۱۴ رأس گوساله نر هلشتاین ۱۰۰ تا۱۳۰ کیلو
مكان گيرنده

تعداد ۱۴ راس گوساله نر هلشتاین قطع شیر شده از ۱۰۰ تا ۱۳۰ کیلو شیر مست موجود می‌باشد. قیمت دونه ای 6 میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و بالاتر از ۱۰۰ کیلو ، کیلویی ۲۰ هزار تومان است .

شماره تماس:۰۹۱۲۲۵۸۸۲۷۹

تومان

دامیران