اهمیت اختصاص زمان کافی در تغذیه و نشخوار گاو
اهمیت اختصاص زمان کافی در تغذیه و نشخوار گاو
post

اهمیت اختصاص زمان کافی در تغذیه و نشخوار گاو

بهینه سازی سلامت و تولیدات در گاوهای شیری زمانی حاصل میشود که دام از میزان خوراک مصرفی کافی به منظور تأمین نیازهایش اطمینان حاصل کند. به منظور این هدف باید جیره هایی با کیفیت بالا فرموله شود. نباید انتظار داشته باشیم که تنها با در اختیار قرار دادن خوراک به گاوها آنها قادر خواهند بود، تمامی ارزش آن را دریافت کنند.

این در حالی است که در بسیاری از مزارع گاوها، به مقدار کافی علوفه دریافت نمی کنند از این رو به خاطر نوع خوراک مصرفی و هضم حاصل از آن تمامی مواد مغذی در اختیار دام قرار نخواهد گرفت و می توان انتظار داشت که مشکلاتی به طور مستقیم درنتیجه روش های مصرف خوراک و نشخوار دام به وجود آید.

 

رفتار تغذیه ای

رفتار تغذیه ای که دام از خود نشان می دهد به طور مستقیم با میزان مصرف خوراک همچنین س لامت شکمبه و هضم خوراک در ارتباط است.

مقدار خوراک مصرفی دام روی رفتارهای تغذیه ای که شامل کل خوراک مصرفی (به صورت کیلوگرم در روز) میشود تأثیرگذار است.

این خوراک مصرفی در روز نیز خود شامل تعداد وعده های مصرفی در روز و مقدار هر وعده ها خواهد بود.

تحقیقات اخیر حاکی از آن اند که مصرف زیاد غذا باعث بهبود تولید شیر که ارتباط نزدیکی با زمان تغذیه گاو در اسطبل در مقایسه با مصرف غذاهای (حجیم تر و زودهضم تر) خواهد داشت.

این نوع الگوی تغذیه ای در گاوها نه تنها به تولید بهتر شیر کمک کرده بلکه بر کارایی و سلامت شکمبه نیز اثرگذار خواهند بود.

مصرف خوراک در وعده های کوچک تر هم به پایدار نگه داشتن محیط شکمبه کمک کرده و باعث بهبود هضم فیبر خوراک و افزایش چربی شیر می گردد.

اهمیت زمان در نشخوار دام

اهمیت زمان در نشخوار دام ها نباید نادیده گرفته شود.

اکسیدین دامداری ها

گاوهای شیری برای هضم خوراک به نشخوار کردن آن متکی هستند.

گاوها در هنگام نشخوار قطعات خوراک را به ذرات کوچکتری تقسیم می کنند.

این کار نه تنها به باکتری های شکمبه اجازه خواهد داد که غذا را بهتر هضم کنند بلکه حرکت مواد در سطح شکمبه را نیز بهبود خواهند بخشید.

خوراک های سریع التخمیر زودتر از محیط شکمبه حذف می شوند؛ بنابراین اختصاص زمان کافی به نشخوار دام در به حداکثر رساندن مصرف خوراک کمک خواهد کرد.

گاوها در زمان نشخوار بزاق تولید می کنند که حاوی مقادیر زیادی بیکربنات است و به کاهش سطح اسیدیته شکمبه کمک می کند؛ بنابراین زمان بیشتر برای نشخوار به تثبیت محیط پایدار شکمبه کمک کرده که برای هضم غذا نیز مفید است.

اهمیت اختصاص زمان کافی در تغذیه و نشخوار گاو
گاوها در هنگام نشخوار قطعات خوراک را به ذرات کوچکتری تقسیم می کنند.

حداکثر زمان

 سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که حداکثر زمان برای تغذیه و نشخوار چقدر است؟

این پرسش با یک جیره متعادل که بر اساس احتیاجات غذایی دام فرموله شده باشد به همراه فیبر کافی که باعث کندتر شدن روند مصرف و افزایش زمان نشخوار شود قابل پاسخ خواهد بود.

فراتر از آن ما باید مطمئن شویم که گاوها باید برای دسترسی به خوراک خود در روز با در اختیار داشتن زمان کافی برای نشخواره تحریک شوند.

در یک سری از مطالعات نشان داده شده است که سازگارترین و مؤثرترین راه برای تحریک فعالیت تغذیه ای دام ها، ارائه خوراک جدید است؛ که این خوراک خود باعث ایجاد پاسخ بیشتری از سوی دام نسبت به طول روز، شیردهی و با توزیع خوراک خواهد شد.

توزیع خوراک به گاوها بیش از یک بار در روز به ترویج الگوی مناسب تغذیه ای توصیف شده در بالا کمک خواهد کرد و باعث بهبود کارایی هضم و افزایش چربی شیر می شود.

تولید کنندگان به این ترتیب تشویق به ارائه خوراک تازه به دام به صورت روزانه میشوند.

بررسی رنگ ، بو و مزه شیر

مهم ترین نکته، در نظر گرفتن زمان بین وعده های خوراک دهی است و باید مطمئن شد که گاوها حتما دسترسی کامل به آخور داشته باشند.

در توزیع خوراک به داخل آخورها باید به این نکته توجه کرد که بدون در نظر گرفتن زمان همیشه خوراک در اختیار دام قرار داشته باشد.

بیشتر بدانید: اثرات لیپو پلی ساکاریدها بر تولید مثل در گاو

اگر بیشتر گاوها در زمان توزیع خوراک به سمت آخورها هجوم آوردند نشان دهنده این است که گاوها مدت زمان طولانی خوراک نداشته اند.

در این شرایط باید خوراک بیشتری در اختیارشان قرار داده شود.

این رفتارها غالبا در مزارعی اتفاق می افتد که دامداران از خوراک دادن منظم به دام ها امتناع می ورزند یا خوراک به میزان کمتری در اختیار گاوها قرار می گیرد.

چنانچه آخور گاو برای مدت زمانی طولانی خالی از خوراک باشد، دام در زمان خوراک دهی مقدار زیادی خوراک و با سرعت زیاد مصرف می کند دسترسی به خوراک تحت تأثیر شرایط زندگی گروهی در بستر نظیر رقابت و فضای آخورها نیز قرار می گیرد.

وقتی جمعیت بستر متراکم از گاوها باشد به طوری که همه گاوها دسترسی یکسان به خوراک آخور نداشته باشند، الگوی مصرفی خوراک نیز تغییر خواهد کرد و دام تمایل بیشتری به مصرف سریع تر خوراک و خوراک های بزرگ تر نشان خواهد داد.

در نتیجه اگر دسترسی مناسب به آخور برای دام وجود نداشته باشد، دام فرصت مصرف خوراک را در تایمی از روز که فعالیت بیشتری دارند، از دست خواهد داد.

بیشتر بدانید: پروتئین میکروبی در تغذیه گاو چه اهمیتی دارد؟

زمانی که هر گاو صرف نشخوار می کند بسته به رژیم غذایی با ترکیب جیره و میزان نشخوار تفاوت خواهد کرد.

هرچند فاکتورهایی که روی الگوی فعالیت روزانه گاوها اثر می گذارند، روی الگوی فعالیت های روزانه دام نیز تأثیر بسزایی در زمان اختصاص داده شده به نشخوار می گذارند.

مدیریت تولیدمثل و همزمان سازی فحلی در میش

گاوهای شیری غالبا در طی یک الگوی روزانه، خوراک مصرف می کنند و طولانی ترین دوره نشخوار زمانی رخ می دهد که حیوان فعالیت زیادی نداشته باشد (مانند زمان خوردن یا شیردهی) ولی در زمان استراحت (دراز کشیدن) بسر می برد، به همین ترتیب بیشتر فعالیت های نشخوار در زمان استراحت در شب اتفاق می افتد، بیماری های مرتبط و شدید با نشخوار در اواسط روز و زمان استراحت بین سایر فعالیت های دام رخ می دهد.

اهمیت اختصاص زمان کافی در تغذیه و نشخوار گاو
مهم ترین نکته، در نظر گرفتن زمان بین وعده های خوراک دهی است

به همین علت نباید تعجب کرد که هر گونه اختلالی در زمان استراحت دام روی مدت زمان نشخوار گاو اثرگذار باشد و آن را کاهش دهد و در نتیجه منجر به کاهش مصرف خوراک و تولید شود حداکثر زمان استراحت در دام یک مؤلفه کلیدی برای بهینه سازی نشخوار خواهد بود.

بیشتر بدانید: تاثیر استرس گرمایی بر متابولیسم پروتئین در گاوهای شیری

این امر با فراهم آوردن بهاربندهای استاندارد (فری استال، جایگاه انفرادی) که سایزشان به گونه ای تعبیه شده باشد که دام به راحتی و بدون هیچ گونه مانعی دراز کشیده و استراحت کند و همچنین کف بستر ملایم و راحت باشد، انجام خواهد پذیرفت.

نشخوار در دام زمانی افزایش خواهد یافت که استرس حرارتی مانند سایر عوامل استرس زا محیطی در گله های گروهی کاهش یابد به طور خلاصه مصرف خوراک، راندمان هضم و تولید شیر در شرایطی مطلوب خواهد شد که دام زمان زیادی را صرف خوردن و نشخوار کند، این شرایط تنها با بالانس مناسب جیره تأمین نخواهد شد و گاو همواره باید از دسترسی مداوم خوراک اطمینان حاصل کرده و فرصت کافی برای استراحت و نشخوار نیز داشته باشد.


میترا ریاسی / کارشناسی علوم دامی
فصلنامه علمی – تخصصی رویان / سال چهارم / شماره پانزدهم / بهار۹۷
منبع: دامیران
نویسنده: میترا ریاسی
لینک کوتاه مقاله: daamiran.com/?p=7538
برای ورود به بانک مقالات دامیران کلیک کنید
اهمیت اختصاص زمان کافی در تغذیه و نشخوار گاو

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

post

منبع:

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

19 − 12 =