ویدیو
معرفی داروی اتیدرونات دی سدیم (Etidronate Disodium) عمومی
معرفی داروی اتیدرونات دی سدیم (Etidronate Disodium)

مهار کننده جذب بی فسفات استخوان، درمان هایپرکلسمی، گوینده : سید محمد صادق مصلائی، دانشجوی رشته دکترای عمومی  دامپزشکی، تیم دامپزشکی vetergency

معرفی داروی پیپرازین (Piperazine) عمومی
معرفی داروی پیپرازین (Piperazine)

داروی ضد کرم (آسکارید ها)، دارای اثرات شبه کورار، گوینده : سید محمد صادق مصلائی، دانشجوی رشته دکترای عمومی  دامپزشکی، تیم دامپزشکی vetergency

معرفی داروی کائولین (Kaolin) عمومی
معرفی داروی کائولین (Kaolin)

جاذب و محافظ دستگاه گوارش، درمان اسهال و سموم دستگاه گوارش، گوینده : سید محمد صادق مصلائی، دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی، تیم دامپزشکی vetergency

معرفی نژادهای عروس هلندی طیور
معرفی نژادهای عروس هلندی

گوینده: علیرضا ناصری مقدم، دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، تیم دامپزشکی vetergency

معرفی پنج نژاد معروف اسب تک سمیان
معرفی پنج نژاد معروف اسب

معرفی پنج نژاد معروف اسب، گوینده : امیررضا یعقوب پور، دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، تیم دامپزشکی vetergency

با انواع نژادهای گربه آشنا شوید عمومی
با انواع نژادهای گربه آشنا شوید

با انواع نژادهای گربه آشنا شوید، گوینده: کیان کاشانی، دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، تیم دامپزشکی vetergency

معرفی داروی سایمتیدین (Cimetidine) عمومی
معرفی داروی سایمتیدین (Cimetidine)

مهارکننده گیرنده H2 هیستامین، کاهش دهنده ترشح اسید معده، گوینده : سید محمد صادق مصلائی، تیم دامپزشکی vetergency

معرفی داروی بوترفانول (Butorphanol) عمومی
معرفی داروی بوترفانول (Butorphanol)

آگونیست / آنتاگونیست نسبی از دسته اپیات ها، ضد درد، پیش بیهوشی، ضدسرفه واستفراغ، گوینده : سید محمد صادق مصلائی، تیم دامپزشکی vetergency

معرفی داروی سیکلوفسفامید (Cyclophosphamide) عمومی
معرفی داروی سیکلوفسفامید (Cyclophosphamide)

داروی ضد سرطان و تضعیف کننده ایمنی، گوینده : سید محمد صادق مصلائی، تیم دامپزشکی vetergency

معرفی داروی فنوباربیتال (Phenobarbital) عمومی
معرفی داروی فنوباربیتال (Phenobarbital)

داروی ضد حمله و مسکن، نوعی باربیتورات، گوینده : سید محمد صادق مصلائی، تیم دامپزشکی vetergency

معرفی داروی دگزامتازون (Dexamethasone) عمومی
معرفی داروی دگزامتازون (Dexamethasone)

نوعی گلوکوکورتیکوئید تزریقی،خوراکی و چشمی، گوینده : سید محمد صادق مصلائی، تیم دامپزشکی vetergency

معرفی داروی گوای فنزین (Guaifenesin) عمومی
معرفی داروی گوای فنزین (Guaifenesin)

داروی تزریقی شل کننده عضلات، خلط آور خوراکی و کمک کننده به بیهوشی، گوینده : سید محمد صادق مصلائی، تیم دامپزشکی vetergency

دامیران