فروش مرغداری ۶هکتاری
مكان گيرنده

یک واحد مرغداری با گنجایش ۱۴۰۰۰۰ قطعه ایی تخم گذار با مرغ در زمینی بوسعت حدود شش هکتار در بهترین نقطه جغرافیایی در قطعه چهار زرند ساوه که ۹۰ هزار در دو سالن سوله نوساز و چهل هزار در دو سالن سوله با روزی سه تن و پانصد تولید با امکانات از قبیل موتور برق ولووN12 با آمپر بالا یک حلقه چاه و یک قنات با آب مناسب سالن بزرگ انباری و باسکول نو پنجاه تنی با آینده آیی بسیار درخشان با سند منگوله دار و پروانه تولید با شرایط ایده آل بفروش میرسد
مرغداری فوق چندین نوبت بعنوان مرغدار نمونه شناخته شده میباشد.
شماره تماس: ۰۹۱۲۱۱۹۳۱۶۹

تومان

دامیران