عارضه جفت ماندگی در گاو

بیماری جفت ماندگی در گاو

Retention of placenta in cattle

گوینده: کیان کاشانی

دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

رسانه دامپزشکی vetergency


بیشتر بدانید: بیماری‌های دام و طیور
منبع: دامیران
تهیه و تنظیم: کیان کاشانی
لینک کوتاه ویدئو: daamiran.com/?p=8452
عارضه جفت ماندگی در گاو
دامیران