تحلیل بازار تولید جوجه و مرغ
تحلیل بازار تولید جوجه و مرغ (دکتر حسن مهربانی یگانه) - دامیران

تحلیل بازار تولید جوجه و مرغ (دکتر حسن مهربانی یگانه)

آقای دکتر حسن مهربانی یگانه: «به نام خدا وبیناری رو که امروز تهیه کردیم با توجه به اختلالات، هیجانات، انتظاراتی که از صنعت طیور میرفت از دولت میرفت و مردم نگران بودند از اینکه بالاخره مرغ را دولت یک قیمتی اعلام میکند و این قیمت به دستشان نمیرسد و تبلیغاتی که می شد که مرغ گران است و ارز ۴۲۰۰ تومانی داده میشود یا ارز ترجیهی داده میشود نباید این قیمت ها باشد و اینها…»

من در واقع عنوان این وبینار را گذاشتم (گرانی مرغ) منتها هم علامت سوال دارد و هم علامت تعجب!

بریم ببینیم واقعا مرغ گران بوده و گران شده یا تصور گرانیه یا اینکه گران فروشیه. این ها را باهمدیگر بررسی کنیم.شاید کمی هم راجب کسانی که به عبارتی مقصرند در این سیستم را خدمتتان توضیح بیشتر و فنی تری بدهیم.

ملاحظه کنید اینجا مشاهده میکنید که ما در سال ۱۳۹۹ در ماه های مختلف جوجه ریزی مادر را مشاده میکنیم از فروردین ۱۳۹۹ با ۸۳۶ هزار قطعه شروع میشود در اوج خودش خرداد ماه میرسد به ۹۹۵ هزار و در قعر خودش به ۴۴۷ هزار قطعه جوجه ی مادر میرسد.

مجموعا حدود ۹۶۱۸۰۰۰ و خورده ای جوجه ی یک روزه ی مادر وارد سالن ها میشود.

این مقدار جوجه متاسفانه تعادل و توازنش در سال ۱۳۹۹ برهم خورده.این ناهماهنگی که بین این شکل از جوجه ریزی به بار اورده تبعاتش در سال ۱۴۰۰ به جد مشاهده خواهیم کرد این سه ماه شهریور، مهر و آبان که الان آرام آرام جوجه هایشان دارد وارد بازار میشود.

این سه ماه متوسطش حدود ۶۰۴۰ قطعه است که یک قعری هم اینجا پیدا کرده که کمبود جوجه در بهار و در نیمه ی سال را رقم میزند.اگر به این اسلاید توجه کنید میبینید که از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ جوجه ریزیه سال ۱۳۹۹ کمترین تعداد جوجه ریزیه مادر در ده سال ماقبل خودش است.

یعنی هیچ سالی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ هیچ سالی به کمی سال ۱۳۹۹ جوجه ی مادر ریخته نشده پس انتظار ما این است که در سال ۱۴۰۰ با کمبود جوجه ی گوشتی حتما روبه رو شویم.

این ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ , %۲۰ جوجه ی مادر کمتری ریخته شده یه نکته ای که در جوجه ریزیه ۱۳۹۹ هست این است که حدود %۱۰ این جوجه ،جوجه ی آرین است که متناظر جوجه های راس ، کاب و آربراکرز هم تولید نخواهد کرد.

تحلیل بازار تولید جوجه و مرغ (دکتر حسن مهربانی یگانه) - دامیران
جوجه ریزی مزارع مرغ مادر در سال ۱۳۹۹

یعنی خود این ۹۶۱۸۰۰۰ هم اگر به واقع نگاه کنیم از این مقدار هم کمتر است.

حالا اگر بخواهیم ریاضیش کنیم این مثل این می ماند که مثلا ۹۴۵۰۰۰۰ جوجه ریخته باشیم که باز هم میان سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ کمترین میزان جوجه ریزی در ۱۰ سال گذشته است.

این علارقم اینکه ما جمعیتمان از  ۱۳۹۰تا ۱۳۹۹ حداقل ۱۰ میلیون نفر اضافه شده است.

۱۰میلیون نفر اضافه شده ما هنوز کمتر از سال ۱۳۹۱ که کمترین مقدار ده سال گذشته است جوجه ریزی کردیم.

بنابراین این جمعیتی که از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۹ آمده ۱۰ میلیون نفر حداقل جمعیت اضافه شده سرانه ی مصرف ما را برای سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد.

اما نکته ای که جناب دکترحسن مهربانی یگانه عرض کردند: «این درسته که این را برای ۱۱ سال تهیه کردند ولی به جرات میگویند که در ۴۰ ساله گذشته با توجه به تجربه و سابقه ای که در صنعت دارند در ۴۰ سال گذشته این مقدار از واریانس درواقع نشان دهنده ی تفاوت جوجه ریزیه ماهانه در سال های مختلف است. »

آقای دکتر حسن مهربانی یگانه: «کمترین تفاوت جوجه ریزی مربوط به سال ۱۳۹۵ است و بیشترین تفاوت جوجه ریزی مربوط به سال ۱۳۹۹ است در اعدادش ۱۱ سال را نشان می دهد ولی تجربتا به دوستان و همکاران و شنوندگان و بینندگان می گویم که این در تاریخ صنعت بی سابقه است.»

تحلیل بازار تولید جوجه و مرغ (دکتر حسن مهربانی یگانه) - دامیران
جوجه ریزی مزارع مرغ مادر طی سال های گذشته

این حجم از تفاوت و واریانس معنایش این است که ما در سال ۱۴۰۰ با یک تلاطم بسیار جدی در تولید جوجه ی یکروزه ی گوشتی مواجه خواهیم شد.

جناب دکتر معتقدند: «فعلا هم تا اینجا من هنوز عملکرد مادون جوجه ی آرین را منظور نکردم اگر آن را هم اینجا منظور کنم، این به جای ۱۸ برابر بیش از ۲۰ برابر نسبت به سال ۱۳۹۵ که آرام ترین سال را در واقع در جوجه ریزی داشتیم به خودش خواهد دید.

بنابراین این میزان واریانس این تفاوت جوجه ریزی ماهانه در واقع سال ۱۳۹۹ بیشترین میزان تفاوت در سال های مختلفی است که صنعت جوجه ی مادر ریخته است.ترجمه اش را عرض کردم ترجمه تفاوت در عمل یعنی تلاطم در بازار جوجه ی گوشتی. این تلاطم را الان ما شاهدیم، این تلاطم ادامه خواهد داشت.

برابر آنچه که آمار های رسمی می گویند، ما فروردین ماه با ۱۲۳/۵ میلیون قطعه مثلا جوجه ی یکروزه ی گوشتی را بستیم.

اما حداقل این روند درست خواهد بود. روند تولید جوجه ی گوشتی، روند کاهشی خواهد داشت حداقل تا مهر ماه.»

همچنین فرمودند: «نمیدانیم که جوجه ریزی فروردین ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۰ چه تعداد خواهد بود که این پیش بینی را ادامه دهیم، ولی حداقل اینجا میتوانم بگویم؛ این جوجه ریزی روند کاهشی دارد.

تولید جوجه ی گوشتی و جوجه ریزیه گوشتی در کشور روند کاهشی دارد به تبع این روند تولید مرغ کاهشی خواهد بود.

من خودم در مورد این موضوع در اسلاید های بعدی توضیح میدهم، این آمار و ارقام محساباتی است معلوم نیست که در عمل، ما این عدد را هم به آن دست پیدا کنیم.»

تحلیل بازار تولید جوجه و مرغ (دکتر حسن مهربانی یگانه) - دامیران
واریانس جوجه ریزی مزارع مرغ مادر طی سال های مختلف

آقای دکتر حسن مهربانی یگانه :«خب قیمت جوجه گوشتی سال گذشته در فروردین و اردیبهشت میبینید که حدود ۵۴۰ تومان بوده و در سال ۱۳۹۹ در پرزنتیشنی که در دی ماه فکر میکنم بود خدمت همکاران ارائه دادم عرض کردم حدود ۲ هزار میلیارد تومان اینجا زیان خوابیده است برای مزارع مادر.

حالا دو سه ماه است اینجا جوجه دارد با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب فروخته می شود.

همه به تلاطم افتاده اند که چرا قیمت افزایش پیدا کرده است؟ خب این افزایش قیمت یکی اش محصول کمبوده ،محصول تقاضای بیشتره که حالا عرض میکنم چرا!؟

ولی اینها هنوز پوشاننده ی این زیان نخواهد بود.

بسیاری ازاین شرکت ها هستیه خود را باختند و حالا ۲ هزار میلیارد زیان حداقل زیان مزارع مادر در سال ۱۳۹۹ است.

این پیش بینی تولید مرغ زنده است که در واقع بر اساس همان جوجه ی گوشتی که گفتیم، پیش بینی میشه تولید خواهد شد.

این هم در واقع روند کاهشی دارد و به تبع از آن مرغ زنده هم روند کاهشی خواهد داشت.

تحلیل بازار تولید جوجه و مرغ (دکتر حسن مهربانی یگانه) - دامیران
تغییرات قیمت جوجه یکروزه در سال گذشته
تحلیل بازار تولید جوجه و مرغ (دکتر حسن مهربانی یگانه) - دامیران
تولید و پیش بینی تولید جوجه یکروزه گوشتی

این هم پیش بینی تولید گوشت آماده تبخ است که کاملا روند کاهشی اش تا آبان ماه مشاهده میکنید.

این یک استرس بسیار بسیار سنگینی را برای کشور به بار خواهد آورد.قیمت گوشت قرمز از استطاعت عموم مردم خارج است. رو میاورند به مرغ ببرای تامین پروتئین خود.مرغی که روند تولیدش کاهشی است.این روند قیمت ماهیانه ی مرغ زنده است.

سال گذشته مرغ زنده در فروردین ماه و اردیبهشت حدود ۷ هزار تومان فروش رفته است.

اینجا زیان دارد و حالا با تمهیداتی که کردند، با تدبیری که اندیشیدند یک مقدار قیمت مرغ زنده را افزایش داده اند، که افزایش قیمت مرغ زنده با افزایش روزافزون قیمت جوجه ی گوشتی هم خوانی ندارد، حتنا باید این قیمت تغییر کند و الا مرغ دار های گوشتی توان جوجه ریزیه با قیمت ۶۴۰۰,۶۵۰۰ تومان را نخواهند داشت.

تحلیل بازار تولید جوجه و مرغ (دکتر حسن مهربانی یگانه) - دامیران
تولید و پیش بینی تولید مرغ زنده
تحلیل بازار تولید جوجه و مرغ (دکتر حسن مهربانی یگانه) - دامیران
پیش بینی تولید گوشت مرغ آماده طبخ
تحلیل بازار تولید جوجه و مرغ (دکتر حسن مهربانی یگانه) - دامیران
روند قیمت ماهیانه مرغ زنده در سال گذشته

به نظر آقای حسن مهربانی یگانه: یک جمع بندی کردم برای سال ۱۴۰۰

 ۱- تخمین تعداد جوجه ی گوشتی تولیدی از هر مرغ مادری گزافه است. یعنی بیش از آن مقداری است که واقعا دارد تولید می شود.این اعدادی که شما در اینجا مشاهده کردید این اعداد تخمین های کامپیوتری، تخمین های محاسباتی است و این تخمین ها به نظر بنده اقرار در آن است.حالا من نمی خواهم اقرار کنم، محاسبات باید راستی آزمایی شود هم راستی آزماییه محاسباتی و هم راستی آزماییه میدانی.

این راستی آزماییه میدانی ندارد ما فقط دلخوشیم به یکسری مدل ها و محاسبات که فکر میکنند ۱۲۳/۵ قطعه تولید شده.

۲- فاصله ی قابل توجهی بین تعداد جوجه ی تولیدیه ادعایی و پرنده ی کشتار شده در کشتارگاه ها وجود دارد.

این را سازمان دامپزشکی و انجمن کشتارگاه ها میتوانند گواهی دهند که وقتی ما می گوییم مثلا در فروردین ۱۲۵میلیون جوجه تولید شده آیا دوماه بعدش  ۱۲۵میلیون پرنده حالا بگوییم %۱۰ هم تلفات باشه مثلا ۱۱۲ میلیون پرنده رفته داخل کشتارگاه زیر کشتار یا نه.من فکر میکنم این فاصله سازمان دامپزشکی اگر گزارش بدهد این فاصله یک فاصله ی بیش از %۳۰ است.

۳- با توجه به وجود ارز ترجیهی در تولید جوجه ی گوشتی قاچاق تخم مرغ نوطفه دار و یک روزه بسیار مقرون بصرفه است. یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی قاچاق اینها را موجه می کند.نه موجه قانونی، موجه مالی می کند.

۴- تلفات گله های مادری و گوشتی بیش از آن میزانی است که در محاسبات در نظر گرفته شده است.یکی از احتمالات کمبود مرغ هم میتواند این باشد که خیلی خیلی خوش بینانه محاسبه کرده باشند‌.

۵- تعداد جوجه ی تولیدی از هر سر مرغ مادر در استان های شمالی که تقریبا هم سطح دریا هستند و از هوای مطلوبی برخوردارند با سایر نقاط کشور فرق دارند.

ما دو سوم مرغ تولیدی مان در ارتفاع پرورش پیدا می کند. بنابراین نمی توانیم نقاط مرتفع ایران را کیفیت تولیدشان را و میزان تولیدشان را هم سطح استان های ، ۶ استان ساحلی در نظر بگیریم. ۳ استان ساحلی شمال میزان جوجه ریزیشان بسیار بسیار بالاتر از استان های ساحلی جنوبی است.

ما در استان خوزستان در استان هرمزگان و در استان سیستان و بلوچستان در آن استان ها تقریبا حجم سنگینی از مرغ به دلیل مسائل آب و هوایی پرورش داده نمی شود تعداد گله ها، این چیزی است که در بازار صحبت میشود.

۶- تعدادی گله های +mg دارد که تولیداتشان در محاسبات تولید، احتمالا می آید ولی ممکن است تخم مرغش از کشور خارج شود.

۷- تقاضای مرغ به دلیل کاهش قدرت مردم در خرید گوشت قرمز بالاتر رفته باشد.

بالاخره گوشت قرمز و گوشت سفید کالاهای جایگزین همدیگر اند.

وقتی گوشت قرمز به حدود ۱۳۰ هزار تومان میرسد و خانواده های مستمند و ضعیف کشور نمی توانند گوشت قرمز را بخرند، طبیعی است که ورود بکنند به خرید مرغ و یک قدری تقاضا را افزایش دهند.

دکتر حسن مهربانی یگانه افزودند: این را نوشتم “احتمالات زیر متصوره است”

در هیچکدام این ها قطعیتی نیست، احتمالات است.

در هر صورت جمع این احتمالات با آنچه که در عمل دارد اتفاق می افتد هم سو و هم خوان است.

۸- تولید گله های آرین که سال گذشته حدود %۱۰ جوجه ی مادر ریخته شده قابل مقایسه با سایر سویه ها نیست یعنی همان ۹۶۱۸هزار جوجه ی مادری که ریخته شده یک قدری ممکن است ما را گول بزند.

آن عدد، در اطلاح ممکن است دست نیافتنی نباشد چون اینها تولیدشان کمتر است.

با توجه به افزایش سن گله های مادری که به ۷۶ هفته مصوب کردند همه ی کسانی که در صنعت هستند می دانند که از ۴۵ هفته به بعد باربری گوروز ها افت میکند. کیفیت جوجه های گوشتی و درصد حچ ، درصد جوجه در آوری درصدی نیست که در واقع مثل سن مثلا ۴۵-۵۰ هفته باشد.

۹- بنابراین با توحه به افزایش سن گله های مادری ما با توجه به کاهش درصد حچ و افت کیفیت جوجه های گوشتی هم مواجه هستیم.

۱۰- با توجه به واریانس جوجه ریزی مادر در سال ۱۳۹۹ همین است که عرض کردم تفاوت ماه های سال ۱۳۹۹ از منظر جوجه ریزیه مادر ۱۸ برابر سال ۱۳۹۵ است. بدون محاسبه ی آرین. بدون در نظر گرفتن کیفیت تولیدیه گله های آرین.

بنابراین ما با تلاطم تولید جوجه ی گوشتی و مرغ در ۱۴۰۰ روبه رو هستیم.

بازهم این احتمالات از نظر من متصور است.

– حدودا با ۱۵ تا ۲۰ درصد کمبود جوجه ی گوشتی در ۱۴۰۰ مواجه می شویم.

به دلیل اینکه ما نسبت به سال ۱۳۹۸ ,%۲۰ جوجه ی کمتری ریختیم.

 -سال ۱۴۰۰ به نظر بنده حدود ۲۰۰ میلیون کمبود جوجه ی گوشتی داریم.

– قیمت جوجه ی یکروزه ی گوشتی همچنان گرم و گران خواهد بود.

با حدودا۳۰۰  هزار تن کمبود مرغ مواجه خواهیم بود این به نظر من کف کمبود است .

– بین۳۰۰  تا ۵۰۰ هزار تن کمبود مرغ مواجه خواهیم بود.

– امکان تامین جوجه، تخم مرغ نوطفه دار و مرغ آماده طبخ از سطح جهانی کم است. کسی در دنیا برای ما ۵۰۰ هزار تن مرغ کنار نگذاشته حالا بحث پولش هم در میان نیست. فرض کنید ما الان ۱ میلیارد دلار پول داریم می خواهیم وارد بازار جهانی شویم و مرغ جوجه بخریم یا تخم مرغ نوطفه دار بخریم یا مرغ آماده طبخ بخریم بنابراین با توجه به اینکه این امکان بسیار کم است کشور باید خودش را با کمبود حداقل ۳۰۰ هزار تن مرغ منطبق کند.

جناب دکتر حسن مهربانی یگانه :ما امسال متاسفانه متاسفانه به

– دلیل خشکسالی با کشتار زودرس دامها مواجه می شویم. ممکن است یک قدری قیمت گوشت قرمز کاهش پیدا کند اما در سال

های بعد با افزایش قیمت گوشت قرمز مواجه خواهیم شد که فشار بیشتری را به گوشت سفید و مرغ وارد خواهد کرد.

قیمت نهاده ها هم در سطح بین المللی رو به افزایش است لااقل ذرت دیروز حدود ۲۹۰ یورو قیمتی بوده که دارند پیشنهاد میدهند.

بنابراین منتظر

– افزایش قیمت نهاده ها از سطح بین المللی هستیم.

علت اصلی همه ی این مشکلات را در این مثلث گذاشته ام.

تحلیل بازار تولید جوجه و مرغ (دکتر حسن مهربانی یگانه) - دامیران
انجمن جوجه یکروزه و اتحادیه مرغداران گوشتی

ستاد تنظیم بازار، معاونت امور دام و تشکلهای انجمن جوجه ی یکروزه و اتحادیه ی مرغداران گوشتی با توهم دانایی دارند زندگی میکنند.

نمی دانند که در صنعت چه میگذرد، نه در تولیدش نه در بازارش، فکر میکنند با دستور به بازار میتوانند این بی انضباطی سال ۱۳۹۹ را مدیریت کنند.

دکتر حسن مهربانی یگانه:« انشالله که از این توهم خارج شویم و قدری واقع گرایانه به مسائل و مشکلات صنعت نگاه کنیم.

متشکرم از همه ی بینندگانی که صحبت های من را شنیدند.»

سوال یکی از همکاران عزیز:

چرا نظارتی بر قیمت جوجه نیست ولی قیمت مرغ و نهاده دستوری است؟

دکتر حسن مهربانی یگانه: این را بر قیمت جوجه و مرغ و تخم مرغ عرض کرده ام بارها این کالا ها کالاهایی است که در نظام تولید خورده مالکی دارد تولید می شود.وقتی می گوییم، خورده مالکی دارد یعنی ۲۰ هزار تولیدکننده ی مجاز و غیر مجاز دارند مرغ تولید می کنند.هیچ تولیدکننده ی مرغی ، هیچ تولیدکننده ی تخم مرغی و هیچ تولیدکننده ی جوجه ای قدرت قیمت گذاری ندارند.با هیچ دستوری هم نمی شود این را کنترل و مدیریت کرد. تنها راه چاره اش این است که دولت دستش را از درون این صنعت بردارد، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند، اجازه دهد نهاده ها با قیمت های بین المللی بیاید مسلما قیمت مرغ و تخم مرغ افزایش پیدا خواهد کرد.برای مستمندان کشور کارت یارانه ی پروتئین داده شود که هم مصرف پیدا کند هم قدرت خرید سر جایش بماند. لزومی ندارد که همه ی عموم مردم از یارانه ی مرغ و تخم مرغ بهره مند شوند.دولت میتواند به ۵ دهک پایین مرغ و تخم مرغ یارانه ای دهد (شکل های مختلفی میتواند این کار را انجام دهد).

مثلا وزارت رفاه، سازمان تامین اجتماعی،کمیته امداد حضرت امام و بهزیستی همه ی اینها اطلاعات جامع و کافی دارند، می توانند پیشاپیش شناسایی کنند یا کرده باشند که در اختیار این خانواده ها قرار داده شود.

بقیه مرغ را به قیمت معمولش بخرند. همه ی کالاها قیمتشان آزاد شده است. برای مرغ و تخم مرغ و جوجه هم بخشی از نهاد ها دارند به قیمت مصوب داده می شود.ما سال گذشته شاهد سویای ۱۷هزار تومانی بودیم، ذرت بیش از ۵ هزار تومان بودیم.

طبیعی است که اگر تخم مرغ جوجه ای تولید شود، این نمیتواند به قیمتی که حالا آقایون در ستاد تنظیم بازار تصمیم می گیرند ارائه شود.

طرح ۹۰ روزه نتیجه ای دارد؟

دکتر حسن مهربانی یگانه: خیلی بحث طرح ۹۰ روزه را نداریم. اگر دولت دستش را بردارد اجازه دهد تولید کنندگان در بازار رقابت کامل به تولید بپردازند حالا چه ۹۰ روزه باشد چه ۵۵ روزه باشد چه ۷۰ روزه باشد تولید به حالت تعادل برمی گردد.

نرخ تلفات بخصوص در خوزستان چقدر است؟

دکتر حسن مهربانی یگانه: من واقعا اطلاعات کافی در مورد خوزستان را ندارم ولی چون مدتی در خوزستان در سربندر کار کردم و از مرغداری های آن منطقه بازدید کردم. اللخصوص در همین فصل یعنی از همین اردیبهشت و خرداد به بعد تا پایان شهریور با گرمای طاقت فرسایی پرورش می دهند و طبیعی است که باید تلفات بیش از حد معمول و متعارف کشور باشد یعنی تلفات خوزستان قطعا با تلفات مازندران و گیلان قابل مقایسه نیست.ولی اگر عدد دقیقی بخواهیم باید سازمان دامپزشکی اعلام کند.

احتمالاتی که فرمودید از قبل توسط مسئولان زیربط قابل پیش بینی نبود که کشور دچار این بحران نشود؟

دکتر حسن مهربانی یگانه: صحبت من هم همین است. توهم دانایی همینجاست. کسانی که در این به اصطلاح ۳ ضلع مثلث نشستند، نتوانستند به هر دلیلی از این توهم بیرون آیند و پیش بینی درستی بکنند که کشور را وارد این بحران نکنند.

پایین آمدن قیمت نهاده ها را تا چه ماهی پیش بینی می کنید؟

دکتر حسن مهربانی یگانه: متوجه نمیشوم از نظر مقداری یا از نظر عددی!؟ بنظر من قیمت فعلا افزایشی است.

سال آینده را برای مرغ گوشتی یا جوجه ریزی را چگونه میبینید؟

دکتر حسن مهربانی یگانه: سال آینده منظور سال ۱۴۰۰ است یا ۱۴۰۱؟ من ۱۴۰۱ را چون متکی به اعداد و ارقام سال ۱۴۰۰ خواهد بود ما سال ۱۴۰۰ یک ماه از آن را عبور کردیم. در این یک ماه هم تا آنجایی که من اطلاع دارم حدود ۹۴۰ هزار جوجه ی مادر ریخته شده که نزدیک  ۲۵درصد این جوجه ی مادر هم از نژاد آرین ریخته شده ولی اینکه در ماه های بعد چه مقدار جوجه ای ریخته شود و تولید سال به سال بخشی از سال آینده را شکل بدهد الان اطلاعاتش را نداریم.

فرمودید قیمت جوجه ی یکروزه و مرغ زنده همخوانی ندارد کدام یکی باید قیمتش اصلاح شود؟

دکتر حسن مهربانی یگانه: قیمت مرغ، تخم مرغ و جوجه عرض کردم در قیمتش بازار رقابت کامله اگر تولید به اندازه ی کافی اجازه دهد انجام شود خود رقابت قیمت ها را تنظیم می کند. ما سال های متعادل کم نداشتیم که.

آیا با حضور نژاد آرین وضعیت تولید و وزن گیری نامناسب تر نخواهد شد؟

دکتر حسن مهربانی یگانه: چرا.ماهم جوجه ی کمتری از نژاد آرین خواهیم گرفت هم وزن کمتری از مرغ های آرین خواهیم گرفت.

طرح ۹۰ روزه به امید توزیع عادلانه تر جوجه و جلوگیری از طولانی شدن صف تقاضا پیشنهاد شده؟

دکتر حسن مهربانی یگانه: بله خب ما ظرفیت بسیار بسیار زیاد تر از میزان تولید داریم. طبیعی است که همه ی این ظرفیت را الان نمیتوانیم پر بکنیم و یک محدودیتی قائل شدند برای اینکه هر مرغداری در سال حداکثر بتواند ۴ دوره بریزد. خود این است که مسائل و مشکلاتی است که اگر فضای صنعت آزاد بشود این ظرفیت زیر تولید می آید و ما می توانیم. چون هم توان کارشناسی اش را داریم و هم توان علمی اش را داریم و هم مدیران تولید داریم هم شرکت های بسیار خوبی داریم اینها می توانند تولید بکنند و به بازار های منطقه صادر بکنند. ما بیش از  ۲میلیون تن مرغ در اطراف ایران وارد کشور های منطقه میشود و ما هیچ سهمی در این حجم از به اصطلاح واردات به منطقه نداریم متاسفانه.

نوشتند خدا قوت ورود تخم مرغ نوطفه دار و جوجه های یکروزه ممکن است عرضه را از تقاضا افزایش دهد؟

دکتر حسن مهربانی یگانه: بله از منظر نظری ممکن است ولی عملی ممکن نیست از کجا ما میخواهیم این حجم سنگین تخم مرغ نوطفه دار و جوجه ی یکروزه را وارد کنیم؟ ترکیه هم انداره ماست حتی بقدری کوچک تر است. ترکیه که ننشسته آنجا برای ما مثلا به اندازه ی مثلا فرض بکنید چه میدانم ۳۰۰ میلیون تخم مرغ نوطفه دار کنار بگذارد که ما برویم از آن بخریم.

تخم مرغ نوطفه دار را هم نمیشود برویم از جاهای دیگر بیاوریم. به سادگی قابل دست یابی نیست.ضمن اینکه قیمت تخم مرغ نوطفه دار هم قیمت بالایی است گمان میکنم حدود سی سنت دلاری باشد.

 

نوشتند دکتر مهربانی عزیز مشکل توهم نیست؟

دکتر حسن مهربانی یگانه: نمیدانم من به ساده ترین وجه گفتم بنظرمن توهم است. حالا ممکن است جهل باشد، ممکن است فساد باشد،ممکن است ناکار آمدی باشد. همه ی اینها ممکن است ولی فعلا از نظر من توهم است.

 

به نظر شما از چه کسانی در این طرح سه ضلع در خصوص صعنت مرغ تصمیم گیر هستند؟

دکتر حسن مهربانی یگانه: بنظر ما از چه کسانی در این تصمیم گیری ها باید استفاده شود تا اینها لازم نیست که معاونت امور دام در تولید دخالت بکند، در قیمت دخالت بکند، ستاد تنظیم بازار ذات این صنعت خودش قیمت را تنظیم میکند. کسانی که در صنعت طیور هستند میدانند مگر وقتی مرغ برسد به سن کشتار میشور اهتکارش کرد؟ مگر وقتی کسی ۲۰-۳۰ هزار مرغش امروز در جوجه کشی در می آید مگر می تواند برود این را اهتکار بکند؟ اهتکار، تبانی، دست به یکی از این جور چیز ها در صنعت طیور ممکن نیست؟ گاهی ممکن است شما با یک شرکت روبه رویید با دو شرکت روبه رویید. محصول، محصوله زنده نیست .ممکن است کسی تقلب بکند، .قاچاق کند، یا اهتکار کند. ولی مگر میشود مرغ و تخم مرغ و جوجه را اهتکار کرد؟

اخه کسی که میشیند اینجا فکر می کند که حتما باید دستور بدهد به بازار برای قیمت، نمی داند که مرغ و تخم مرغ و جوجه قابل اهتکار نیست؟

همچنین دکتر حسن مهربانی یگانه  افزودند: یک نکته ای که شاید من فراموش کردم بگویم ارز  ۴۲۰۰تومانی یا ارز ۴۰ هزار تومانی یا ارز  ۱۰۰۰تومانی هیچکدام اینها ساختار خورده مالکیه صنعت را نمی تواند بهم بریزد.

چه ارز ۴تومانی بدهیم چه ارز ۴۰ هزار تومانی، کماکان ساختار تولید صنعت طیور ایران خورده مالکی است. مگر این که برویم به سمت تشکیل شرکت های بسیار بزرگ که در جاهای دیگر من عرض کردم خدمت همکاران و دوستان. ما حدود ۲۰ تا شرکت و ۲۰ تا مجتمع بزرگ نیاز داریم که هر کدام ۱۵۰ هزار تن،  ۱۰۰هزار تن بتوانند تولید بکنند، مدیریتشان، کیفیت تولیدشان، دستگاه های تحقیق و توسعه شان به کار بیاید و بتواند تولید کیفی با قیمت بسیار بسیار بهینه ای به بازار عرضه بکند.

آنجا میتوان نشست یک قدری برنامه ریزی کرد ولی برای ۲۰ هزار تا امکان برنامه ریزی متمرکز وجود ندارد.

عذر بنده را بپذیرید سال ۱۴۰۰ وضعیت جوجه های گوشتی چگونه خواهد بود؟

دکتر حسن مهربانی یگانه: عرض کردم جوجه ی گوشتی حداقل تا مهر و آبان روند کاهشی خواهد داشت.  ۱۵-۲۰درصد بیش از آنی که به نظر میرسد دارند ادعا میکنند دارد تولید میشود.  ۱۵-۲۰درصد کمتر تولید خواهد شد.

تولک بری آزاد شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟

تولک بری بر کشیدن سن گله ها به هر حال ۷۶ هفته راهکار پرورش مرغ مادر نیست. تولک بری یک کار فنی است در مرغ تخم گذار انجام می شود. ما اینجا نه تنها در مرغ مادر گوشتی تولک بری را رواج دادیم به علت همین سوء مدیریت ها بلکه در گله های اجداد هم در لک بردیم. هیچ جای دنیا اجداد تولک در لک برده نمیشود.

این کار ها خلاف عقل و خلاف سنت علمی در صنعت است. وقتی شما تولک میبرید جوجه ی تولکی با جوجه ی دوره اول فرق می کند.ضمن اینکه عرض کردم شما مرتبا صنعت محتاج خروس جوان خواهد شد. اینها گرفتاری ایجاد خواهد کرد.

چه راهکاری برای فروش تخم مرغ جوجه دار مزرعه مرغ مادر وقتی قیمت تخم مرغ خوراکی خوب میشود و قیمت جوجه پایین است پیشنهاد می کنید؟

دکتر حسن مهربانی یگانه: ببینید اینها همه برای اقتصاد دستوری است اگر دستور را از درون این اقتصاد صنعت بردارند بالاخره کسی که وارد صنعت می شود هم آفتاب صنعت را می بیند و هم سایه ی صنعت را می بیند.

اینجوری نیست که چنان صنعتی باشد که شما ریسک نداشته باشید. انواع و اقسام ریسک هارا ما داریم با آن دست و پنجه نرم می کنیم. طبیعی است که اگر قیمت ها متوازن باشد متعادل باشد ما میتوانیم برویم در بازار بین المللی تخم مرغ نوطفه دارمان را بفروشیم اگر مازاد داشتیم.

 

اوج کمبود مرغ در کدام ماه ها اتفاق می افتاد؟

دکتر حسن مهربانی یگانه: در یکی دوماه آینده فکر میکنم که ما با کمبود شدید مواجه می شویم.

 

با احتساب قیمت آزاده نهاده ها تقریبا قیمت تمام شده که به دست مصرف کننده برسد چند میشود؟؟

دکتر حسن مهربانی یگانه: این را اجازه بدهید که چون من نمیدانم می خواهند واقعا دلار این را میلایی کنند دلار آزاد بگذارند با ترکیبات مختلفی از قیمت به اصطلاح ارز این قیمت ها باید محاسبه شود ولی طبیعتا خیلی قیمتش از اینی که الان به صورت آزاد در بازار دارد فروش میرود نخواهد بود.

الان من رفتم خودم مرغ خریدم کیلو۳۸  هزار تومان. ران خریدم کیلو ۳۸هزار تومان. تازه کیفیتش هم درجه ۱ نبوده متوجه عرضم هستید اینه که اگر اجازه دهند آزاد شود کمی بالاتر از این خواهد رفت نه خیلی.

 

دولت به واسطه ی اعمال نظر و کنترل قیمت محال ممکن است که قیمت نهاده ها را با ارز ازاده وارد کند چرا که در این صورت دولت کنترلی بر بازار نخواهد داشت؟

دکتر حسن مهربانی یگانه: ممکن است این جمله جمله ی درستی باشد ولی راه درستش این است که قیمت نهاده ها را با ارز آزاد وارد کنیم محصول نهایی را با یارانه به دست مستمندان برسانیم.

 

به نظر شما این توهم قرار است تا کجا ادامه یابد؟

دکتر حسن مهربانی یگانه: هم خود صنعت و هم صنایع وابسته رو به نابودی هستند و با توجه به پیش بینی گفته شده وضع بد تر هم خواهد شد. ما گرفتاریم. این بیماری نه تنها در صنعت طیور، در خیلی جاهای دیگر این بیماری حاکمه ولی فعلا برای ما یک عده بنشینند تصمیم بگیرند بدون اینکه اصلا بدانند بازار چگونه عمل می کند، تولید چگونه عمل می کند، توهم این را داشته باشند هیچ وقت بازار از قیمت دستوری تبعیت نکرده. دائما قیمت های دستوری شکسته شده یا شکسته شده به سمت بالا یا شکسته شده به سمت پایین. وقتی شکسته شده به سمت پایین همین مجموعه ها پشت شان را به صنعت کرده اند. خب وقتی جوجه ای ۳ هزار تومان تمام می شود. تولیدکننده ۵۰۰ تومان میفروشد. آنهایی که بازار را میخواند تنظیم کنند این زیان را چرا نمی پوشانند؟ که در هنگامی که جوجه ۶ هزار تومان می شود. بیایند برای به اصطلاح کنترلش قدم بر میدارند. نمیشود فقط یک طرفه افزایش را بخواهیم مدیریت بکنیم.

تولید یک امر دائم است عرض کردم یک روز آفتاب است یک روز سایه است.

سال گذشته جوجه به ۵۵۰ تومان رفته حتی به ۵۵۰ تومان هم پول ندادند وقتی جوجه می ماند روی دست شما. شما که نمی توانید طرف را مجبور بکنید همین الان همان ۵۵۰ تومان را هم پرداخت بکند. خب این زیان را کی باید پرداخت کند؟

اگر کسی دائما در صنعت باشد میگوید خیلی خب من دادم ۵۵۰ تومان یک روز هم ۶ هزار تومان متوسطش میشود مثلا ۳۲۰۰-۳۵۰۰ تومان.
ممکن است کسی خودش را با این راضی کند که این البته خیلی حرف درستی نیست چون ممکن است دیگر اینجا چنان لطمه و ضربه ای خورده شود به آن واحد که دیگر اصلا آفتاب صنعت و در قیمت ۶ هزار تومان نتواند کمر راست کند.

دکتر حسن مهربانی یگانه: در مورد تخم مرغ هم خواستند صحبت کنم که آن بحث دیگری می طلبد که باید همین آنالیز برای تخم مرغ انجام شود منتها ضرورتا من برای مرغ انجام دادم. آن هم انشالله چشم، برای تخم مرغ هم انجام میدهم عرض میکنم‌.
تشکلها قطعا باید آزاد شدن نهاده ها و ارز حمایت بکنند.

مادامی که قیمت ارز ۴۲۰۰ تومنه برای خرید نهاده ها دولت به خودش اجازه می دهد که در صنعت دخالت کند. هر گونه دخالتی در صنعت استرس بسیار شدیدی به صنعت وارد میکند. ما با صنعت زنده داریم کار میکنیم. صنعت کشته نیست ،سیمان نیست، آلومینیوم نیست، میلگرد نیست،پروفیل نیست، این مرغ است.

فقط و فقط طرف ۲ شب می تواند مقاومت کند و به بازار ندهد، ۳ شب میتواند مقاومت کند.

واقعا راه حل اورژانسی برای حل این بحران چیست؟

دکتر حسن مهربانی یگانه: من واقعا چیزی اورژانسی به ذهنم نمی رسد. هیچ عصای موسی ای وجود ندارد که ما از آستینمان در بیاوریم بیندازیم تمام سحر ساحران را باطل کند.همچین چیزی وجود ندارد باید از قبل فکر میشد، سال گذشته باید فکر میکردند. روزی که تولید به شدت داشت ضرر می کرد و بسیار شنیدیم که اگر ضرر می کند چرا تولید می کنید؟

بفرمایید جواب ۲۰ درصد کاهش تولید را همان هایی که پشت میز های دولتی نشسته بودند و داشتند داد میزدند بر سر تولیدکننده که اگر ضرر می کند تولید نکنید. خب نشد، تولید نشد، جرات نکردند تولید کنند جرات نکردند سویای ۱۷ هزار تومان بخرند، جرات نکردند ذرت ۵ هزار تومان بخرند مجبور شدند تخم مرغ و مرغ و جوجه را با قیمت های بسیار بسیار کاهشی به بازار ارزه کنند و تازه از این قسمت ها هم از امور دام و تنظیم بازار و مسئولان دولتی هم بشنوند. خب اگر ضرر میکنند پرورش ندهید اقا جان.این راه حلش نیست.

به نظر شما با توجه به مطالب ذکر شده ممنوعیت صدور مجوز احداث مرغ مادر گوشتی برداشته می شود؟

دکتر حسن مهربانی یگانه: ما به اندازه کافی ظرفیت پرورش مرغ گوشتی داریم. بار ها این را عرض کردم اگر آجری روی آجر گذاشته نشود ما تا ده سال دیگر هم نیازی نداریم که فارم های جدیدی بیاید در دور. برای درآمد تولیدکنندگان وارد سرمایه گذاری های ثابت شود و به تیرچه و سیمان و تیر آهن و ابخوری و دان خوری تبدیل شود.

یک تذکر درستی به من دادند که توجه داشته باشید یارانه ی مستمندان دولت بر غالب ذرت و کنجاله ی سویا تنها ۴۴ درصد هزینه ها را به خود اختصاص می دهد.

کاملا درسته ما عمده ی امروز قیمت ویتامین ها، اسید های آمینه ،دی کلسیم فسفات،سایر نیاز هایی که صنعت دارد با ارز آزاد مصرف می شود. فقط ذرت و سویا است که آن هم بخشی اش به دست تولیدکننده با قیمت مصوب خواهد رسد نه همه آن.

واحد های غیر مجاز چقدر در این نوسانات موثر است؟

دکتر حسن مهربانی یگانه: بالاخره واحد غیر مجاز، واحد غیر مجاز است برای تولید در همه جای دنیا شما باید طبق یک سری قواعد بروید مجوز بگیرید واحد های غیر مجاز وجود دارد. این ها ممکن است که خرید و فروششان در داخل صنعت قدری اختلال ایجاد کند.

آیا حذف نژاد های خارجی منطقی است؟ آیا آرین در آینده به تنهایی خواهد توانست نیاز جوجه را تامین کند؟

دکتر حسن مهربانی یگانه: فعلا که صدای تامین از آرین بلند است باید در عمل ببینیم این توهم چه بلایی سرمان خواهد آورد؟

من از همه ی کسانی که وبینار را مشاهده کردند خداحافظی میکنم اگر سوال دیگری بود می توانید روی موبایل من پاسخگو باشم. ممنون و متشکر.


منبع: دامیران
لینک کوتاه مقاله: daamiran.com/?p=8769
برای ورود به بانک مقالات دامیران کلیک کنید
تحلیل بازار تولید جوجه و مرغ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دامیران