۲۴۰۰متر گاوداری سنتی مناسب برای پرورش گاو وگوسفند
مكان گيرنده

۲۴۰۰متر دامداری سنتی با آب وبرق
مناسب پرورش گاو وگوسفند اسب شتر الاغ و ……
دامداری داخل روستا وامنیت بالا
این ملک در روستایی واقع شده است که بافت روستا به دوقسمت مسکونی و دامپروری تقسیم شده
سند بنچاق از اداره ثبت اسناد
با استعلام
کدرهگیری

آدرس: شریف آباد به سمت پیشوا
بخش جلیل آباد بعداز پادگان شهید پازوکی
روستای شور قاضی

شماره تماس:۰۹۰۳۹۱۴۳۴۸۳

تومان

دامیران