ساختار جمعیتی گوسفندان و تغییرات ژنومیکی در ایران
ساختار جمعیتی گوسفندان و تغییرات ژنومیکی در ایران - دامیران

ساختار جمعیتی گوسفندان و تغییرات ژنومیکی در ایران

طرح بررسی تغییرات ژنومیکی و ساختار جمعیتی گوسفندان ایران از طریق تعیین توالی کل ژنوم با هدف درک ارتباطات ژنتیکی، تاریخ جمعیت، ساختار ژنتیکی درون و بین جمعیت ها در گوسفندان بومی ایران و شناسایی نشانگرهای خاص نژادی به منظور استفاده در آزمون انتساب در پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در حال اجراست.

نژادهای بومی گوسفند که به خوبی با طیف وسیعی از شرایط کشاورزی زیست محیطی (آب و هوای مختلف، انواع بیماری و خوراک محلی) سازگار شده اند، دامداری پایدار در مناطق حاشیه ای و دشوار در هر کشور را تضمین می‌کنند.

توصیف مولکولی منابع ژنتیکی قابل دسترس و جمع آوری اطلاعات در مورد تنوع و ساختار ژنتیکی برای توصیف و حفاظت از ژرم پلاسم بسیار ضروری است. تعیین ژنوتیپ کل ژنوم (Whole genome typing) درک ما را از ساختار ژنتیکی جمعیت های گونه های دامی اهلی، منشا آنها، اثر مهاجرت و همچنین جابجایی جمعیت های انسانی متصل به این فرآیندها را افزایش می‌دهد.

نژادهای بومی گوسفند، مخازن ژنی مهم برای صفات سازگاری هستند و می‌توانند برای تضمین کارآیی برنامه های اصلاحی تنظیم شده برای شرایط جغرافیایی متنوع به کار روند.

بیشتر بدانید:

مروری بر بیماری های متابولیک گوسفندان و بز

آزمایش کتامین در گوسفندان و بروز پدیده های شگفت انگیز

روش های مؤثر بر بهبود باروری گوسفند

در این مطالعه ۲۰ نژاد گوسفند بومی ایران شامل شامل بلوچی، مغانی، شال، افشاری، زل، تالشی، مهربان، لری بختیاری، زندی، دالاق، نائینی، فراهانی، کبوده شیراز، ترکی قشقایی، سنجابی، قره گل، قزل، کردی خراسان، ماکویی و کلکویی با استفاده از تعیین ژنوتیپ افراد با SNPchip700k و بعد از آنالیز اولیه تعیین توالی کل ژنوم (Whole genome sequencing) مورد مطالعه قرار گرفتند.

  استفاده از پسماندها در تغذیه نشخوارکنندگان

درک ارتباطات ژنتیکی، تاریخ جمعیت، ساختار ژنتیکی درون و بین جمعیت ها در گوسفندان بومی ایران، اثر انتخاب بر ژنوم گوسفندان بومی ایران، بررسی میزان وجود هاپلوتایپ های مشترک (Haplotype sharing) بین گوسفندان بومی ایران و شناسایی نشانگرهای خاص نژادی به منظور استفاده در آزمون انتساب از جمله اهداف این طرح است.

طبق اعلام روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری که در رشت مستقر است یکی از پژوهشکده‌های منطقه‌ای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی است که در سه بخش بیوتکنولوژی دام، طیور و آبزیان، ژنومیکس و کشت بافت و انتقال ژن با اولویت دام، طیور و آبزیان و حشرات صنعتی و سپس گیاهان استراتژیک منطقه فعالیت دارد.


اخبار سایر رسانه‌ها، صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌ ها است و دامیران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
منبع: ایسنا
لینک کوتاه: daamiran.com?p=8912
جهت مشاهده آرشیو اخبار صنعت کلیک کنید
ساختار جمعیتی گوسفندان و تغییرات ژنومیکی در ایران

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

"اخبار سایر رسانه‌ها، صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌ ها است و دامیران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد."

منبع:

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

دامیران