آغوز چیست
آنچه باید در مورد آغوز بدانیم نشخوارکنندگان
آنچه باید در مورد آغوز بدانیم

آغوز خاصیت نرم کنندگی دارد و موجب تحریک دستگاه گوارش نوزاد می شود به این ترتیب مواد مدفوعی باقیمانده از زندگی جنینی از بدن گوساله نوزاد بیرون می رود. همچنین آغوز موادی ایمنی بخش دارد که نوزاد را از دچار شدن به بیماری های میکروبی در هفته های اول زندگی حفظ می کند به همین دلیل مصرف به موقع آغوز برای نوزاد همه پستانداران از جمله گوساله بسیار لازم است.