آشنایی با پرورش بز
وضعیت پرورش بز کرکی رایینی کرمان و بزهای بومی خراسان شمالی نشخوارکنندگان
وضعیت پرورش بز کرکی رایینی کرمان و بزهای بومی خراسان شمالی

عمده بزهای پرورشی در منطقه کرمان به جز نواحی گرم جنوب که هم مرز با استان هرمزگان میباشد کرک تولید می نمایند و البته در نواحی شرقی و شمالی استان، بزها معمولاً کوچک جثه بوده اما از مقاومت بالایی در برابر شرایط سخت محیطی برخوردارند و به رنگ های قهوهای سرخ و سیاه دیده شده..

پرورش بز در آذربایجان شرقی و غربی نشخوارکنندگان
پرورش بز در آذربایجان شرقی و غربی

آذربايجان شرقی برای پرورش بز، شرايط آب و هوايی مناسبی دارد. پـرورش بز در اين استان تاريخی طولانی دارد، به طوريكه كنده كاری ها و تصاوير مكشوفه در مناطق مختلف و نواحي كوهستاني همگي دال بر سابقه طـولانی پـرورش بـز در ايـن استان دارد. توده ژنتيكی شاخص بز در استان آذربايجان شرقی، مهابادی است كه دربين دامداران محلی به بز بومی معروف..

پرورش بز خلخالی در استان اردبیل نشخوارکنندگان
پرورش بز خلخالی در استان اردبیل

پرورش بز به همراه گوسفند از سابقه دیرینه پرورش این دام در مناطق كوهستانی استان اردبیل حكایت دارد به طوریكه آثار حكاكی شده در شهریری، مشگین شهر، قزقلعه سی در دشت مغان و تصاویر تخته سنگ های بالای كوه های تیل و جعفرآباد در خلخال همگی نشان از دیرینه بودن پرورش این دام در استان می باشد..

چون و چرای پرورش بز نشخوارکنندگان
چون و چرای پرورش بز

جثه کوچک، قدرت سازگاری زیاد، کم توقعی و مقاومت زیاد بز به بسیاری از بیماری ها و شرایط نامساعد محیطی باعث شده تا نگهداری و پرورش این حیوان به ویژه در شرایط روستایی و در سطح دامداران خرده پا مورد توجه قرار گیرد. در بسیاری از نقاط جهان بزها علاوه بر اینکه به عنوان منابع تولید مواد غذایی هستند، پوست مفید و در بعضی کشورها الياف باارزشی نیز تولید می کنند.