۶۰۰متر گاوداری با امنیت بالا
مكان گيرنده

گاواداری فوق با امنیت بالا
برای گوساله پرواری ۴۰راس فقط اجاره داده میشود.
دارای اب،برق،گاز،اتاق نگهبانی،حمام و دستشویی
۰۹۳۵۵۰۲۱۸۵۵

تومان

دامیران