چرا گاوها می ترسند و اثرات ترس بر گاو چیست؟
چرا گاوها می ترسند و اثرات ترس بر گاو چیست؟
۴.۵/۵ - (۲ امتیاز)

ترس گاو و اثرات آن

آیا گاوها حیواناتی ترسو هستند؟

در طی هزاران سال اهلی کردن حیوانات، مطالعات روی حیوانات وحشی و رها شده در مراتع، نشان داده اند که، رفتار حیوانات مزرعه ای، هنوز شباهت نزدیکی با نیاکان وحشی آنها دارد.

حیواناتی که در طبیعت نقش صید را بازی می کنند، مانند نشخوارکنندگان اهلی، به نوعی سازگاری پیدا کرده اند که به توانند، خود را از گزند صیادان دور، و در امان نگه دارند.

ترس، نقش اساسی در این فرآیند بازی می کند، که باعث تحریک حیوان، برای جلوگیری از ایجاد وضعیت های سخت می شود.

ترس در حیوان باعث بروز رفتارهای خاصی می گردد که با خلق و خوی حیوانات مخالف می باشد. این هیجانات، می توانند اثرات بسیار بدی روی حیوان داشته باشند .

آیا گاوها از انسان می ترسند؟

طرز برخورد دست اندر کاران پرورش حیوانات با آنها، و ترس از آدمهایی که، می توانند باعث بهبود در راندمان تولید حیوان شوند، در راحتی حیوان نقش پیچیده ای را خواهند داشت.

انسانها می توانند بوسیله تغییر در اندازه، و حرکات سریع، و یا غیر قابل پیش بینی خود، ترس را در حیوانات ایجاد کنند.

عموما، در مزارع کوچک، حیوانات به حضور انسان ها، با روبرو شدن با آنها بطور مستمر، عادت می کنند.

بدون داشتن یک ارتباط مثبت و متعادل با حیوانات، ترس طبیعی حیوان از انسان، تقویت می شود، که این ترس روی فیزیولوژی، تولید، و راحتی حیوانات، اثر مخرب خواهد داشت.

ترس و تاثیر آن بر فیزیولوژی گاو

این مساله نباید حیرت آور باشد که، ترس حیوان از انسان، می تواند اثرات منفی روی تولید، و شیوع اختلالات فیریولوژیکی در ارتباط با آن، داشته باشد.

در شیر گاوهایی که در طی اولین زایمان، به حضورتوام با آرامش انسان، عادت کرده باشند، غلظت کورتیزول پایین تر خواهد بود.

غلظت کوتیزول شیر، ارتباط بالایی، با زمان صرف شده برای احساس نزدیکی و آرامش گاوها، با افراد آزمایش کننده داشته است.

تحقیقی در این خصوص نشان داد که، غلظت کورتیزول شیر، در ٩ ماهه اول بعد از زایمان، در گاوهای شکم اول، در خصوص آنهایی که افراد مراقبت کننده با آنها ارتباط نزدیکی بر قرار کرده بودند، پایین تر بود ( بویسی و بویسو ١٩٨٨ ).

تحقیقات نشان داده، زمانی که شخص جدیدی، یا شخصی که قبلا با گاوها بد رفتاری کرده، وارد شیردوشی می شود، ضربان قلب گاوها در این هنگام بالا می رود ( نی یریم و واران ١٩٩٣؛ راشن و همکاران ١٩٩٧) .

در هر دو مطالعه، با بالا رفتن ضربان قلب، تولید نیز پایین می آید.

این تغییرات فیزیولوژیکی در ارتباط با استرس، می تواند، در پایین آمدن تولید شیر و ترشح شیر موثر باشد.

ورکرت و همکاران ( ١٩٩٨ )،گزارش کرده اند که، غلظت کورتیزول در شیر، تقریبا ١ ساعت قبل از شیردوشی، می تواند به عنوان شاخصی از کورتیزول پلاسما به حساب آید، چرا که، کورتیزول آزاد، به سرعت، و بر اساس قانون انتشار، به بخش های دیگر حرکت کرده، و از غلظت آن کاسته می شود.

پس، فعالیت محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال، در حوالی زمان شیردوشی، احتمالا، انعکاسی در غلظت کورتیزول شیر، و در نتیجه ترس از بشر، در زمان شیردوشی دارد، این عمل پاسخی است به استرس شدید، که می تواند روی کورتیزول شیر تاثیر داشته باشد.

اصولا، نتیجه قابل قبول این است که، بالا بودن غلظت سلولهای بدنی در شیر، نشانگر اورم پستان تحت درمانگاهی، یا پتانسیل ابتلا به اورام پستانی می باشد( هیل ١٩٩١ ).

اثرات اختلال رفتاری self sucking بر سلامت و تولیدات گاو شیری

آنالیزهای گسترده، ارتباطی منفی، و معنی دار، بین تعداد سلولهای بدنی در شیر، و تولید شیر را نشان داده اند ( هیل ١٩٩١ ).

اگر چه مکانیزم هایی که به موجب آن، استرس و ترس می تواند روی ورم پستان های تحت درمانگاهی اثر بگذارد ناشناخته مانده، ولی ثابت شده که، استرس روی نوع پاسخ ایمنی بدن حیوان می تواند تاثیر گذار باشد.

عکس العمل های مختلف سیستم ایمنی، با تولیدات مختل کننده محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال ناشی از استرس و ترس های موجود، سد شده، و حساسیت بر علیه برخی از ویروسها و باکتریها بالا می رود.

استرس و ترس شدید، باعث افزایش چشمگیر در تعداد لوکوسیت ها شده، و نسبت انواع گلبولهای سفید موجود در خون را تغییر می دهد، مثل کاهش در لنفوسیتها و افزایش در نوتروفیل ها(سلی ١٩٧۶).

بنابراین، با استفاده از شمارش سلولهای سماتیک، نمی توان ارتباط اثرات یک آلودگی و استرس و ترس را روی شمارش سلولهای کل شیر گله تشخیص داد (Rushen و همکاران).

ترس از تک تک انسانها- عمومیت دادن یا فرق گذاشتن یک سوال مهم این است که،

تا چه اندازه گاوها قادرند بین افراد تفاوت قائل شده، و شناسایی از افراد داشته باشند؟

این امر از نظر عملی بسیار مهم است که بدانیم، وسعت و اندازه ترس ناشی از کار نامناسب توسط یک نفر، آیا به عموم نسبت داده می شود یا خیر؟

اگر این ترس، توسط حیوان عمومیت داده شود، همه نتایج فیزیولوژیک و تولیدی ناشی از ترس نیز عمومیت پیدا خواهد نمود.

اصولا، هر گاودار اطلاعاتی را از گاوها به دست آورده و سینه به سینه به دیگران انتقال می دهد که، می تواند در خصوص اکثر گاوها صادق باشد، چرا که، این اطلاعات جدای از اختلافات بین نژادی انسانها و نیز گاوها به دست آمده است (نی یریم و واران ١٩٩٣ ،سی بروک و بارتل ١٩٩٢ ،سی بروک ١٩٩۴).

طبق این اطلاعات، حیوانات عکس العمل های متفاوتی را در مقابل افراد متفاوت نشان می دهند.

بیشتر تحقیقات جدید، که طیف وسیعی از حیوانات اهلی را مورد مطالعه قرار داده اند، نشان داده اند که، گاوها قادرند تک تک انسانها را از هم تشخیص دهند.(دپسیل و همکاران  ١٩٩۶) گزارش کردند که، وقتی شخصی وارد جایگاه گوساله ها می شود، اگر شخص آشنا نباشد، دوره تماس، کوتاهتر ولی با تواتر بیشتر صورت می گیرد.

وقتی افراد متفاوت، به صورت مکرر با گوساله ها کار می کنند، به آن کسی جواب مثبت می دهند که، نسبت به دیگران بهتر رفتار کرده باشد، همچنین، آنها با کسی که بهتر با آنها رفتار کرده، تماس بیشتری پیدا می کنند، این امر نشان می دهد، گوساله ها قادر به تشخیص و تمیز بین افراد می باشند.

نتایج آزمایش (مونس گارد و همکاران ١٩٩٧) نشان داد که، گاوهای شیری بزرگسال، شباهت بین انسانها را بر اساس رفتار آنها با خود تشخیص می دهند. تایلر و دیویس نیز، به طور موفقیت آمیزی، گاوهای شیری بزرگسال را برای تشخیص بین انسانها تربیت کردند.

مونس گارد و همکاران اظهار داشتند که، گاوهای شیری مسن تر، می توانند افراد را بر اساس نوع رفتاری که از آنها سر می زند تمیز دهند، حداقل، زمانی که لباسهای یکسانی بر تن نکرده باشند، ولی گاوها قادر نیستند بین همان کارگران، زمانی که لباسهای یکسان دارند تفاوتی قایل گردند؛ و حدس می زدند که، رنگ لباس، عامل مهمی است که گاوها برای شناسایی افراد از آن استفاده می کنند.

گاوها رفتار افراد ناشناسی که لباس هایی با رنگ یکسان دارند را عمومیت نمی دهند. حدس زده می شود، که گاوها فقط از رنگ لباس برای تمیز بین انسانها استفاده نمی کنند.

در تایید این گفته، تایلر و دیویس نشان داده اند که، گاوها ظرفیت تشخیص بین انسانهایی که یک رنگ لباس پوشیده اند را نیز دارند.

بررسی علل رفتارهای پرخاشگرانه در حیوانات

مطالعات در صنعت گاو شیری، و نیز پرورش خوک نشان داده اند که، نوع رفتار کارگران با حیوانات را، از شدت ترس حیوانات از انسانها، می توان ارزیابی نمود. مطالعه در این خصوص نشان داد که، ارتباط رفتار شیردوش ها با حیوانات، کمتر به خصوصیات عمومی حیوانات ارتباط پیدا می کند، و بیشتر به نوع خلقیات شیروش ها و ارتباط آنها با حیوانات بستگی خواهد داشت.

نتایج این مطالعه، بوسیله تئوری “فیش بین” تائید شد که به نام عمل دلیل دار، معروف است و می گوید، ” بر اساس یک قانون کلی، با شخص یا اشیاعی که دوستشان داشته باشیم، رفتار خوشایندی را خواهیم داشت، و رفتارهای نا خوشایند را زمانی از خود بروز می دهیم که، از اشخاص یا اشیاء خوشمان نیاید. از طرفی بجز وقایع غیر قابل پیش بینی، ما اندیشه های خود را در عمل بروز می دهیم”.

یافته های مربوط به مطالعه همس ورث و همکاران و مشاهدات، بوسـیله بروئر و همکاران نشان داد که، رفتار شیردوشها، در مقابل گاوهای شیری، در ارتباط با پاسخهای ترس از بشر، بیشتر در سیستم های صنعتی دیده می شوند.

این مطالعه همچنین، ارتباط بین رفتار شیردوش، ترس گاو، و استرس در گاو را به روشنی نشان می دهد. به این ترتیب که مشاهده رفتار شیردوش، و میزان ترس گاو در تست استاندارد ترس، و نیز غلظت کورتیزول شیر می توانند، در جهت تکمیل و تائید یکدیگر باشند.

چرا گاوها می ترسند و اثرات ترس بر گاو چیست؟

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

4.5/5 - (2 امتیاز)

منبع: دامیران

برای کپی کلیک کنید

یک نظر در “چرا گاوها می ترسند و اثرات ترس بر گاو چیست؟

  • ۱۶ مرداد, ۱۴۰۰ , ۱۳:۱۰

    سپاس برای این مقاله خوب و واجد نکات علمی و کاربردی

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

16 − 1 =