محلول ضدعفونی کننده سرفوسیب (ضدعفونی سالن های پرورش)

محلول ضدعفونی کننده سرفوسیب، بر پایه پراستیک اسید می باشد و با قابلیت رقت سازی و کنسانتره بودن خود باعث ضدعفونی و گندزدایی سالن های پرورش دام و طیور، کانتینرهای حمل لاشه، ضدعفونی دستگاه ها و تجهیزات و غیره می شود.
قابلیت رقت سازی این محلول آن را از لحاظ اقتصادی به صرفه کرده است.
برای خرید و یا کسب مشاوره یا شماره تماس های ذیل تماس حاصل فرمایید.
09120387614-17-18

تومان

دامیران