معرفی داروی دیازپام (Diazepam)

معرفی داروی دیازپام (Diazepam)

نوعی بنزودیازپین

ضداضطراب، شل کننده عضلات و ضد صرع

گوینده : سید محمد صادق مصلائی

دانشجوی رشته دکترای عمومی دامپزشکی

تیم دامپزشکی vetergency


بیشتر بدانید: داروهای دامپزشکی
منبع: دامیران
تهیه و تنظیم: محمد صادق مصلایی
لینک کوتاه ویدئو: daamiran.com/?p=7792
معرفی داروی دیازپام (Diazepam)
دامیران