کشف جدید دانشمندان؛ تغذیه گاو‌ و گوسفند با جلبک!
کشف جدید دانشمندان؛ تغذیه گاو‌ و گوسفند با جلبک!

کشف جدید دانشمندان؛ تغذیه گاو‌ و گوسفند با جلبک!

دانشمندان ایرلندی در بررسی جدیدی نشان داده‌اند که افزودن جلبک دریایی به تغذیه گاو‌ها و گوسفند‌ها، موجب کاهش انتشار گاز متان می‌شود.
کشف جدید دانشمندان؛ تغذیه گاو‌ها با جلبک - دامیران
کشف جدید دانشمندان؛ تغذیه گاو‌ها با جلبک!
کشف جدید دانشمندان؛ تغذیه گاو‌ها با جلبک - دامیران
کشف جدید دانشمندان؛ تغذیه گاو‌ها با جلبک!
کشف جدید دانشمندان؛ تغذیه گاو‌ها با جلبک - دامیران
کشف جدید دانشمندان؛ تغذیه گاو‌ها با جلبک!
کشف جدید دانشمندان؛ تغذیه گاو‌ها با جلبک - دامیران
کشف جدید دانشمندان؛ تغذیه گاو‌ها با جلبک!
کشف جدید دانشمندان؛ تغذیه گاو‌ها با جلبک - دامیران
کشف جدید دانشمندان؛ تغذیه گاو‌ها با جلبک!
کشف جدید دانشمندان؛ تغذیه گاو‌ها با جلبک - دامیران
کشف جدید دانشمندان؛ تغذیه گاو‌ها با جلبک!
کشف جدید دانشمندان؛ تغذیه گاو‌ها با جلبک - دامیران
کشف جدید دانشمندان؛ تغذیه گاو‌ها با جلبک!
کشف جدید دانشمندان؛ تغذیه گاو‌ها با جلبک - دامیران
کشف جدید دانشمندان؛ تغذیه گاو‌ها با جلبک!
کشف جدید دانشمندان؛ تغذیه گاو‌ها با جلبک - دامیران
کشف جدید دانشمندان؛ تغذیه گاو‌ها با جلبک!
کشف جدید دانشمندان؛ تغذیه گاو‌ها با جلبک - دامیران
کشف جدید دانشمندان؛ تغذیه گاو‌ها با جلبک!
کشف جدید دانشمندان؛ تغذیه گاو‌ و گوسفند با جلبک!
گاو سیستانی در سراشیبی انقراض

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

post

"اخبار سایر رسانه‌ها، صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌ ها است و دامیران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد."

منبع: خبرگزاری میزان

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

شانزده + 6 =