آنتی بیوتیک
مرغ سبز یا مرغ بدون آنتی بیوتیک را بهتر بشناسیم طیور
مرغ سبز یا مرغ بدون آنتی بیوتیک را بهتر بشناسیم

مرغ سبز (بدون آنتی بیوتیک) امروزه به وسعت بالایی در سطح بازار مشاهده می شوند. این مرغ ها از نظر مزایای مصرفی نسبت به مرغ های معمولی طرفداران بیشتری را به دست آورده اند. مرغ سبز یا مرغ بدون آنتی بیوتیک و مرغ ارگانیک امروزه با استقبال گسترده مصرف کنندگان روبرو است. از این رو بسیاری از مرغداران به دنبال تولید این نوع مرغ می باشند.

دامیران