جدیدترین قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار ۲۸ دی
جدیدترین قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار ۲۸ دی

جدیدترین قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار

آنچه در زیر می خوانید قیمت روز مرغ در سطح بازار تهران است؛ این صفحه هر روز آپدیت می شود!

قیمت تخم مرغ ۲۸ دی

نوع محصول برند تعداد قیمت (تومان)
تخم مرغ تلاونگ ۱۵عددی ۳۷,۰۰۰
تخم مرغ تازه  پروتانا ۲۰ عددی ۳۸,۰۰۰
 تخم شتر مرغ حسام ۱عددی ۶۰,۰۰۰
تخم بلدرچین حسام ۱۲عددی ۱۵,۰۰۰
تخم مرغ تلاونگ ۲۰ عددی ۳۸,۰۰۰
تخم کبک تخم کبک ۶ عددی ۲۸,۰۰۰
تخم مرغ آب پز بدون پوست نوین ۶ عددی ۲۴,۰۰۰
تخم قرقاول حسام ۶ عددی ۴۸,۰۰۰

قیمت تخم مرغ ۲۳ دی

نوع محصول برند تعداد قیمت (تومان)
تخم مرغ تلاونگ ۲۰ عددی ۳۸,۰۰۰
تخم مرغ تازه  پروتانا ۲۰ عددی ۳۸,۰۰۰
تخم قرقاول حسام ۶ عددی ۴۸,۰۰۰
تخم بلدرچین حسام ۱۲عددی ۱۵,۰۰۰
تخم مرغ تلاونگ ۱۵عددی ۳۷,۰۰۰
تخم کبک تخم کبک ۶ عددی ۲۸,۰۰۰
 تخم شتر مرغ حسام ۱عددی ۶۰,۰۰۰
تخم مرغ آب پز بدون پوست نوین ۶ عددی ۲۴,۰۰۰

قیمت مرغ ۲۳ دی

نوع محصول برند وزن قیمت (تومان)
مغز ران بی پوست مرغ زی پرو ۹۰۰ گرم ۴۷,۰۰۰
پاچینی مرغ  دارا ۸۰۰ گرم ۴۷,۰۰۰
ساق مرغ  پویا پروتئین ۱۸۰۰ گرم ۱۰۰,۰۰۰
ران مرغ بی پوست مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۴۲,۰۰۰
سینه مرغ پویا پروتئین ۱۸۰۰ گرم ۱۰۱,۰۰۰
پاچینی کنجدی  مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۳۴,۰۰۰
ساق ران مرغ بی پوست زی پرو ۹۰۰ گرم ۵۳,۰۰۰
جوجه کباب مکزیکی دارا ۱ کیلوگرم ۸۷,۰۰۰
فیله زعفرانی مرغ دارا ۸۰۰ گرم ۶۳,۰۰۰

قیمت تخم مرغ ۷ دی

نوع محصول برند تعداد قیمت (تومان)
تخم مرغ تلاونگ ۱۵عددی ۴۰,۰۰۰
تخم مرغ تازه  پروتانا ۲۰ عددی ۳۸,۰۰۰
تخم شتر مرغ حسام ۱عدد ۶۰,۰۰۰
تخم بلدرچین حسام ۱۲عددی ۱۵,۰۰۰
تخم مرغ تلاونگ ۲۰ عددی ۴۱,۰۰۰
تخم مرغ غنی شده اسید فولیک حسام ۹ عددی ۳۰,۰۰۰
تخم قرقاول حسام ۶ عددی ۴۸,۰۰۰
تخم مرغ آب پز بدون پوست نوین ۶ عددی ۲۴,۰۰۰

قیمت مرغ ۴ دی

نوع محصول برند وزن قیمت (تومان)
گوشت چرخ کرده مرغ مهیا پروتئین ۵۰۰ گرم ۳۲,۰۰۰
مغز ران مهیا پروتئین ۱.۸ کیلوگرم ۹۰,۰۰۰
فیله سینه مرغ رویال طعم ۷۰۰ گرم ۴۳,۰۰۰
مرغ کامل خرده شده بدون پوست  رویال طعم ۱.۵ کیلوگرم ۹۰,۰۰۰
ران با پوست مرغ  آریا بهار پروتئین ۹۰۰گرم ۳۶,۰۰۰
سینه دودی مرغ دارا ۵۰۰ گرم ۸۰,۰۰۰
ساق ران مرغ بی پوست  زی پرو ۹۰۰ گرم ۵۵,۰۰۰
جوجه کباب سینه ساده مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۶۸,۰۰۰
سینه بی پوست مهیا پروتئین ۱.۸ کیلوگرم   ۱۰۱,۰۰۰

قیمت مرغ ۲۸ آذر

نوع محصول برند وزن قیمت (تومان)
ساق ران مرغ بی پوست زی پرو ۹۰۰ گرم ۵۸,۰۰۰
مغز ران مهیا پروتئین ۱.۸ کیلوگرم ۹۰,۰۰۰
سینه بی پوست  مهیا پروتئین ۱.۸ کیلوگرم  ۱۰۱,۰۰۰
مرغ کامل خرده شده بدون پوست  رویال طعم ۱.۵ کیلوگرم ۹۰,۰۰۰
گوشت چرخ کرده مرغ  مهیا پروتئین ۵۰۰ گرم ۳۲,۰۰۰
سینه دودی مرغ دارا ۵۰۰ گرم ۸۰,۰۰۰
فیله سینه مرغ  رویال طعم ۷۰۰ گرم ۴۵,۰۰۰
جوجه کباب سینه ساده مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۶۸,۰۰۰
ران با پوست مرغ  آریا بهار پcروتئین ۹۰۰گرم ۳۸,۰۰۰

قیمت تخم مرغ ۲۳ آذر

نوع محصول برند تعداد قیمت (تومان)
تخم مرغ آب پز بدون پوست نوین ۶ عددی ۲۲,۰۰۰
تخم مرغ تازه  پروتانا ۲۰ عددی ۴۰,۰۰۰
تخم مرغ حسام ۳۰ عددی ۵۸,۰۰۰
تخم بلدرچین حسام ۱۲عددی ۱۸,۰۰۰
تخم مرغ تلاونگ ۶عددی ۲۵,۰۰۰
تخم قرقاول حسام ۶ عددی ۴۸,۰۰۰
تخم مرغ تلاونگ ۱۵عددی ۴۳,۰۰۰
تخم شتر مرغ حسام ۱ عدد ۶۰,۰۰۰

قیمت مرغ ۲۱ آذر

نوع محصول برند وزن قیمت (تومان)
سینه دودی مرغ دارا ۵۰۰ گرم ۸۰,۰۰۰
سینه بی پوست  مهیا پروتئین ۱.۸ کیلوگرم  ۱۰۱,۰۰۰
بازو ساده مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۳۶,۰۰۰
گوشت چرخ کرده مرغ  مهیا پروتئین ۵۰۰ گرم ۳۲,۰۰۰
ساق ران مرغ بی پوست زی پرو ۹۰۰ گرم ۵۳,۰۰۰
فیله سینه مرغ  رویال طعم ۷۰۰ گرم ۴۵,۰۰۰
مغز ران مهیا پروتئین ۱.۸ کیلوگرم ۹۰,۰۰۰
ران با پوست مرغ  آریا بهار پروتئین ۹۰۰گرم ۳۸,۰۰۰
مرغ کامل خرده شده بدون پوست  رویال طعم ۱.۵ کیلوگرم ۹۷,۰۰۰

قیمت تخم مرغ ۱۶ آذر

نوع محصول برند تعداد قیمت (تومان)
تخم مرغ حسام ۳۰ عددی ۵۸,۰۰۰
تخم مرغ تلاونگ ۱۵عددی ۴۳,۰۰۰
تخم مرغ تازه  پروتانا ۲۰ عددی ۳۸,۰۰۰
تخم قرقاول حسام ۶ عددی ۴۵,۰۰۰
تخم مرغ غنی شده اسید فولیک حسام ۹ عددی ۳۳,۰۰۰
تخم مرغ تلاونگ ۲۰ عددی ۴۱,۰۰۰
تخم شتر مرغ حسام ۱ عدد ۶۰,۰۰۰
تخم مرغ آب پز بدون پوست نوین ۶ عددی ۲۲,۰۰۰

قیمت مرغ ۱۳ آذر

نوع محصول برند وزن قیمت (تومان)
سینه بی پوست مهیا پروتئین  ۱.۸ کیلوگرم ۱۰۸,۰۰۰
جوجه کباب سینه ساده مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۶۲,۰۰۰
سینه مرغ بی پوست  مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۵۴,۰۰۰
مغز ران مرغ پویا پروتئین ۱۸۰۰ گرم ۹۵,۰۰۰
بازو ساده مهیا پروتئین ۹۰۰ گرم ۳۶,۰۰۰
ران بدون پوست مرغ پویا پروتئین ۱۸۰۰ گرم ۸۹,۰۰۰
مرغ کامل خرده شده بدون پوست  رویال طعم ۱.۵ کیلوگرم ۹۷,۰۰۰
ساق ران مرغ بی پوست  زی پرو ۹۰۰ گرم ۵۳,۰۰۰
سینه دودی مرغ دارا ۵۰۰ گرم ۷۹,۰۰۰
جدیدترین قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار ۲۸ دی

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

4.4/5 - (61 امتیاز)

"اخبار سایر رسانه‌ها، صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌ ها است و دامیران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد."

منبع: دامیران

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

پنج − 4 =