ارزش بازار سرمایه در صنعت دامپروری و دامپزشکی ۲۹ دی
ارزش بازار سرمایه در صنعت دامپروری و دامپزشکی ۲۹ دی

” کاربر گرامی؛ این صفحه هر روز آپدیت می شود “

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز با ۳ هزار و ۴۸۳ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران ۱۳ واحد کاهش٬ هفته معاملاتی خود را پایان دادند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۱/۴۷ درصد و ۶۷۲ واحد، به ۴۴ هزار و ۹۲۲ رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۰ هزار و ۷۷۵، افزایش ۳ هزار و ۹۸۴ واحدی و ۱/۹۳ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 29 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۹ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز با ۳۰ هزار و ۵۳۵ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۲۲۱ واحد افزایش٬ روز معاملاتی خود را پایان دادند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۳/۳۴ درصد و هزار و ۵۷۵ واحد، به ۴۵ هزار و ۵۹۸ رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۶ هزار و ۷۷۸، کاهش ۷ هزار و ۲۶۳ واحدی و ۳/۳۹ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 28 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۸ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز با ۴ هزار و ۲۷۳ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۳ واحد افزایش٬ روز معاملاتی خود را پایان دادند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۷۶ درصد و ۳۶۲ واحد، به ۴۷ هزار و ۱۶۸ رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۴ هزار و ۲۰، کاهش ۸۱۰ واحدی و ۰/۳۸ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 27 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۷ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز با ۱۱ هزار و ۶۸۲ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۱۱۸ واحد کاهش٬ همچنان روند نزولی خود را ادامه دادند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۹۶ درصد و ۴۶۲ واحد، به ۴۷ هزار و ۵۳۲ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۴ هزار و ۸۳۸، کاهش ۳ هزار و ۱۰۶ واحدی و ۱/۴۲ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 26 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۶ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز در پایان آخرین روز هفته معاملاتی خود با ۱۱ هزار و ۶۳۱ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۱۱۲ واحد کاهش٬ مواجه شدند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۱/۶۷ درصد و ۸۱۳ واحد، به ۴۷ هزار و ۹۹۷ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۷ هزار و ۹۵۳، کاهش ۳ هزار و ۱۳۳ واحدی و ۱/۴۲ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 25 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۵ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز در پایان آخرین روز هفته معاملاتی خود با ۴۲۰ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۳۶ واحد افزایش٬ مواجه شدند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۲/۶۱ درصد و هزار و ۲۴۱ واحد، به ۴۸ هزار و ۸۰۹ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۱ هزار و ۷۳، افزایش ۷ هزار و ۵۹۲ واحدی و ۳/۵۶ درصدی را تجربه کرد.

گفتنی است در معاملات امروز چهارشنبه٬ گروه های زراعت و غذایی به جز قند بیشترین رشد شاخص در بین سایر گروه های صنعت را تجربه کردند.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 22 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۲ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز با هزار و ۹۲۸ واحد افزایش، و شاخص کل فرابورس ایران ۴۸ واحد افزایش٬ به سمت بالا تغییر جهت دادند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۰/۴۲ درصد و ۱۹۷ واحد، به ۴۷ هزار و ۵۶۵ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۳ هزار و ۴۸۵، افزایش هزار و ۹۸۶ واحدی و ۰/۹۴ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 21 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۱ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز با ۴ هزار و ۱۸۰ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۹۹ واحد کاهش٬ همچنان قرمز پوش بودند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۰/۳۷ درصد و ۴۶۳ واحد، به ۴۷ هزار و ۳۷۱ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۱ هزار و ۴۸۶، افزایش هزار و ۴۷ واحدی و ۰/۵۰ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 20 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۰ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز با ۲۵ هزار و۶۷۹ واحد کاهش، و شاخص کل فرابورس ایران ۲۵۶ واحد کاهش٬ همچنان قرمز پوش بودند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۲/۸۰ درصد و هزار و ۳۵۶ واحد، به ۴۷ هزار و ۱۸۹ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۰ هزار و ۴۳۴، کاهش ۶ هزار و ۱۸۹ واحدی و ۲/۸۶ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 19 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱۹ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز شنبه، با کاهش ۷۵۱ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۲۸ واحدی٬ جامه سرخ به تن کشیدند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۹۳ درصد و هزار و ۴۵۶ واحد، به ۴۸ هزار و ۵۴۵ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۶ هزار و ۶۲۲، کاهش هزار و ۸۰ واحدی و ۰/۵۰ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 18 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱۸ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز با افزایش ۳۰۴ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۲۷ واحدی روبه رو بودند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۱۲ درصد و هزار و ۶۰ واحد، به ۴۹ هزار واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۷ هزار و ۶۹۷، کاهش ۹۶۹ واحدی و ۰/۴۴ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 15 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱۵ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز با سقوط ۱۳ هزار و ۲۵۴ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۱۶۳ واحدی روبه رو بودند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۲/۵۱ درصد و هزار و ۲۶۵ واحد، به ۴۹ هزار و ۶۷ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۸ هزار و ۶۵۷، با کاهش ۴ هزار و ۶۵۸ واحدی و ۲/۰۹ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 14 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱۴ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز کاهش ۲ هزار و ۹۷۰ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۶۴ واحدی روبه رو بودند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۵۷ درصد و ۲۸۶ واحد، به ۵۰ هزار و ۳۲۸ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۳ هزار و ۳۲۱، با کاهش۲ هزار و ۳۸۰ واحدی و ۱/۰۵ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 13 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱۳ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران, امروز با افزایش ۲۲۳ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۲ واحدی روبه رو شدند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۱ درصد و ۴۹ واحد، به ۵۰ هزار و ۶۱۲ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۶ هزار و ۷۰۶، با افزایش هزار و ۴۵۷ واحدی و ۰/۶۵ درصدی روبه رو بود.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 12 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱۲ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز در اولین روز کاری هفته خود با کاهش ۱۸ هزار و ۴۱۶ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۱۷۳ واحدی قرمزپوش شدند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۱/۷ درصد و ۸۷۶ واحد، به ۵۰ هزار و ۶۵۹ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۴ هزار و ۲۷۰، با افزایش ۱۴۹ واحدی و ۰/۰۷ درصدی روبه رو بود.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 11 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱۱ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با کاهش ۲ هزار و ۵۵۳ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با افزایش ۶ واحدی همچنان روند معکوس به خود گرفتند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۹۶ درصد و ۴۹۸ واحد، به ۵۱ هزار و ۵۳۹ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۴ هزار و ۱۱۰، با کاهش هزار و ۶۷۵ واحدی و ۰/۷۴ درصدی روبه رو بود.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 8 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۸ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با کاهش ۴۲۴ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با افزایش ۱۱۰ واحدی روند معکوس به خود گرفتند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۰/۰۷ درصد و ۳۵ واحد، به ۵۲ هزار و ۳۴ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۵ هزار و ۷۶۷، با کاهش ۳ هزار و ۱۱۱ واحدی و ۱/۳۶ درصدی روبه رو بود.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 7 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۷ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با افزایش۱۶ هزار و ۳۰۲ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با افزایش ۶۲ واحدی رو به رو بودند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۰/۶۳ درصد و ۳۲۴ واحد، به ۵۲ هزار واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۸ هزار و ۸۸۰، افزایش هزار و ۳۸۳ واحدی و ۰/۶۱ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 6 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۶ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با کاهش هزار و ۴۸۹ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۱۵۹ واحدی رو به رو بودند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۶۱ درصد و ۳۱۵ واحد، به ۵۱ هزار و ۶۷۶ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۷ هزار و ۴۹۷، کاهش ۲۹۵ واحدی و ۰/۱۳ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 5 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۵ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز در آغاز روز کاری هفته خود با افزایش ۲۶ هزار و ۵۱۲ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با افزایش ۳۱ واحدی، همچنان سبزپوش باقی ماندند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۱/۴۱ درصد و ۷۲۱ واحد، به ۵۱ هزار و ۹۹۲ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۷ هزار و ۸۰۷، افزایش ۳ هزار و ۷۵۵ واحدی٬ صعود ۱/۶۸ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 4 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۴ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز در پایان روز کاری هفته خود با افزایش ۴۰ هزار و ۶۵۱ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با افزایش ۲۶۱ واحدی، همچنان سبزپوش باقی ماندند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۲/۷۸ درصد و هزار و ۳۸۵ واحد، به ۵۱ هزار و ۲۷۱ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۴ هزار و ۵۴، افزایش ۸ هزار و ۲۱۹ واحدی٬ صعود ۳/۸۱ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 1 دی 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۱ دی ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با افزایش ۱۶ هزار و ۹۲۵ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با افزایش ۸۴ واحدی، جامه سبز به تن کردند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۲/۶ درصد و هزار و ۲۵۸ واحد، به ۴۹ هزار و ۸۹۰ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۵ هزار و ۸۱۶، افزایش ۶ هزار و ۹۲۶ واحدی٬ صعود ۳/۳۲ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 30 آذر 1400
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۳۰ آذر ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با افزایش ۹ هزار و ۸۴۱ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۹ واحدی روبه رو بودند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۵۶ درصد و ۲۷۱ واحد، به ۴۸ هزار و ۶۳۵ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۸ هزار و ۸۷۹، افزایش ۵۷۱ واحدی٬ صعود ۰/۲۷ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 29 آذر 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۹ آذر ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با کاهش ۱۳ هزار و ۸۷۰ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۱۳۷ واحدی روند نزولی به خود گرفتند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۱/۱۴ درصد و ۵۶۳ واحد، به ۴۸ هزار و ۹۰۶ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۰۸ هزار و ۳۰۴، کاهش ۳ هزار و ۲۷۹ واحدی٬ نزول ۱/۵۵ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 28 آذر 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۸ آذر ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز در اولین روز کاری هفته٬ با افزایش ۱۲ هزار و ۳۳۶ واحدی، روند صعودی به خود گرفت. این در حالیست که شاخص کل فرابورس ایران تنها ۱۵ واحد افزایش داشت.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۳۲ درصد و ۱۵۹ واحد، به ۴۹ هزار و ۴۶۲ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۱ هزار و ۵۷۲، کاهش ۸۳۷ واحدی٬ نزول ۰/۳۹ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 27 آذر 1400 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۷ آذر ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با افزایش هزار و ۳۷۷ واحدی، روند صعودی به خود گرفت. این در حالیست که شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۲۰ واحدی٬ همچنان قرمزپوش باقی ماند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۴۴ درصد و ۲۱۹ واحد، به ۴۹ هزار و ۶۲۱ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۲ هزار و ۳۹۸، کاهش هزار و ۳۷۵ واحدی٬ نزول ۰/۶۴ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه 24 آذر 1400- دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۴ آذر ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با کاهش ۳ هزار و ۷۵۲ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۷۳ واحدی٬ همواره قرمزپوش بودند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۱/۱۶ درصد و ۵۸۲ واحد، به ۴۹ هزار و ۸۴۲ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۳ هزار و ۷۶۹، کاهش ۷۴۲ واحدی٬ نزول ۰/۳۵ درصدی را تجربه کرد.

ارزش بازار سرمایه در صنعت دامپروری و دامپزشکی 23 آذر - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه ۲۳ آذر ۱۴۰۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲

روند سقوط شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با کاهش ۲۵ هزار و ۲۴۹ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۲۶۷ واحدی٬ همواره ادامه داشت.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۱/۴۷ درصد و ۷۵۲ واحد، به ۵۰ هزار و ۴۲۸ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۴ هزار و ۵۲۶، کاهش ۵هزار و ۷۸۰ واحدی٬ نزول ۲/۶۲ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ 1400-09-22 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ ۱۴۰۰-۰۹-۲۲

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

روند نزولی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با کاهش ۲۳ هزار و ۷۳۰ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۱۹۰ واحدی٬ شدت بیشتری به خود گرفت.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۰۷ درصد و ۳۸ واحد، به ۵۱ هزار و ۱۷۷ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۰ هزار و ۳۱۵، کاهش ۵۹۶ واحدی٬ رشد ۰/۲۷ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ 1400-09-21 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ ۱۴۰۰-۰۹-۲۱

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، در آغاز هفته کاری خود با کاهش ۴ هزار و ۹۴۱ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۵۵ واحدی٬ روندی نزولی داشتند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۰/۸۲ درصد و ۴۲۴ واحد، به ۵۱ هزار و ۲۱۲ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۰ هزار و ۹۱۸، افزایش ۸۵ واحدی٬ رشد ۰/۰۴ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ 1400-09-20
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ ۱۴۰۰-۰۹-۲۰

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با افزایش ۱۱ هزار و ۳۴۹ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با افزایش ۷۳ واحدی٬ روندی مثبت داشتند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۰/۵۱ درصد و ۲۶۲ واحد، به ۵۱ هزار و ۶۴۳ واحد رسید و گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۰ هزار و ۸۳۴، افزایش ۱۱۵۷ واحدی و ۰/۵۳ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ 1400-09-17 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ ۱۴۰۰-۰۹-۱۷

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با کاهش ۴ هزار و ۷۳۷ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۷۸ واحدی٬ همچنان قرمزپوش باقی ماندند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۰/۴۹ درصد و ۲۵۲ واحد، به ۵۱ هزار و ۴۷۲ واحد رسید. این در حالیست که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۹ هزار و ۶۸۸، کاهش ۷۸۶ واحدی و ۰/۳۶ درصدی را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ 1400-09-16 - دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ ۱۴۰۰-۰۹-۱۶

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با کاهش ۸۶۵ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۲۸/۳۵ واحدی روند نزولی را تجربه کردند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۰/۵۱ درصد و ۲۶۱ واحد، به ۵۱ هزار و ۲۲۳ واحد رسید. این در حالیست که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۲۰ هزار و ۴۸۱، افزایش هزار و ۷۳۰ واحدی و ۰/۷۹ درصدی را شاهد بود.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ 1400-09-15- دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ ۱۴۰۰-۰۹-۱۵

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، امروز با افزایش ۴۲۴/۹۸ واحدی، و شاخص کل فرابورس ایران با افزایش ۷۴/۶۵ واحدی روند صعودی به خود گرفتند.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با افزایش ۲۹۱/۷ واحدی به ۵۰ هزار و ۹۶۱ واحد رسید. این در حالیست که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۸ هزار و ۷۵۱، افزایش ۴ هزار و ۹۶۱ واحد را شاهد بود.

گفتنی است که گروه زراعت با افزایش ۲/۳۲ درصدی، پس از گروه های اطلاعات و ارتباطات، محصولات چرمی٬ و فرآورده های نفتی، رتبه چهارم افزایش شاخص را به دست آورد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ 1400-09-14- دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ ۱۴۰۰-۰۹-۱۴

بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳

امروز بازار سرمایه، با کاهش ۵ هزار و ۳۳۷ واحدی شاخص بازار بورس، و کاهش ۱۰۰ واحدی شاخص بازار فرابورس قرمزپوش شد.

شاخص معاملاتی سهام گروه غذایی به جز قند در بازار سرمایه با کاهش ۵۵۴/۷ واحدی به ۵۰ هزار و ۶۶۸ واحد رسید.

این در حالیست که گروه زراعت با رسیدن به شاخص ۲۱۷ هزار و ۳۲۳، کاهش ۳ هزار و ۵۴۴ واحد را تجربه کرد.

شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ 1400-09-13- دامیران
شاخص بورس صنعت و بازار سرمایه بتاریخ ۱۴۰۰-۰۹-۱۳
ارزش بازار سرمایه در صنعت دامپروری و دامپزشکی ۲۹ دی

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

4.7/5 - (41 امتیاز)

"اخبار سایر رسانه‌ها، صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌ ها است و دامیران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد."

منبع: خبرگزاری دامیران

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

چهار × 2 =