Dateچهارشنبه 14 خرداد 1399  03:27
دانشنامه جم (دامپزشکی و دامپروری)
دانشنامه جم (دامپزشکی و دامپروری)
منو / Menu

سنوروزیس (گوسفند)


سنوروزیس

سنوروس سربرالیس (C.cerebralis) نوزاد مولتی سپس مولتی سپس و سنوروس سریالیس (C.serialis) مرحلۀ نوزادی مولتی سپس سریالیس است. نوزاد مولتی سپس مولتی سپس و مولتی سپس سریالیس، سنوروس (Coenurus) می باشد و به ترتیب در گوسفند و خرگوش به عنوان میزبان واسط یافت می شوند.

این نوزاد یک کیسۀ پر از مایع است که در سطح دیوارۀ داخلی آن تعداد زیادی اسکولکس به درون خود فرو رفته، چسبیده اند. سنوروس در داخل بافتهای میزبان های واسط یافت می شود. به ازای هر سنوروس که به وسیلۀ سگ خورده می شود، چندین کرم بالغ در روده به وجود می آید.

گوسفند میزبان واسط مولتی سپس مولتی سپس است و با خوردن تخم های تنیایی یا جنین شش قلابی که اغلب در مدفوع سگ یافت می شوند، آلوده می شوند.

جنین شش قلابی پس از خروج به بافت عصبی (مغز یا نخاع) مهاجرت می کند و در این اندامها به سنوروس تبدیل می شود. حضور این کیسه های بزرگ در مغز یا نخاع شوکی گوسفندان علایم عصبی ایجاد می نماید. مرحلۀ نوزادی مولتی سپس مولتی سپس که سنوروس یربرالیس نامیده می شود کیسه ای پر از مایع است که اسکولکس ها تک تک به دیوارۀ داخلی آن می چسبند و ممکن است پنج سانتی متر ثطر داشته باشد. ممکن است صاحبان دام اندامهای آلوده را در اختیار سگ قرار دهند. در این حالت چندین کرم نواری بالغ در رودۀ سگ به وجود می آید. شناخت گوسفندان به عنوان منشاء آلودگی و جلوگیری از شکار یا خوردن لاشه یا اندامهای آلودۀ گوسفند برای دامپزشکان ضروری است.

علائم

علائم عصبی، فشار دادن سر به موانع و پس از مدتی تلو تلو خوردن، متعاقب پیشرفت بیماری کور و تلف شدن حیوان راداریم.

پیشگیری و درمان

به منظور درمان می توان از دارو های ضد انگلی وسیع الطیف همچون نیکلوزوماید و یا لوامیزول در سطح گله استفاده نمود...

در بحث پیشگیری هم از آنجایی که سگ های گله و یا سگ های ولگرد از دلایل اصلی انتشار بیماری محسوب می شود، بهترین روش خوراندن داروی نیکلوزاماید یا درونسید به سگ و بستن آن جدا از گله، به مدت 24 ساعت و سوزاندن مدفوع است.

آدرس :

-

تلفن ثابت :

-

فکس :

-

تلفن همراه :

-

ایمیل :

-

سایت :

-

اطلاعات تماس کارخانه :

-