اسید آمینه در تغذیه
اسید آمینه در تغذیه

اسیدهای آمینه در تغذیه

حدود ۲۰ اسید آمینه در ساخت پروتئین های بدن نقش دارند.

بدن حیوان قادر به ساخت بعضی از این اسید آمینه نیست (اسید آمینه ضروری) در نتیجه از طریق خوراک و به میزان مورد نیاز باید تأمین شوند.

داشتن اطلاعات در مورد کمیت اسید آمینه در ترکیبات خوراکی شرط اصلی برای بالانس خوراک است (به جز نشخوارکنندگان).

یک جیره از نظر پروتئین وقتی بهینه است که نیازهای اسیدهای آمینه حیوان (با توجه به شرایط) به خوبی تأمین شود.

هیچ یک از اسید آمینه، بیش از حد وجود نداشته باشد در طول سنتز پروتئین، اسید آمینه ضروری و غیر ضروری بر اساس کدهای ژنتیکی از پیش تعیین شده ترکیب می شوند.

بیشتر بدانید: اهمیّت اسیدهای چرب در تغذیه دام

برای اطمینان از اینکه این فرایند پیوسته انجام می شود لازم است همه اسید آمینه در ذخایر اسید آمینه ای بدن وجود داشته باشند.

کمبود اسید آمینه غیرضروری را با ترانس آمیناسیون می توان جبران کرد (انتقال ترکیبات نیتروژنی).

اما فقدان هر کدام از اسید آمینه ضروری، باعث توقف سنتز پروتئین می شود.

در چرخه غذایی حیوان، اولین اسید آمینه که باعث قطع سنتز پروتئین می شود، اسید آمینه محدود کننده نامیده میشود (در خوک لیزین و در طیور متیوانید).

اسید آمینه در تغذیه
اسید آمینه در تغذیه

این مفهوم را نشان می دهد (شکل بالا) هر تکه از بشکه نماد یک اسید آمینه ضروری است و کوتاه ترین تکه تعیین کننده ظرفیت بشکه است.

اگر کوتاه ترین تکه بلندتر شود (اسید آمینه ای که از طریق مکمل تأمین می شوند) ظرفیت سنتز پروتئین تا سطح دومین اسید آمینه محدود کننده افزایش می یابد.

  اثر افزودن دانه کتان به جیره دام و تاثير آن بر سلامتی

به طور کلی ظرفیت پروتئین سازی ثابت است.

به همین علت وقتی اسید آمینه بیش از حد مشخصی افزوده می شوند منجر به تولید پروتئین بیشتر نمی شوند و به شکل اوره دفع می شوند و به همین دلیل است که وقتی حتی مقدار اندکی اسید آمینه محدود کننده به جیره اضافه می شود موجب افزایش ارزش غذایی خوراک می شود.

عموما، اسید آمینه به شکل جامد هستند، به جز لیزین و متیونین که اغلب به شکل مایع نیز استفاده می شوند.


G.M.A. Engelen, A.F.B. van der Poel. 2007. Post-pelleting application of liquid additives
فصلنامه علمی – تخصصی رویان / سال چهارم / شماره پانزدهم / بهار۹۷
میترا مزینانی / دانشجوی دکترای تخصصی تغذیه نشخوار کنندگان دانشگاه فردوسی مشهد
منبع: دامیران
نویسنده: میترا مزینانی
لینک کوتاه مقاله: daamiran.com/?p=7524
برای ورود به بانک مقالات دامیران کلیک کنید
اسید آمینه در تغذیه

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

منبع:

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دامیران