کلاه و توری فلزی
کلاه و توری فلزی ، تاشو هفت گوهرکلاه و توری فلزی ، تاشو هفت گوهر

کلاه و توری فلزی ، تاشو هفت گوهر

کلاه و توری فلزی ، تاشو هفت گوهر، جهت حفاظت از سر و قرار گرفتن توری بر روی آن می باشد.

کلاه از تابش آفتاب بر روی سر جلوگیری می کند. جنس توری فلزی می باشد و قابلیت تاشودن دارد.

کلاه لباس زنبورداری تولید ایران و شرکت هفت گوهر می باشد.

75,000 تومان

دامیران