بیست و شش راس بره نر سی کیلویی مناسب برای پروار
مكان گيرنده

صحیح و سالم و عالی برا پروار

افشار و سیاه کبود

جفتی حدوداً شصت و پنج کیلو

دونه ای یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار

جفتی سه میلیون و صد هزار تومان

فروش فقط نقدی چکی نمیدم لطفا سوال نکنید

ورامین جاده احمد آباد کوزه گران بعد از چهار راه

شاهزاده محمد روستای قشلاق شمس آباد

شماره تماس:۰۹۱۹۷۶۴۵۰۴۲

تومان

دامیران