معرفی رشته تخصصی رادیولوژی دامپزشکی
radio vetergency

اپیزود هفت : معرفی رشته تخصصی رادیولوژی دامپزشکی

باحضور دکتر محمد ملازم استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

گوینده : کیان کاشانی

دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

Episode 07  – Radio vetergency

 

معرفی رشته تخصصی رادیولوژی دامپزشکی
دامیران