دامداری ۳۶۰۰ متری ورامین
مكان گيرنده

سند تک برگ
پروانه ۷۵راسی گوشتی
برق ۳ فاز گاز صنعتی لوله کشی اب
۱۲۰۰متر سوله انبار علوفه و استخر ۸۰ هزار لیتری
یک واحد خانه تازه ساخت ۷۰متری کامل با سرویس کامل
و یک اتاق کارگری ۳۰ متری با سرویس جداگانه
ویک عدد کانکس ۱۲متری
با محیطی بسیار عالی و امن
آدرس ورامین جواد آباد حصار قاضی نرسیده به امام زاده هادی

شماره تماس:
۰۹۱۲۵۳۵۷۴۷۱

تومان

دامیران