شاخص قیمت تولیدکنندگان زراعت و دامداری اعلام شد
شاخص قیمت تولیدکنندگان زراعت و دامداری اعلام شد

شاخص قیمت تولیدکنندگان زراعت و دامداری اعلام شد

شاخص قیمت “زراعت و باغداری” در فصل تابستان سال ١٣٩٩ برابر با ۶۴٩,٨ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣۵.٧ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل ١٣.٢ درصد افزایش می‌باشد.

شاخص تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل تابستان سال ١٣٩٩ برابر با ۶٣٠,۶ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢٣.١ درصد افزایش یافته است. شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ١١.٠ درصد افزایش یافته است.

پربیننده ترین ها:

شاخص قیمت زراعت و باغداری

  • شاخص قیمت “زراعت و باغداری” در فصل تابستان سال ١٣٩٩ برابر با ۶۴٩,٨ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣۵.٧  درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل ١٣.٢ درصد افزایش می باشد.
  • شاخص قیمت گروه “غلات” در فصل تابستان سال ١٣٩٩ برابر با ۵۵۴,۴ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧.١ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٢٠.۵ درصد افزایش می باشد.
  • شاخص قیمت گروه “میوه ها و میوه های آجیلی” در فصل تابستان سال ١٣٩٩ برابر با ۶٨٠,٣  است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٧.٩ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ١٢.٠ درصد افزایش می‌باشد.
  • شاخص قیمت گروه “سبزیجات” در فصل تابستان سال ١٣٩٩ برابر با ۶٧٩,٩ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣.٨ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣.۶  درصد کاهش می باشد.
  • شاخص قیمت گروه “مواد خام طبقه بندی نشده” در فصل تابستان سال ١٣٩٩ برابر با ۶٧۵,۶ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۵.۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣٣.٨ درصد افزایش می‌باشد.
شاخص قیمت تولیدکنندگان زراعت و دامداری اعلام شد
شاخص قیمت تولیدکنندگان زراعت و دامداری اعلام شد

شاخص دامداری سنتی

  • شاخص قیمت “دامداری سنتی” در فصل تابستان سال ١٣٩٩ برابر با ۵٨٩,٣ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١.٠ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۶.٨ درصد افزایش می باشد.
  • شاخص قیمت گروه “پرورش بز و بزغاله ” در فصل تابستان سال ١٣٩٩ برابر با ۶٣٢,٠  است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٠.١ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۶.٨ درصد افزایش می باشد.
  • شاخص قیمت گروه “پرورش گاو و گوساله سنتی” در فصل تابستان سال ١٣٩٩ برابر با ۵٨١,٩ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩.۴ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ١.٣ درصدکاهش می‌باشد.
  • شاخص قیمت گروه “گوسفند و بره” در فصل تابستان سال ١٣٩٩ برابر با ۶٣٠,٨  است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.٠ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٢.۴ درصد افزایش می باشد.
  • شاخص قیمت گروه “سایر محصولات حیوانی” در فصل تابستان سال ١٣٩٩ برابر با ۵۴۵,٩ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٨.٠ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٢۵.٩ درصد افزایش می‌باشد.

اخبار سایر رسانه‌ها، صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌ ها است و دامیران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
منبع: ایلنا      /      لینک کوتاه خبر: b2n.ir/daamiran5
شاخص قیمت تولیدکنندگان زراعت و دامداری اعلام شد
  افزایش 6 دلاری خوراک دام و طیور در بازارهای جهانی

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

"اخبار سایر رسانه‌ها، صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌ ها است و دامیران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد."

منبع:

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دامیران