آفلاتوکسین
سموم مایکوتوکسین صنعت طیور
سموم مایکوتوکسین

تامین مواد خوراکی دام و طیور یکی از اصلی ترین مواردی است که با آن بصورت جدی درگیر بوده ایم. سموم قارچی و قارچ ها در مواد اولیه و خام بوجود می آیند زیرا مایکوتوکسین ها بصورت مستقیم بر کیفیت و میزان تولید اثرات مخرب خواهن د گذاشت و از طریق باقیمانده سموم در محصولات (تخم مرغ، شیر و گوشت) این اثرات را به انسان نیز منتقل می کند.

حد مجاز آفلاتوکسین در خوراک دام مشخص شد نشخوارکنندگان
حد مجاز آفلاتوکسین در خوراک دام مشخص شد

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در نشست کمیته ملی تجدید نظر استاندارد خوراک انسان و دام، بیشینه رواداری مایکوتوکسین‌ها که با حضور نمایندگان وزارت جهادکشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد به ریاست علیرضا رفیعی پور مدیرکل دفتر محیط زیست و سلامت غذای وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد