دعوت به همکاری دکتر دامپزشک جهت یک واحد بسته بندی ماهی در البرز

موقعیت: البرز
جنسیت: نامشخص
مقطع: ندارد
تلفن: 09124004538
یک واحد بسته بندی ماهی در البرز به دکتر دامپزشک نیازمند است.

تومان

دامیران