یک واحد مرغداری به متراژ ۴۷۰۰۰ متر مربع
مكان گيرنده

قرچک یک واحد مرغداری به متراژ۴۷هزار مترمربع .دارای ۷سوله ۱۳۰۰متری تکمیل…
۲سوله ۱۲۰۰متری…و۲ اسکلت سوله ۱۲۰۰متری… چاه اب عمیق اختصاصی با مجوز… برق۳فاز۲۵۰امپر…دارای ۲عدد سند شش دانگ ۲۳۴۰۰متر…۱۸ اطاق کارگری… دارایه پروانه مرغ تخم گذار به تعداد۱۸۸هزار عدد…صحبتایه لازم شده که قابل ارتقاء به ۵۰۰هزار عدد مرغ تخم گذار میباشد….دارایه مجوز وسهمیه کود برای دامداری… بیش از ۴۰۰متر بر خیابان اصلی… تماما واگذار میگردد

شماره تماس:
09129578130

تومان

دامیران