بیماری بابزیوز در گاو (پیروپلاسموز)

بابزیوز در گاو (پیروپلاسموز)

Bovine babesiosis

گوینده: کیان کاشانی

دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

رسانه دامپزشکی Vetergency


بیشتر بدانید: بیماری‌های دام و طیور و آبزیان
منبع: دامیران
تهیه و تنظیم: کیان کاشانی
لینک کوتاه ویدئو: daamiran.com/?p=8968
بیماری بابزیوز در گاو (پیروپلاسموز)
دامیران