اهمیت پروتئین در گوساله شیری
اهمیت پروتئین در گوساله شیری
post

اهمیت پروتئین در گوساله شیری

هرچه بیشتر راجع به مفهوم تغذیه اوایل زندگی در گوساله شیری و اثراتش در عملکرد در طول زندگی بدانیم بیشتر به پرورش حیوانات جایگزین گله بیشتر توجه می کنیم.

تعیین بهترین غذا برای دام های جوان قسمت مهمی از موفقیت در برنامه ی پرورش است نیاز های پروتئین و انرژی یک گوساله از شیر گرفته نشده بر اساس آنچه بر اساس افزایش وزن روزانه با ADG مورد انتظار تفاوت دارد.

بنابراین تغذیه اعمال شده در این مرحله باید با نتیجه مورد انتظار است هماهنگ باشد.

بیشتر بدانید: اتلاف پروتئین در واحدهای دامپروری

گوساله شیری نوزادی که با مقدار مناسبی از شیر خشک با کیفیت بالا تغذیه می شوند انتظار می رود که وزنی بیشتر از ۸۲/۰ کیلوگرم در روز داشته باشند یا اینکه وزن آنها در مدت ۵۶ روز نسبت به زمان تولد دو برابر شود این گوساله ها نیاز به استار تری دارند که مصرف خوراک آنها را افزایش داده و شکمبه را با مقادیر کافی کربوهیدرات و پروتئین های قابل دسترس برای رشد آماده کند.

همزمان این استارتر باید مقادیر کافی پروتئین غیرقابل تجزیه داشته باشد تا گوساله شیری مقادیر کافی پروتئین به منظور رشد مداوم در طول دوره انتقال از خوراک مایع به خوراک نشخوارکنندگان در حالی که شکمبه کاملا کارایی نیافته است را دریافت کند.

زمانی که نوزادان در زمان اولیه زندگی از مواد تغذیه ای جایگزین شیر با کیفیت بالا استفاده می کنند نیازمند یک استارتر گوساله ۲۲% پروتئین خام هستند که به آنها اجازه ادامه رشد در حد ظرفیت هایشان در زمانی که به جیره یک نشخوار کننده منتقل می شوند بدهد.

استرس دوره انتقال گوساله شیری

دوره ی انتقال در زندگی یک گوساله شیری به معنی یک استرس برای آنها است و فقط شش هفته از زندگی گوساله شیری باید مرحله ی انتقالی از غذای مایع مقدماتی به غذای نشخوارکننده باشد.

پرواربندی گاو و گوساله گوشتی، اصول و قواعد

هدف اساسی برای پرورش دهنده گوساله شیری کاهش دادن این استرس است و ثابت نگه داشتن سرعت رشد گوساله ها در مرحله ی انتقالی که به سوی کامل شدن دستگاه گوارششان طی می کنند.

مشخصا در حین انتقال شیر به ماده ی خشک یک آزمایش نشان داد که گوساله شیری که غذا با ۲۲% پروتئین خام تغذیه شدند بهتر از گوساله هایی اند که با استارتر ۱۸% پروتئین خام تغذیه شدند مرحله انتقالی را طی کردند.

مطالعه دیگری که بازده رشد گوساله شیری تغذیه شده با استارتر ۲۲% پروتئین خام در مقابل با ۱۸% پروتئین خام را مقایسه کرد نشان داد که گزارش شد که گوساله هایی که با استارتر ۲۲% تغذیه ش دند بازده بهتری داشتند در حالی که در طول ۴۲ روز قبل افزایش وزن مشابهی داشتند.

مقادیر زیادی از اطلاعات تحقیقات علمی وجود دارند که سندی بر فواید افزایش سطح پروتئین خالص استارتر گوساله از ۱۲ به ۱۸ درصد را نشان می دهد.


یاسمن زراعت پیشه/کارشناسی علوم دامی/۹۴
فصلنامه علمی-تخصصی رویان
منبع: دامیران
نویسندگان: یاسمن زراعت پیشه
لینک کوتاه مقاله: daamiran.com/?p=9971
برای ورود به بانک مقالات دامیران کلیک کنید
اهمیت پروتئین در گوساله شیری

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

post

منبع:

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

سه × 3 =