تلقیح مصنوعی داخل رحمی به روش آندوسکوپی
تلقیح مصنوعی

اپیزود هشت: تلقیح مصنوعی داخل رحمی به روش آندوسکوپی و تشخیص درست سیکل فحلی

باحضور دکتر میرمعین بهرامی متخصص مامایی و بیماریهای تولیدمثل

Episode 08  – Radio vetergency

تلقیح مصنوعی داخل رحمی به روش آندوسکوپی
  پروبیوتیک ها و عصاره های گیاهی جایگزین های مناسب در مقابل آنتی بیوتیک ها

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

منبع:

برای کپی کلیک کنید
دامیران