آموزشهای صوتی دامپروری و دامپزشکی
بررسی بیماریهای قلبی حیوانات کوچک راهکارهای تشخیصی و مدیریت درمانی اخبار و مقالات عمومی
بررسی بیماریهای قلبی حیوانات کوچک راهکارهای تشخیصی و مدیریت درمانی

با حضور آقای دکتر یارا تمبرچی، متخصص داخلی دام‌های کوچک، بورد تخصصی بیماریهای داخلی از دانشگاه تهران؛ مسئول بخش قلب و عروق بیمارستان دامپزشکی پایتخت

بررسی علل رفتارهای پرخاشگرانه در حیوانات اخبار و مقالات عمومی
بررسی علل رفتارهای پرخاشگرانه در حیوانات

مهمان خانم دکتر آناهیتا وثوقی، دکتری تخصصی فیزیولوژی، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد گرمسار، اکسترنشیپ رفتار شناسی حیوانات از انگلستان، گوینده : کیان کاشانی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

گفتگویی پیرامون بهداشت و علوم صنایع غذایی اخبار و مقالات عمومی
گفتگویی پیرامون بهداشت و علوم صنایع غذایی

مهمان: خانم دکتر گیتی کریم؛ متخصص بهداشت و مواد غذایی؛ استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، گوینده : علیرضا ناصری مقدم دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی

سم شناسی در دامپزشکی از ضرورت تا صحنه‌ عمل اخبار و مقالات عمومی
سم شناسی در دامپزشکی از ضرورت تا صحنه‌ عمل

مهمان: آقای دکتر محمد کاظم کوهی، متخصص سم شناسی از دانشگاه Hamburg، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، گوینده : کیان کاشانی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

مشکلات اندام حرکتی مرتبط با کمبودهای تغذیه‌ای پرندگان صنعت طیور
مشکلات اندام حرکتی مرتبط با کمبودهای تغذیه‌ای پرندگان

مهمان : دکتر حماد شفیعی متخصص بهداشت و بیماریهای پرندگان دامپزشک اداره کل محیط زیست استان کرمان گوینده: کیان کاشانی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

آزمایشگاه ، از دانشگاه تا صنعت با حضور دکترهادی چراغی اخبار و مقالات عمومی
آزمایشگاه ، از دانشگاه تا صنعت با حضور دکترهادی چراغی

پادکست کاربردی برای دامپزشکان و دانشجویان دکتری عموی دامپزشکی Episode 12 - Radio vetergency  مهمان: آقای دکتر هادی چراغی، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی

اشتغال دامپزشکان در فیلد زنبورعسل صنعت زنبورعسل
اشتغال دامپزشکان در فیلد زنبورعسل

مهمان: آقای دکتر رضا صادقی لیمنجوب، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، گوینده :کیان کاشانی، دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

عوامل موثر بر سقط جنین در گوسفند نشخوارکنندگان
عوامل موثر بر سقط جنین در گوسفند

با حضور دکتر امیرجعفر یدی، متخصص مامایی و بیماریهای تولید مثل دام، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

Euthanasia در حیوانات خانگی (قسمت دوم) اخبار و مقالات عمومی
Euthanasia در حیوانات خانگی (قسمت دوم)

با حضور خانم دکتر بهارک اختردانش، هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان، گوینده: کیان کاشانی، دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

Euthanasia در حیوانات خانگی (قسمت اول) اخبار و مقالات عمومی
Euthanasia در حیوانات خانگی (قسمت اول)

با حضور خانم دکتر بهارک اختردانش، هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان، گوینده: کیان کاشانی، دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

معرفی رشته تخصصی رادیولوژی دامپزشکی اخبار و مقالات عمومی
معرفی رشته تخصصی رادیولوژی دامپزشکی

معرفی رشته تخصصی رادیولوژی دامپزشکی، باحضور دکتر محمد ملازم استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، گوینده : کیان کاشانی دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی

جابه‌جایی با torsion شیردان یا حضور دکتر سروش یوردخانی نشخوارکنندگان
جابه‌جایی با torsion شیردان یا حضور دکتر سروش یوردخانی

گفتمان کاربردی پیرامون جابه‌جایی با torsion شیردان با حضور دکتر سروش یوردخانی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار