جدیدترین قیمت گوشت قرمز در بازار ۱ اسفند
جدیدترین قیمت گوشت قرمز در بازار ۱ اسفند

قیمت گوشت قرمز در بازار

آنچه در زیر می خوانید قیمت روز گوشت قرمز در سطح بازار تهران است؛ این صفحه بروزرسانی می شود.

قیمت گوشت قرمز بتاریخ ۱ اسفند

نوع محصول برند وزن قیمت (تومان)
قیمه ای گوسفند ممتاز داخلی  مهیا پروتئین ۵۰۰گرم ۱۱۷,۰۰۰
گوشت ماهیچه گوساله بدون استخوان دارا ۸۰۰گرم ۱۶۴,۰۰۰
ماهیچه پلویی گوسفند مهیا پروتئین ۸۰۰گرم ۱۴۹,۰۰۰
شیشلیک گوسفندی زی پرو ۱ کیلوگرم ۲۱۵,۰۰۰
گوشت گوساله خورشتی مهیا پروتئین ۸۰۰گرم ۱۷۸,۰۰۰
آبگوشتی گوسفند مهیا پروتئین ۱ کیلوگرم ۱۵۶,۰۰۰
گوشت نگینی استامبولی گوساله مهیا پروتئین ۵۰۰گرم ۱۰۶,۰۰۰
راسته شاندیزی مرینیت شده گوسفندی دارا ۸۰۰گرم ۲۲۰,۰۰۰
فیله گوساله دارا ۸۰۰گرم ۲۴۳,۰۰۰

قیمت گوشت قرمز بتاریخ ۱۷ بهمن

نوع محصول برند وزن قیمت (تومان)
گوشت گوسفندی خورشتی ممتاز زی پرو ۱ کیلوگرم ۲۳۰,۰۰۰
خورشتی گوساله  زی پرو ۱ کیلوگرم ۱۸۲,۰۰۰
مغز راسته گوسفندی آریا بهار پروتئین ۵۰۰ گرم ۱۴۹,۰۰۰
شیشلیک گوسفندی زی پرو ۱ کیلوگرم ۲۱۵,۰۰۰
سردست گوساله  آریا بهار پروتئین ۵۰۰ گرم ۹۸,۰۰۰
گوشت خورشتی گوسفندی  زی پرو ۱ کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰
خورشتی گوساله آریا بهار پروتئین ۸۰۰ گرم ۱۷۷,۰۰۰
فیله ممتاز گوسفندی پویا پروتئین ۱ کیلوگرم ۳۰۷,۰۰۰
ران گوسفندی با استخوان ممتاز رویال طعم ۱ کیلوگرم ۲۰۸,۰۰۰

قیمت گوشت قرمز بتاریخ ۷ بهمن

نوع محصول برند وزن قیمت (تومان)
ماهیچه گوسفندی  آریا بهار پروتئین ۱ کیلوگرم ۲۱۹,۰۰۰
گوشت ماهیچه گوساله بدون استخوان دارا ۸۰۰گرم ۱۶۴,۰۰۰
گردن گوسفندی ممتاز آریا بهار پروتئین ۸۰۰گرم ۱۶۷,۰۰۰
شیشلیک گوسفندی زی پرو ۱ کیلوگرم ۲۱۵,۰۰۰
ران گوساله پویا پروتئین ۱ کیلوگرم ۱۹۹,۰۰۰
گوشت خورشتی گوسفندی  زی پرو ۱ کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰
استیک گوساله مهیا پروتئین ۵۰۰گرم ۱۳۶,۰۰۰
آبگوشتی گوسفند مهیا پروتئین ۱ کیلوگرم ۱۶۷,۰۰۰
راسته گوساله کبابی دارا ۸۰۰گرم ۱۶۸,۰۰۰

قیمت گوشت قرمز بتاریخ ۲۳ دی

نوع محصول برند وزن قیمت (تومان)
گوشت خورشتی گوسفندی زی پرو ۱ کیلوگرم ۲۱۱,۰۰۰
ران گوساله داخلی مهیا پروتئین ۱ کیلوگرم ۱۹۲,۰۰۰
راسته گوساله کبابی دارا ۸۰۰گرم ۱۶۸,۰۰۰
راسته بدون استخوان گوساله زی پرو ۱ کیلوگرم ۲۱۸,۰۰۰
ران گوسفندی  پویا پروتئین ۱ کیلوگرم ۱۹۱,۰۰۰
گوشت خورشتی ماهیچه گوساله دارا ۸۰۰گرم ۱۵۶,۰۰۰
شیشلیک گوسفندی زی پرو ۱ کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰
گوشت نگینی استامبولی گوساله مهیا پروتئین ۵۰۰ گرم ۱۰۲,۰۰۰
وضعیت بازار گوشت قرمز و واردات آن

قیمت گوشت قرمز بتاریخ ۱۸ دی

نوع محصول برند وزن قیمت (تومان)
شیشلیک گوسفندی زی پرو ۱ کیلوگرم ۲۰۰,۰۰۰
ران گوساله داخلی مهیا پروتئین ۱ کیلوگرم ۱۷۱,۰۰۰
گوشت نگینی استامبولی گوساله مهیا پروتئین ۵۰۰ گرم ۱۰۲,۰۰۰
راسته بدون استخوان گوساله زی پرو ۱ کیلوگرم ۲۱۸,۰۰۰
گوشت خورشتی گوسفندی  زی پرو ۱ کیلوگرم ۱۹۶,۰۰۰
گوشت مغز ران گوساله دارا ۸۰۰گرم ۱۳۷,۰۰۰
ران گوسفندی پویا پروتئین ۱ کیلوگرم ۱۷۸,۰۰۰
راسته گوساله کبابی دارا ۸۰۰گرم ۱۶۸,۰۰۰

قیمت گوشت قرمز بتاریخ ۱ دی

نوع محصول برند وزن قیمت (تومان)
خورشتی بدون استخوان گوسفند مهیا پروتئین ۱ کیلوگرم ۱۸۹,۰۰۰
ران گوساله داخلی مهیا پروتئین ۱ کیلوگرم ۱۷۱,۰۰۰
گردن گوسفندی پویا پروتئین ۱ کیلوگرم ۱۶۷,۰۰۰
راسته بدون استخوان گوساله زی پرو ۱ کیلوگرم ۲۱۲,۰۰۰
گوشت خورشتی گوسفندی  زی پرو ۱ کیلوگرم ۱۹۲,۰۰۰
گوشت نگینی استامبولی گوساله مهیا پروتئین ۵۰۰ گرم ۹۱,۰۰۰
ران گوسفندی پویا پروتئین ۱ کیلوگرم ۱۷۸,۰۰۰
استیک گوساله مهیا پروتئین ۵۰۰ گرم ۱۲۵,۰۰۰

قیمت گوشت قرمز بتاریخ ۲۵ آذر

نوع محصول برند وزن قیمت (تومان)
آبگوشتی گوسفند مهیا پروتئین ۱ کیلوگرم ۱۴۷,۰۰۰
ران گوساله داخلی مهیا پروتئین ۱ کیلوگرم ۱۷۱,۰۰۰
 گوشت قیمه ای گوساله دارا ۸۰۰ گرم  ۱۶۸,۰۰۰
راسته بدون استخوان گوساله زی پرو ۱ کیلوگرم ۲۱۵,۰۰۰
خورشتی بدون استخوان گوسفند مهیا پروتئین ۱ کیلوگرم ۱۸۷,۰۰۰
گوشت نگینی استامبولی گوساله مهیا پروتئین ۵۰۰ گرم ۹۱,۰۰۰
گردن گوسفندی پویا پروتئین ۱ کیلوگرم ۱۵۴,۰۰۰
استیک گوساله مهیا پروتئین ۵۰۰ گرم ۱۲۷,۰۰۰
گوشت خورشتی گوسفندی  زی پرو ۱ کیلوگرم ۱۹۰,۰۰۰

قیمت گوشت قرمز بتاریخ ۱۸ آذر

نوع محصول برند وزن قیمت (تومان)
قیمه ای گوسفند ممتاز داخلی  مهیا پروتئین ۵۰۰ گرم ۱۰۶,۰۰۰
ران گوساله داخلی مهیا پروتئین ۱ کیلوگرم ۱۷۱,۰۰۰
استیک فیله مینیون گوساله زی پرو ۱ کیلوگرم ۲۹۳,۰۰۰
راسته بدون استخوان گوساله زی پرو ۱ کیلوگرم ۲۱۵,۰۰۰
راسته بدون استخوان گوسفند مهیا پروتئین ۱ کیلوگرم ۲۳۶,۰۰۰
گوشت نگینی استامبولی گوساله مهیا پروتئین ۵۰۰ گرم ۹۱,۰۰۰
آبگوشتی گوسفند مهیا پروتئین ۱ کیلوگرم ۱۴۲,۰۰۰
خورشتی بدون استخوان گوسفند مهیا پروتئین ۱ کیلوگرم ۱۸۷,۰۰۰
گوشت قیمه ای گوساله دارا ۸۰۰ گرم  ۱۶۵,۰۰۰
ثبات در بازار مرغ و افزایش قیمت گوشت قرمز

 

انواع گوشت گوسفند

گوشت حاوی انواع پروتئین، اسیدآمینه‌های ضروری، اسیدهای چرب، مواد معدنی و ویتامین‌ها است و ارزش غذایی بالایی دارد و به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تامین پروتئین در برنامه‌ی غذایی روزانه شناخته می‌شود.

بهداشت و مرغوبیت گوشت از مهم‌ترین عواملی است که در هنگام خرید، باید مدنظر قرار داد. گوشت‌هایی که تحت نظارت سازمان دامپزشکی هستند، از لحاظ بهداشت مورد تایید هستند.

گوشت گوسفند از لذیذترین و پرطرفدارترین گوشت‌ها است که می‌توان از آن در پخت غذاهای محبوبی مثل قورمه گوشت، چلو گوشت، انواع آش و غذاهای فست فودی متنوع مانند لازانیا و پیتزا استفاده کرد.

قسمت‌های مختلف گوسفند، سن و نوع نگهداری (تازه و یخ‌زده) در قیمت گوشت تاثیرگذار است.

قسمت‌های مختلف گوشت گوسفند و کاربرد آن‌ها:

 • شقه:

شقه حدودا نصف بدن یک گوسفند است و می‌توان قسمت‌های مختلف آن را جدا و برای مصارف گوناگون به کار برد.

 • ماهیچه:

یکی از گران‌ترین نوع گوشت گوسفندی است که بدون چربی بوده و بافت نرمی دارد. از ماهیچه گوسفندی می‌توان در غذاهای مختلف از جمله باقالی پلو، سوپ و آبگوشت استفاده کرد.

 • سردست:

به گوشت قسمت زیر زانوی گوسفند، سردست می‌گویند که مقدار زیادی استخوان دارد و به همین دلیل ارزان قیمت است.

از سردست گوسفندی می‌توان برای تهیه کباب‌ها و خورشت‌ها استفاده کرد.

 • قلوه‌گاه:

قلوه در واقع همان کلیه گوسفند است. این گوشت بافت سفتی دارد و بیشتر برای تهیه‌ی گوشت چرخ کرده، کباب کوبیده و حلیم بادمجان استفاده می‌شود.

چربی این گوشت زیاد است و معمولا آن را با مقداری گوشت گوساله به صورت چرخ کرده مخلوط می‌کنند.

 • دنده:

این گوشت، از قسمت دنده‌ی گوسفند بوده و بافت نرم و چربی دارد. از گوشت دنده برای پخت شیشلیک یا همان کباب دنده استفاده می‌کنند که بسیار لذیذ و خوشمزه است.

این گوشت، جزو گران‌ترین بخش‌های گوشت گوسفند است.

 • فیله:

به قسمت زیرین راسته و پشت کمر و جگر سفید، فیله می‌گویند. گوشت این قسمت، بافت نرم و صافی دارد.

تنها ۵درصد از هدف صادرات ۳ میلیون راسی دام مازاد عشایر اجرایی شد

فیله به نسبت گران است و استخوان ندارد. فیله شامل سه قسمت سر، میانی و انتهایی می‌باشد و از هر‌قسمت برای پخت استیک، برگ، چنجه و سایر کباب‌ها استفاده می‌کنند.

 • ران:

این گوشت از قسمت پا و لگن گوسفند گرفته می‌شود. از ران بیشتر برای تهیه ژیگو، رست بیف، و انواع خورشت استفاده می‌کنند.

 • گردن:

این گوشت شامل ماهیچه‌هایی است که گردن گوسفند را تشکیل می‌دهند.

گردن بیشتر برای تولید سوسیس، کالباس و همبرگر کاربرد دارد. می‌توان برای تهیه گوشت چرخ کرده و پخت انواع خورشت نیز از آن استفاده کرد.

از انواع دیگر گوشت گوسفندی می‌توان به چنجه، دست، سیرابی و کله پاچه، راسته، چربی، آبگوشتی، خورشتی، مخلوط اشاره کرد.

نکات مهم برای خریداری گوشت گوسفندی مرغوب:

 • اگر بر روی بسته‌بندی گوشت، حباب دیدید و رنگ گوشت و چربی آن تیره شده بود، از خریداری آن گوشت خودداری کنید؛ زیرا مانده و فاسد است.
 • به نشان‌های مربوطه، مهر بهداشت و دامپزشکی حتما توجه کنید. از خرید گوشت بدون این مجوز‌ها امتناع کنید.
 • گوشت نباید هیچ‌گونه بوی نامطبوع و ترشیدگی بدهد.
 • عضلات گوشت باید سفت و یکدست باشند، نه خشک و چروکیده.
 • بسته به میزان مصرف چند روزه‌ی خود، گوشت بخرید تا تازه بماند و فاسد نشود.
 • رنگ گوشت باید قرمز باشد. از خرید گوشتی که به رنگ قهوه‌ای و سیاه درآمده است، خودداری کنید. این گوشت فاسد شده است.
 • گوشت گوسفند جوان خوش‌پخت‌تر، آبدارتر و خوشمزه‌تر از گوسفند پیر است. راه تشخیص گوشت جوان و پیر این است که گوسفند جوان، گوشت قرمز مایل به صورتی با چربی سفید رنگ و گوسفند پیر، گوشت قرمز پررنگ با چربی زرد دارد.
جدیدترین قیمت گوشت قرمز در بازار ۱ اسفند

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

4.4/5 - (14 امتیاز)

"اخبار سایر رسانه‌ها، صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌ ها است و دامیران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد."

منبع: اقتصاد آنلاین

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

2 × 4 =