پادکست
مشکلات اندام حرکتی مرتبط با کمبودهای تغذیه‌ای پرندگان طیور
مشکلات اندام حرکتی مرتبط با کمبودهای تغذیه‌ای پرندگان

مهمان : دکتر حماد شفیعی متخصص بهداشت و بیماریهای پرندگان دامپزشک اداره کل محیط زیست استان کرمان گوینده: کیان کاشانی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

آزمایشگاه ، از دانشگاه تا صنعت با حضور دکترهادی چراغی عمومی
آزمایشگاه ، از دانشگاه تا صنعت با حضور دکترهادی چراغی

پادکست کاربردی برای دامپزشکان و دانشجویان دکتری عموی دامپزشکی Episode 12 - Radio vetergency  مهمان: آقای دکتر هادی چراغی، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی

اشتغال دامپزشکان در فیلد زنبورعسل زنبورعسل
اشتغال دامپزشکان در فیلد زنبورعسل

مهمان: آقای دکتر رضا صادقی لیمنجوب، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، گوینده :کیان کاشانی، دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

عوامل موثر بر سقط جنین در گوسفند نشخوارکنندگان
عوامل موثر بر سقط جنین در گوسفند

با حضور دکتر امیرجعفر یدی، متخصص مامایی و بیماریهای تولید مثل دام، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

Euthanasia در حیوانات خانگی (قسمت دوم) عمومی
Euthanasia در حیوانات خانگی (قسمت دوم)

با حضور خانم دکتر بهارک اختردانش، هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان، گوینده: کیان کاشانی، دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

Euthanasia در حیوانات خانگی (قسمت اول) عمومی
Euthanasia در حیوانات خانگی (قسمت اول)

با حضور خانم دکتر بهارک اختردانش، هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان، گوینده: کیان کاشانی، دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

تلقیح مصنوعی داخل رحمی به روش آندوسکوپی عمومی
تلقیح مصنوعی داخل رحمی به روش آندوسکوپی

تلقیح مصنوعی داخل رحمی به روش آندوسکوپی و تشخیص درست سیکل فحلی، باحضور دکتر میرمعین بهرامی متخصص مامایی و بیماریهای تولیدمثل

معرفی رشته تخصصی رادیولوژی دامپزشکی عمومی
معرفی رشته تخصصی رادیولوژی دامپزشکی

معرفی رشته تخصصی رادیولوژی دامپزشکی، باحضور دکتر محمد ملازم استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، گوینده : کیان کاشانی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

جابه‌جایی با torsion شیردان یا حضور دکتر سروش یوردخانی نشخوارکنندگان
جابه‌جایی با torsion شیردان یا حضور دکتر سروش یوردخانی

گفتمان کاربردی پیرامون جابه‌جایی با torsion شیردان با حضور دکتر سروش یوردخانی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

بیماری های شایع ویروسی دام در ایران و راه های کنترل نشخوارکنندگان
بیماری های شایع ویروسی دام در ایران و راه های کنترل

بیماری های شایع ویروسی دام در ایران با حضور دکتر حسین فتاحی استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

گفتمان کاربردی پیرامون پرورش مرغ گوشتی طیور
گفتمان کاربردی پیرامون پرورش مرغ گوشتی

گفتمان کاربردی پیرامون پرورش مرغ گوشتی با حضور دکتر محمد مهدی عبداللهی

MCF با حضور دکتر ماکان هادی زمانی عمومی
دامیران