عوامل تاثیرگذار بر تولید تخم مرغ (بخش اول)
عوامل تاثیرگذار بر تولید تخم مرغ (بخش اول)

عوامل تاثیرگذار بر تولید تخم مرغ (بخش اول)

با توجه به مواردی مثل نژاد و فصل شروع تولید تخم مرغ در طیور تخمگذاری از هفته های ۱۸ الی ۲۲ شروع می شود و به مدت ۱۲ ماه سیکل تخمگذاری به طول می انجامد. ۶ الی ۸ هفته پس از آغاز تولید گله به پیک ۹۰ درصدی خواهد رسید و در نهایت پس از ۱۲ ماه تولید گله به حدود ۶۵ درصد می رسد. در فرآیند تولید ممکن است وزن تخم مرغ متغیر گردد که باید تمامی مواردی که می توانند بر تولید گله تاثیر بگذارند دقیقا مورد بررسی قرار گیرند. سابقه گله از نکات بسیار مهم است و باید مورد مطالعه قرار گیرد، همچنین آلودگی های انگلی، بیماری ها، کیفیت جیره، میزان مصرف آب، شدت و مدت روشنایی و فاکتورهای محیطی دیگر نیز می تواند از مواردی باشد که حائز اهمیت باشد.

عوامل تاثیرگذار بر تولید تخم مرغ (بخش اول)
برقراری دوره های تولک و استراحت می تواند مرغ ها را تا ۵۰ الی ۶۰ هفته واردار به تخمگذاری کند

عوامل غیرعفونی تاثیرگذار در تولید تخم مرغ (سن مرغ)

طیور می توانند سال ها به تولید خود ادامه دهند لیکن پس از گذشت تقریبا ۲ الی ۳ سال کاهش تولید قابل توجهی در مرغ های تخمگذار خواهیم داشت و در سایر پرندگان گله متفاوت است. برقراری دوره های تولک و استراحت می تواند مرغ ها را تا ۵۰ الی ۶۰ هفته واردار به تخمگذاری کند. بر همین اساس مرغ های سن بالا که تولید کمتری دارند جهت تولید و فرآیند تولک مناسب نخواهند بود.

 

عوامل غیرعفونی تاثیرگذار در تولید تخم مرغ (جیره غذایی نامناسب)

یک برنامه غذایی و جیره خوب و کامل بمنظور تولید ایده آل نقش موثری خواهد داشت، زیرا همانطور که می دانید خلل در این موارد و تغذیه ناکافی و نامناسب می تواند فرآیند تولید را تحت تاثیر قرار دهد. در انرژی، پروئین و کلسیم طبعا این حساسیت بیشتر است و باید نیازهای مرغ های تخمگذار کاملا در دسترس باشد. از مواردی که تعادل جیره غذایی را با مشکل مواجه می کند استفاده از دانه کامل و ضایعات است. پرولاپس مجرای عبور تخم مرغ در پرندگان با وزن بالا بدلیل نامتعادل بودن جیره غذایی و میزان تغذیه بوجود می آید و به هنگام تولید تخم مرغ های بزرگ این موضوع تشدید می شود و می تواند آسیب های جدی به مرغ وارد کند و در بسیاری موارد کشنده نیز باشد.

عوامل تاثیرگذار بر تولید تخم مرغ (بخش اول)
میزان مصرف پروتئین با توجه به مواردی چون سن، تیپ، نژاد، مرحله تولید و نوع پرورش متفاوت است

عوامل غیرعفونی تاثیرگذار در تولید تخم مرغ (کمبود مواد مغذی)

نمک: حیوانات ذاتا به مصرف نمک تمایل دارند و در صورتی که این مواد در تغذیه و جیره غذایی طیور با کمبود مواجه شود باعث بروز مواردی مانند پرخوری و نوک زدن به پر و در نتیجه کاهش تولید تخم مرغ شود. ید به جیره مرغ ها به ندرت اضافه می شود و باید به اکثر غذاهای طیور نمک اضافه شود بر این اساس نمک های ید دار در جیره طیور می تواند بطور معمول استفاده شود. همچنین نمک های مورد استفاده در نشخوارکنندگان نیز می تواند گزینه مناسبی برای طیور و مرغ ها باشد. این نمک آبی رنگ بوده و بدون هیچ مشکلی برای طیور مورد استفاده قرار می گیرد. مصرف مداوم و میزان کم نمک در جیره طیور به نگهداری حجم آب در بدن و تنظیم PH خون و حفظ فشار اسمزی بسیار کمک می کند. کلر نیز از موارد ضروری در مرغان است که کلرید هیدروژن از معده پرندگان ترشح شده و به عضم غذا کمک خواهد کرد. کمبود آن نیز طیور را به صداهای ناگهانی حساس کرده و در سیستم عصبی آن ها باعث ایجاد خلل می شود.

افزایش تقاضا برای خرید مرغ با گرانی گوشت قرمز و ماهی

کلسیم: پوسته تخم از کربنات کلسیم تشکیل شده است. کلسیم با شروع تولید باید به میزان ۴ برابر افزایش یابد چراکه کمبود آن کاهش تولید و بی کیفیت شدن پوسته تخم مرغ را در پی دارد. کلسیم در مدولای استخوان یافت می شود و با کم شدن ذخایر کلسیم در این بافت عوارض جدی مانند شکنندگی استخوان ها و در بسیاری موارد عدم توانایی ایستادن و حتی راه رفتن طیور را در بر دارد. این موضوع در مرغ های تخمگذار که مرتبا در قفس نگهداری می شوند حادتر است. کلسیم را می توان از پوسته صدف و یا سنگ آهک بدست آورد. در مصرف کلسیم نیز اندازه ذرات نقش موثری دارد زیرا در مصرف ذرات درشت فرآیند هضم دیرتر شده و مدت بیشتری در دستگاه گوارش پرنده باقی خواهد ماند و آزاد خواهد شد. همین موضوع می تواند در طول شب که پرنده فعالیت خاصی انجام نمی دهد باغث یکدستی و یکنواختی پوسته تخم مرغ شود و پیشنهاد می شود حتما از سنگ آهک در جیره غذایی بصورت دوره ای استفاده شود. بالا بودن میزان مصرف کلسیم نیز عوارضی مانند فقر فسفر را خواهد داشت و بدنبال آن تلفات افزایش می یابد.

ویتامین: رابطه مستقیمی با جذب کلسیم دارد و برای جذب طبیعی کلسیم از ویتامین ها استفاده می شود، همینطور در صورت مصرف ناکافی ویتامین کمبود کلسیم و کاهش تولید تخم مرغ را مشاهده خواهیم کرد. ویتامین D به دو صورت D2 و D3 قابل جذب در حیوانات است و می توان D3 را در طیور به سبب جذب بیشترو کارایی بهتر مناسب دانست.

پروتئین: برای تامین اسیدهای آمینه مصرف پروتئین ضروری است، اسیدآمینه ها در ۲۲ نوع یافت می شوند که طیور قادر به ساختن برخی از انواع آن ها نمی باشند و انواع ضروری آن باید برای تامین نیازهای بدن طیور در اختیار آن ها قرار گیرد. میزان مصرف پروتئین با توجه به مواردی چون سن، تیپ، نژاد، مرحله تولید و نوع پرورش متفاوت است. در فرایند تولید نیاز به پروتئین بیشتر بوده و ویتامین ها و مواد مغذی نیز در کنار پروتئین باید در دستور کار قرار گیرند و افزایش یابند، در مقابل کمبود این پروتئین و اسیدهای آمینه ضروری در جیره می تواند تولید و جوجه آوری را تحت الشعاع قرار دهد.

بررسی عوامل کاهش تولید تخم مرغ

چربی: چربی نیز یکی دیگر از موارد ضروری است که کمبود آن در تولید تخم مرغ اثرات منفی بر جای می گذارد. چربی سرشار از اسیدلینولئیک است و از منابع مهم انرژی محسوب می شود. از وظایف چربی در جیره حمل و جذب موثر ویتامین ها در بدن طیور است و کمبود آن جذب ویتامن های محلول در چربی را با مشکل مواجه می کند.

عوامل تاثیرگذار بر تولید تخم مرغ (بخش اول)
نمک های مورد استفاده در نشخوارکنندگان نیز می تواند گزینه مناسبی برای طیور و مرغ ها باشد

عوامل غیرعفونی تاثیرگذار در تولید تخم مرغ (مسمومیت ها)

نمک: از موارد ضروری برای پرندگان نمک می باشد که تعادل در میزان مصرف کم آن مناسب بوده و استفاده از مقادیر زیاد در جیره مسمومیت و کاهش تولید تخم مرغ را بدنبال دارد. در میزان مصرف نمک در طیور باید به طور دقیق بین سطوح مورد نیاز و سطوح مسمومیت تعادل برقرار شود، بالا بودن میزان آن باعض مرطوب شدن بستر خواهد شود.میزان سدیم غذاهایی نظیر پودر گوشت، آب پنیر، گلوتن ذرت، کنجاله آفتابگردان و پودر ماهی بالا می باشد و در هنگام استفاده از این مواد باید نمک مصرفی در جیره کاهش یابد.

فسفر: از عناصر اصلی و سازنده استخوان فسفر و کلسیم هستند و تعادل نسبت کلسیم به فسفر در بدن بسیار مهم بوده و در صورت عدم تناسب این دو همانطور که قبلا هم اشاره گردید کاهش میزان تولید و نامرغوبی کیفیت پوسته و جوجه آوری را خواهیم داشت. از موارد مهم دیگر حضور میزان مناسب فسفر در بدن پرندگان کمک به تعادل اسید باز بدن، متابولیسم کربوهیدارت ها و چربی ها می باشد.

ویتامین D: مصرف بالای ویتامین D نیز باعث جذب بیشتر کلسیم و کاهش میزان تولید تخم مرغ می شود. در گونه های مختلف تا حدود ۱۰ برابر حد مجاز در تحمل مصرف ویتامین D وجود دارد که این موضوع باعث می شود طیور در مدت زمانی کوتاه تا ۱۰۰ برابر حد نیازشان مصرف این ویتامین را تحمل نمایند، به همین منظور مصرف ویتامین D در جیره های مصرفی تابحال بطور قطع مشخص نشده است.

معرفی بیماری انتریت هموراژیک بوقلمون
عوامل تاثیرگذار بر تولید تخم مرغ (بخش اول)
یک برنامه غذایی و جیره خوب و کامل بمنظور تولید ایده آل نقش موثری خواهد داشت

مایکوتوکسین ها: سلامت طیور از موارد بسیار حیاتی در فرآیند پرورش و تولید است، تولید سم بوسیله قارچ ها سلامت طیور را در معرض خطر قرار داده و باعث کاهش تولید تخم مرغ می شود، این موضوع با توجه به نوع سم جذب غذا را مختل می کند. کمبود ویتامین ها و کلسیم در اثر مصرف سموم قارچی در مرغ های تخمگذار دیده می شود و اختلالات هورمونی را بدنبال دارد. در دانه های ذرت انبار شده سم آفلاتوکسین توسط قارچی موسوم به مایکوتوکسین در ذرت و غلات دیگر گزارش شده است، که در همین خصوص می توان زیرالنون اکراتوکسین، سیترینین و وومی توکسین را نام برد. این مایکوتوکسین ها تا امروز به بیش از ۳۰۰ گونه مختلف رسیده اند.

بوتولیسم: سموم نروتوکسین باعث ایجاد بوتولیسم شده و بوسیله باکتری کلستریدیوم بوتولینوم تولید می شود. این مورد در اثر مصرف غذاهای فاسد و لاشه ها بوجود می آید و در تالاب هایی که مقادیر قابل توجهی باکتری و قارچ هستند این توکسین ها وجود دارند.

سموم دیگر: در گیاهان و دانه های مختلف درجه سمی بودن کاملا متفاوت است و در اکثر موارد در رشد، زنده ماندن و تولید مثل اثرات مخرب می گذارد. از این گیاهان می توان به گلسنک ها اشاره کرد که شامل مواردی نظیر ضدعفونی کننده ها، آفت کش ها، علف کش ها، آنتی بیوتیک ها، داروها، ضدیخ ها، روغن و بسیاری موارد دیگر می شوند.

عوامل تاثیرگذار بر تولید تخم مرغ (بخش اول)

اشتراک گذاری

امتیاز شما به این مطلب

منبع:

برای کپی کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید