاج ساده single comb

به شکل شانه بالای سر پرنده قرار گرفته و از طرفی به طرف دیگر مسطح است و در بالای آن دندانه هایی وجود دارد.

پایه تاج کمی ضخیم تر از بدنه آن است.

در بعضی از نژادها کاملا در روی سر قرار میگیرد و در بعضی دیگر به یک طرف متمایل میشود.

در بعضی از نژادهای مدیترانه ای تاج رشد بیشتری دارد و در بعضی دیگر بخصوص نژادهای سنگین میزان رشد تاج کمتر است.

لانولین، موم با ارزش

ب- تاج گل سرخی Rose comb

به شکل مکعب مستطیل نامنظمی است که در سطح فوقانی آن برجستگی ها و فرورفتگی هایی دیده میشود.

بطور کلی منظره فوقانی به شکل گل سرخ است از این رو آنرا بدین اسم می نامند.

این نوع تاج درای اشکال مختلفی میباشد و ممکن است ضخامت قسمت جلویی و عقبی آن به یک اندازه باشد یا جلوی آن گرد و ضخیم و هر چه به عقب رود از ضخامت آن کاسته شود.

گاهی انتهای عقبی آن خیلی باریک میشود. (نمونه نژاد ویندوت)

تأثیر استفاده از ویتامین ها در شرایط استرس گرمایی در طیور

ج- تاج نخودی Pea comb

ىر روی یک پایه، سه تیغه کوتاه به موازات یکدیگر قرار گرفته اند.

معمولا تیغه میانی کمی بلندتر از تیغه های طرفین است.

در روی تیغه ها تعدادی برجستگی های نخود مانند دیده میشود (نمونه نژاد کورنیش و براهما Brahma).

د- تاج توت فرنگی شکل

به شکل توت فرنگی است.

جلوی آن مدور و برجسته و عقب آن باریک است.

تاج هفت شکل که به شکل هفت فارسی قرار گرغته پایه آن در روی سر و انتهای آن آزاد است ( نمونه نژاد Hudan ).

هر یک از شاخه های هفت به شکل مخروطی بوده که قاعده آن به پایه متصل و راس آن آزاد است.

انواع دیگر تاج عبارتند از : تاج بالشی شکل Cusion comb  و سنجاقی شکل Buttercup و مسطح.

 

۳- ریش

در نژاد های مختلف انواع گوناگون ریش یا زایده زیرگلو دیده میشود.

زایده ریش در برخی نژادها دراز و در پاره ای پهن و بالاخره در برخی دیگر ممکن است باریک با لبه مدور یا لبه تیز باشد.

 

۴- شکل عمومی سر

وضع قرار گرفتن تاج و ریش، بزرگی و کوچکی آنها ، شکل و رنگ زایده گوش، شکل عمومی صورت نیز از جمله عواملی است سبب افتراق و تفکیک نژادهای مختلف میگردد.

 

۵- ساق پا

ساق پا ممکن است پردار یا بی پر ، بلند یا کوتاه و از نظر رنگ زرد یا سفید یا آبی و حتی سیاه باشد.

 

۶- شکل عمومی بدن

شکل عمومی بدن در تشخیص نژادها بسیار موثر است.

هر نژادی دارای هیکل و شکل بدن مخصوص بوده و پرها به شکل خاصی روییده است.

به طوری که دو نژاد مختلف ممکن است از حیث تاج و شکل صورت و رنگ کاملا مشابه ولی از حیث شکل عمومی بدن مختلف باشند.

در این صورت میتوان بین آنها تفاوت قایل شد.

تاثیر منابع سدیم بدون کلراید در جیره طیور

 از نظر شکل عمومی بدن میتوان نژاد ها را به سه دسته تقسیم کرد:

الف- درسته مرغان مدیترانه ای:

بدن کشیده، عرض و ارتفاع کم، سینه برجسته و تیز، گردن باریک است.

چرا مرغداری و صنعت طیور؟

در خروس ها پرهای دم نمو کرده و به شکل داس به طرف عقب کشیده شده است.

فرورفتگی پشت قوسی یا مورب است.

اکثرا امتداد دم با پشت زاویه منفرجه درست میکند – دم در مرغ ها بادبزنی شکل و ران ها باریک و کم حجم می باشد.

ب- دسته مرغان آمریکایی:

بدن جمع و جور، گودی پشت کم، سینه پایین افتاده، گردن ضخیم تر و ارتفاع بدن زیادتر از دسته قبل است و ران ها فربه می باشد.

به طور کلی صفات این دسته طوری است که از نظر تیپ گوشتی بسیار مناسب می باشد.

این دسته از نظر صفات تخمگذاری مناسب هستند.

ج- دسته مرغان آسیایی:

بدن جمع تر از دو دسته قبلی است و چون ساق پاها دارای پر است، ارتفاع بدن به نظر کوتاه می آید.

حال آنکه بدن نسبتا بلندتر از دسته های قبلی میباشد.

سینه خیلی به طرف پایین کشیده شده است.

گردن ضخیم و نیم رخ مثلثی دارد.

طبقه بندی نژادهای مختلف مرغ
هر نژاد ممکن است از چند جور تشکیل شود

جور یا واریته Variety

هر نژاد ممکن است از چند جور تشکیل شود.

مشخصه اصلی جورها اغلب رنگ پر و بال است.

بعضی نژاد ها از نظر تاج به چند جور تقسیم میشوند، مثلا در نژاد لگهورن بسته به رنگ جورهای سفید، سیاه قهوه ای و خرمایی قرار گرفته است.

از نظر تاج نیز مثلا در نژاد کورنیش ممکن است تاج نخودی یا کلسرخی وجود داشته باشد.

 

سویه Strain

در هر جور سویه های مختلف وجود دارد.

ممکن است هر سویه را با نام تجاری و یا نام شخص یا نام مزرعه ای که برای اولین بار آنرا به وجود آورده اند مشخص نمود.

مثلا در نژاد پلیموت روک جور وایت روک سویه های مختلفی مانند Cobbs, Hybro, Kingsize, sterling و غیره وجود دارد که معمولا هر سویه متعلق به مزرعه یا کشور معینی میباشد.

امروزه نژادهای بسیار زیادی از مرغ در سرتاسر دنیا پراکنده است.

همانطور که شرح داده شد برای طبقه بندی کردن و مشخص نمودن این نژادها سیستم ها و روش های مختلفی وجود دارد که مهمتر از همه طبقه بندی آنها از نظر بهره و از نظر جغرافیایی است.

نوک چینی طیور ، چرا و چگونه انجام شود؟

طبقه بندی از نظر بهره

در این روش نژادهای مرغ را از نظر نوع تولید و بهره طبقه بندی میکند.

نقش اسیدهای آلی در خوراک دام و طیور

بدین ترتیب تمام نژادهای دنیا به دسته های زیر تقسیم میشوند:

۱- دسته تخمی

این نژادها قابلیت این را دارند که مقدار بیشتری تخم تولید نمایند.

در ضمن اندازه تخم آنها نیز خوب است.

از نظر گوشت این نژادها زیاد مورد توجه نیستند.

نژاد لکهورن سفید بهترین نمونه این تیپ به شمار می رود.

۲- دسته گوشتی

صفت اصلی در این دسته نژادها سرعت رشد و افزایش وزن بدن است از اینرو معمولا استخوان بندی و قالب آنها بزرگتر از سایر دسته ها است.

همچنین نژادهای این دسته در ازا خوردن غذایی کمتر رشد بیشتری مینمایند و بخصوص رشد قسمت هایی که از نظر اقتصادی درخور توجه است بیشتر از دسته های دیگر میباشد.

نژادهاییکه در این دسته قرار دارند، درشت اندام و سنگین وزن هستند و کیفیت گوشت آنها نیز بهتر از نژادهای دیگر است ولی از نظر تولید تخم مرغ ضعیف میباشند.

بهترین نمونه این دسته کورنیش و وایت روک میباشد.

۳- دسته تخمی – گوشتی

نژادهایی که در این دسته قرار دارند دارای این قابلیت هستند که در عین حالیکه میتوانند تقریبا تولید گوشت کافی بنمایند از نظر تولید تخم مرغ نیز قابل توجه اند.

نژادهای این دسته در شرایط ابتدایی و روستایی ایده آل میباشند.

در سال اول مقدار تولید تخم مرغشان خوب است و در پایان تخمگذاری وزن آنها نیز مناسب میباشد و به سهولت میتوان از نظر گوشت آنها را در بازار به فروش رساند.

بهترین نمونه این نژادها را میتوان ردایلندرد Rhode islandred  و نیوهمشایر  new hampshire ذکر نمود.

طبقه بندی نژادهای مختلف مرغ
تعداد زیادی نژاد در هر دسته قرار دارد.

۴-دسته زینتی

نژادهاییکه در این دسته قرار دارند از نظر اقتصادی حایز اهمیت نیستند ولی از نظر زیبایی بال و پر و قالب و شکل بدن اغلب مورد توجه برخی از مرغداران قرار میگیرد.

این نژادها را به خصوص در نمایشگاه های مرغداری میتوان یافت زیرا مورد توجه شدید بازدیدکنندگان میباشد و قسمت اعظم نمایشگاه ها به این نژادها اختصاص می یابد.

بیماری کانیبالیسم یا هم خواری طیور را بیشتر بشناسیم

این نژادها خود به دو گروه تقسیم میشوند:

گروه مخصوص بازی یا جنگی و گروه زینتی

تعداد معدودی از این نژادها را برای جنگ انداختن با یکدیگر مورد استفاده قرار میدهند.

نژادهای زینتی

دارای رنگهای مختلفی هستند که زیبایی بخصوصی به آنها میدهد

معروفترین این نژادها عبارتند از:

نژادهای لهستانی Polish  و هودان Houdan  و سیلکی Silkie.


کتاب اصول پرورش طیور / تالیف مرادعلی زهری / انشارات دانشگاه تهران
منبع: دامیران
تالیف: مرادعلی زهری
لینک کوتاه مقاله: daamiran.com/?p=6878
نژاد مرغ ها را چگونه طبقه بندی میکنند؟

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

post

منبع:

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

هجده − دوازده =