آبزیان دریای خزر
احیای ذخایر آبزیان دریای خزر با رهاسازی بچه ماهیان صنعت آبزیان
احیای ذخایر آبزیان دریای خزر با رهاسازی بچه ماهیان

مدیرکل شیلات گیلان امروز با بیان اینکه رهاسازی بچه ماهیان از خرداد ماه شروع شده گفت: برای بازسازی ذخایر ماهیان سفید دریای خزرتا کنون ۱۱۷میلیون بچه ماهی در ۹رودخانه و ۲تالاب استان رها شده است. عظیم مدبری با اشاره به اینکه رهاسازی بچه ماهیان تا اواسط شهریور ادامه دارد تصریح کرد..

مرگ تدریجی محیط زیست و آبزیان دریای‌ خزر صنعت آبزیان
مرگ تدریجی محیط زیست و آبزیان دریای‌ خزر

عضو مجمع نمایندگان مازندران با تاکید بر اینکه اگر نظارت جدی بر ورود پساب‌ به رودخانه‌ها نشود آینده ناگواری در انتظار محیط زیست و آبزیان دریای خزر خواهد بود، گفت: طی سال‌های اخیر نظارت بر دفع فاضلاب و پساب‌ها کمرنگ‌تر شده است.