آبزی پروری
آب پرورش ماهی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ صنعت آبزیان
آب پرورش ماهی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

مواد معدنی موجود در صخره ها و خاک، میزان بارندگی، شیب رود خانه، تغییرات درجه گرما و تراکم گیاهان و درختان منطقه، عوامل اولیه کنترل اختصاصات آب برای انتخاب محل کارگاه پرورش ماهی می باشند. آب در نواحی که دارای بارندگی های شدید است و نیز در سرچشمه رودخانه ها و مناطق کوهستانی با شیب فراوان، دارای مواد معدنی کم بوده..

تفاوت های ژنتیکی گونه های قزل آلای رنگین کمان صنعت آبزیان
تفاوت های ژنتیکی گونه های قزل آلای رنگین کمان

مهم ترین گونه پرورشی سرد آبی ایران قزل آلای رنگین کمان است که بومی ایران نبوده و منشا آن رودخانه مک کلود کانادا است و از آنجا برای پرورش به سایر کشورهای جهان گسترش پیدا کرده است و بیش از ۷۰ نژاد متمایز را تشکیل داده است. در ایران تخم چشم زده قزل آلای رنگین کمان از کشورهای مختلفی از جمله دانمارک، فرانسه، نروژ، ایتالیا و انگلستان..

وضعیت جهانی صنعت پرورش ماهی دریایی در قفس صنعت آبزیان
وضعیت جهانی صنعت پرورش ماهی دریایی در قفس

90 درصد از کل تولید پرورش ماهی در قفس مربوط به 8 گونه میباشد و مابقی (بیش از 70 گونه) 10 درصد تولید را به خود اختصاص میدهد. اغلب تولیدات پرورش ماهی در قفس در آب های لب شور و دریایی در مناطق معتدله واقع شده است و عمدتاً شامل 10 گونه میباشد. بنابراین استفاده از آبزی پروری پیشرفته مانند پرورش ماهی در قفس برای توسعه..

پرورش قورباغه ، الماس سبز صنعت آبزیان
پرورش قورباغه ، الماس سبز

به دلیل تمایل مردم به تنوع در غذا و محدود شدن منابع غذایی، مصرف قورباغه به عنوان غذایی لذیذ در حال همه گیر شدن است. کشور مالزی جزو پیشگامان تولید قورباغه و در سوی دیگر آمریکا، بزرگترین صادر کننده و وارد کننده است. گوشت این حیوان در ایران، به خاطر مسائل شرعی..